SanteonSolliciteer

programmadirecteur Santeon Thuis

De reactietermijn is verstreken. U kunt niet meer op deze vacature reageren.Santeon is een samenwerking van zeven topklinische ziekenhuizen. Vanuit het programmabureau in Utrecht vindt coördinatie en ondersteuning van gezamenlijke programma’s en projecten plaats. De algemene leiding van Santeon is in handen van het Santeon Bestuur.
 
De ziekenhuizen werken met elkaar samen met als doel de medische zorg te verbeteren door continue vernieuwing. Wat de samenwerking uniek maakt, is dat de professionals bij elkaar in de keuken kijken. Met deze aanpak kunnen de Santeon-ziekenhuizen sneller verbeteren, iets wat de patiënt en de zorg regionaal en landelijk ten goede komt.
 
Het Santeon programmabureau ondersteunt en stimuleert de samenwerking tussen de zeven ziekenhuizen. De gezamenlijke programma’s en projecten worden primair uitgevoerd door medewerkers van het desbetreffende ziekenhuis. Waar nodig biedt het programmabureau ondersteuning.
 
Meer informatie is te vinden op www.santeon.nl.
 
Santeon Thuis (werktitel)

“Santeon Thuis” is de huidige werktitel van de samenwerking van de zeven Santeon ziekenhuizen om de zorg verder te digitaliseren en hybride zorg te stimuleren. Daarbij is het nadrukkelijk de bedoeling dat ziekenhuizen, huisartsen, VVT en andere zorgaanbieders aangesloten raken bij de ontwikkeling van de faciliteiten binnen Santeon Thuis. Santeon Thuis biedt een geïntegreerde ervaring voor patiënten en zorgprofessionals, voor behandeling op het juiste moment op de juiste plaats; thuis als het kan, in het ziekenhuis als het moet. Door digitalisering willen we de capaciteit en kwaliteit van de zorg verhogen tegen gelijke of lagere kosten per patiënt. Daarvoor is een transitie nodig waarbij de volgende principes gehanteerd worden:

 • Thuis (dichtbij) als het kan, in het ziekenhuis (ver weg) als het nodig is
 • Zelfmonitoring en -management als het kan, consult als het nodig is
 • Digitaal als het kan, fysiek als het nodig is
 • 24/7 begeleiding beschikbaar voor de patiënt

Om de volgende redenen doen we dit in Santeon verband:

 • Leren en innoveren: we kunnen, door van elkaars best-practices te leren en voort te bouwen op onze waardegedreven zorgprocessen, sneller digitale zorgpaden inrichten.
 • Efficiëntie: gezamenlijk kunnen we een efficiëntere bedrijfsvoering realiseren door schaalvoordelen te benutten.
 • Investeringskracht: digitalisering van de zorg vraagt veel tijd en geld; alleen samen kunnen we het naar behoren invullen.
 • Onderhandelingspositie: samen hebben we een sterkere positie naar (technologie-)partners.
 • Dienstaanbod: samen kunnen we diensten aanbieden die lokaal niet haalbaar zijn (zoals 24/7 bereikbaarheid).
 • Data-uitwisseling & – analyse: samen bundelen we de volume patiëntdata om zo via analyse en AI meer relevante klinische inzichten te genereren.

Voor de patiënt en zorgprofessional moet Santeon Thuis een naadloze geïntegreerde ervaring bieden voor behandeling in het ziekenhuis en thuis.
 
De patiënt krijgt via één voordeur toegang tot Santeon Thuis via app / browser en heeft controle over de digitale interactie met ziekenhuizen en zorgverleners (o.a. afspraken plannen, virtuele consulten e.d.). Patiënten worden gemonitord op voor hen relevante parameters door middel van “connected” apparaten en/of vragenlijsten. Afwijkingen worden eerder waargenomen waardoor exacerbaties worden voorkomen.
De zorgprofessional wordt ondersteund in een andere manier van werken, resulterend in meer werkplezier, flexibiliteit en tijd voor de patiënt door contact op het juiste moment en inzicht in relevante gegevens van patiënten.
In het Patiëntmonitoring en Coördinatie Centrum is zeer toegewijd personeel (zowel klinisch, ondersteunend als ICT) 24/7 beschikbaar voor patiënten en houden monitoring informatie en signalen nauwgezet in de gaten.
 
Voor de patiënt en zorgprofessional moet Santeon Thuis een naadloze geïntegreerde ervaring bieden voor behandeling in het ziekenhuis en thuis.
 
Santeon Thuis wordt naar verwachting een aparte juridische entiteit die als één virtueel Patiëntmonitoring en Coördinatie Centrum de aangesloten zorgaanbieders (Santeon ziekenhuizen en andere zorgpartners) zal ondersteunen bij het leveren van digitale zorg (24/7). 

Functieomschrijving

De stuurgroep Santeon Thuis (digitale zorg) komt graag in contact met een zwaargewicht op het gebied van verander-, programma- en ict-management voor de functie van programmadirecteur Santeon Thuis.
 
Zowel procesmatig als inhoudelijk beschikt u over brede kennis en ervaring, u kunt proces en inhoud consequent van elkaar scheiden, waardoor u in staat bent om op succesvolle wijze de implementatie van het programma en vervolgens het onderhoud en beheer van de digitale zorg van de zeven ziekenhuizen en andere aangesloten zorgpartners als eindverantwoordelijke binnen de nieuwe juridische entiteit te realiseren. U combineert visie en passie voor de zorg en het hogere doel met uitstekende managementcapaciteiten.
 
U neemt deel aan en u rapporteert aan de stuurgroep Santeon Thuis. U bent voorzitter van het programmateam dat naast u bestaat uit belangrijke vertegenwoordigers vanuit de ziekenhuizen. U geeft (in)direct leiding aan een programmaorganisatie, bestaande uit enkele tientallen teamleden. U bent in staat om de aanwezige expertise binnen het team optimaal in te zetten.
 
U staat garant voor constructieve samenwerking en optimale onderlinge informatie-uitwisseling op strategisch en tactisch niveau met de zorgprofessionals. U neemt hen mee in het behalen van het resultaat. U heeft oog voor de grote verandering die het voor hen zal betekenen en u koppelt hun (en uw eigen bevindingen) tijdig terug aan de bestuurders en het hoger management (Bedrijfsvoering, CMIO’s, CNIO’s, CIO’s). U bent hierin pro-actief en stuurt op mitigatie van risico’s. U werkt constructief samen met andere belangrijke stakeholders waaronder het Santeon bureau, de technologiepartners en de zorgverzekeraars. U stuurt de implementatiemanagers die verantwoordelijk zijn voor de diverse programmaonderdelen aan.
 
Kandidaten die worden uitgenodigd voor een eerste selectiegesprek ontvangen aanvullende informatie aangaande de uitgangspunten en uitwerking van de programmaorganisatie “Santeon Thuis”.
 
Opgaven, taken en verantwoordelijkheden

 • Samen en in co-creatie met zorgverleners en patiënten de implementatie vormgeven. Voor en binnen alle ziekenhuizen uitdragen dat dit de nieuwe manier is waarop zorg wordt geleverd. Grote verandering en een andere manier van werken. Dit betekent een ingrijpende aanpassing van het zorg- en het bedrijfsvoeringproces. Het is een groot veranderprogramma met een duidelijke ict-component.
 • Samensmeden van de leden van de programmaorganisatie tot een hecht en klantgericht team, dat het vertrouwen krijgt van alle geledingen in de ziekenhuizen, van medici tot management en bestuur en dat de klantverwachtingen weet te overtreffen.
 • Strak sturen op bepalende parameters in termen van tijd, budget en kwaliteit. De vinger aan de pols houden en ervoor zorgen dat beoogde projectresultaten daadwerkelijk tot stand worden gebracht.
 • Realiseren van de invoering van digitale zorg in de zeven ziekenhuizen met de juiste infrastructuur, koppelingen en gegevens op een agile manier, zonder verstrikt te raken in een bureaucratische ontwikkeling.
 • Identificeren van mogelijkheden om het gebruik van de zorgapplicaties te verbeteren alsmede van mogelijkheden om de stuurinformatie, researchdata en rapporten voor medisch specialisten en andere zorgprofessionals te verbeteren.
 • Ontwikkelen van beleid voor het (aanvullend) gebruik van EPIC en CHIPSOFT door medisch specialisten en verpleegkundig professionals en hen begeleiden bij de invoering van het nieuwe beleid.

Functie-eisen en persoonskenmerken

 • Uitgebreide ervaring met en kennis van het zorgstelsel.
 • Relevante afgeronde academische opleiding.
 • Succesvolle verandermanager die in staat is om mensen in beweging te krijgen en significante resultaten te boeken in een vooraf bepaalde tijdsspanne.
 • Ruime ervaring met programma-, project- en procesmanagement, tevens ervaring met stakeholder management.
 • Gaat verbinding aan door samenwerking, managet vanuit een helicopterview en balanceert evenwichtig tussen geven van verantwoordelijkheid aan professionals en in control blijven.
 • Gewaardeerd gesprekspartner op alle niveaus, van bestuur tot werkvloer, staat open voor inspraak en medezeggenschap, weet steeds de juiste toon te hanteren.
 • Ondernemend en bezit een grote mate van executiekracht.
 • Ruime ervaring met zware veranderkundige programma’s met een zware ict-component in de cure, concrete ervaring met een EPD-implementatie strekt tot aanbeveling.
 • Beschikt als generalist over een onconventionele en brede kijk op digitalisering en informatievoorziening, heeft kennis van actuele ict-ontwikkelingen, ict-governance en algemene bedrijfskundige kennis.
 • Zichtbaar, toegankelijk en betrokken.
 • Proactief, doortastend en standvastig, stressbestendig, kan op zijn tijd ook relativeren.
 • Effectief communicator en behendig onderhandelaar met een pragmatische insteek.

Arbeidsvoorwaarden
U vervult deze opdracht bij voorkeur vanuit een vast dienstverband, maar een overeenkomst van opdracht is ook mogelijk. Het salaris en arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie. Het betreft een functie voor de periode van drie jaar. Aanvang zo spoedig mogelijk.

Procedure

De reactietermijn is verstreken. U kunt niet meer op deze vacature reageren.
 
Kandidaten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek met Gert-Jan Borghuis van Suur & Company. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan onderstaande leden van de stuurgroep Santeon Thuis worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten zullen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure ontvangen.
 
De vervolgprocedure bestaat uit een selectiegesprek met leden van de programmaorganisatie Santeon Thuis:

 • Monique Valentijn, lid Raad van Bestuur St. Antonius ziekenhuis Utrecht, Nieuwegein
 • Geranne Engwirda, lid Raad van Bestuur Catharina Ziekenhuis
 • Pieter de Beij, directeur Santeon
 • Jan Christiaan Huijsman, strategisch adviseur digitale zorg bij Zilveren Kruis
 • Ale Houtsma, voorzitter Stuurgroep Santeon Thuis, voorzitter Raad van Bestuur Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
 • Sjoerd Niehof, stafvoorzitter VMS, Maasstad Ziekenhuis

Het selectiegesprek zal plaatsvinden in het Sanadome in Nijmegen.
 
Hierna volgt een kennismakingsgesprek van de voorkeurskandidaat met de voorzitter van het Santeon bestuur.
 
Eventueel zullen er in het eindstadium van de selectieprocedure referenties worden ingewonnen van benoembare kandidaten.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Gert-Jan Borghuis, Associate Partner
 
Stephanie van Houtert, Project Assistant
Wies Fest, Project Assistant
T: 0850 – 734 705