operationeel directeur / COO

Dutch Hospital Data (DHD), gevestigd in Utrecht, is in 2008 opgericht door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). Beide brancheorganisaties maken deel uit van het bestuur van DHD. In oktober 2022 is ook de Federatie Medisch Specialisten (FMS) toegetreden tot het bestuur van DHD.
 
DHD bestaat uit een team van gedreven experts die dagelijks in verbinding staan met alle ziekenhuizen Daarnaast ontzorgt DHD steeds meer andere instellingen binnen de medisch-specialistische zorg. DHD stroomlijnt de samenwerking op het gebied van data door landelijke registratie-, data- en informatieprocessen te organiseren, projecten te coördineren, producten en diensten te ontwikkelen, kennis en expertise te leveren, onderzoek te faciliteren en ziekenhuizen met elkaar in contact te brengen. Zo hebben zorgprofessionals eenvoudige toegang tot zorg- en stuurinformatie en worden de administratieve lasten verlaagd.

DHD onderscheidt zich door een hoge mate van medewerkerstevredenheid. Dit resulteerde in 2021 in het gemiddelde cijfer 8.0 voor het MTO bij een deelname van meer dan 80%. De sfeer laat zich typeren als warm, open, collegiaal en gericht op samenwerking, met veel ontwikkelmogelijkheden en ruimte voor eigen initiatief.

De speerpunten van DHD in het kort:

 • Slim registeren
 • Efficiënt ontsluiten
 • Leren van informatie
 • Leren van elkaar
 • Service verlenen

DHD speelt op proactieve wijze in op de uitdagingen en ontwikkelingen in de externe omgeving. De komende jaren zal DHD haar beleid vooral afstemmen op:

 • De sterk gegroeide productie en groei van de organisatie;
 • De synchronisatie van het databeleid van NVZ-NFU-FMS;
 • De noodzaak van marketing en gerichte business development om DHD nog beter op de kaart te zetten;
 • Faciliteren van het Integraal Zorgakkoord;
 • Verkennen van de aansluitingsmogelijkheden van de organisaties in de 1e lijn.

Momenteel wordt de interne organisatie van DHD aangestuurd door een eenhoofdige directie. Gegeven de te verwachten hogere sturingsbehoefte van de organisatie, mede bepaald door de hiervoor genoemde beleidselementen, is besloten om de directie van DHD uit te breiden met een operationeel directeur die met de algemeen directeur de tweehoofdige directie vormt.
 
Meer informatie is te vinden op www.dhd.nl.

Functieomschrijving

Je bent als operationeel directeur / COO verantwoordelijk voor een groot deel van de onderstaande portefeuilles. Daarnaast werk je samen met de algemeen directeur om de strategische keuzes die DHD gaat maken voor te bereiden voor besluitvorming door het bestuur van DHD. Voor jouw definitieve benoeming wordt samen met jou en de algemeen directeur gekeken welke portefeuilleverdeling optimaal is. Portefeuilles: operationele en dagelijkse aansturing van:

 • Team Registratiestandaarden
 • Team Dataverzameling
 • Team Inzicht en Innovatie
 • Team IT & Ontwikkeling
 • Financiën
 • HRM
 • Staf en Secretariaat
 • Servicedesk
 • Communicatie
 • Externe betrekkingen

Verantwoordelijkheden algemeen directeur

 • Fungeren als voorzitter van de directie.
 • Beleidsvoorbereiding en nationaal draagvlak kweken.
 • Coördineren en toetsen van de strategie van DHD, met als onderleggers het jaarplan, de begroting en de samenstelling van het producten en services portfolio.
 • Prioriteren, implementeren en uitbouwen van de community development aanpak.
 • Actief promoten van de regierol van DHD binnen de communities.
 • Bepalen wat er nodig is om de strategie op het niveau van de organisatie uit te rollen.

Verantwoordelijkheden operationeel directeur

 • Mede bepalen van het beleid en doorontwikkelen van het strategisch, organisatorisch en het financiële kader van DHD, samen met het managementteam.
 • Marktkansen vertalen naar beleid, producten en operationele invulling.
 • Stroomlijnen van de integrale toepassing en verwerking van data in de producten en services van DHD.
 • Als spin-in-het-web de operationele organisatie optimaal laten functioneren; teams dichterbij elkaar brengen, bevorderen gebruik van producten en vergroten samenwerking zowel intern als extern in de ziekenhuizen
 • Actief bijdragen / eindverantwoordelijk zijn voor de operationele en bedrijfsmatige besluitvorming in lijn met het jaarplan en de begroting.
 • Uitbouwen van de werkwijze en verantwoordelijkheden binnen het operationele team voor de implementatie van product -en projectmanagement binnen alle geledingen van de organisatie.
 • Verbeteren van de performance van het operationele team door het opzetten en begeleiden van verbetertrajecten inclusief de analyse van blokkades en het oplossen van beperkingen.

 
Kwaliteiten als integriteit en verbindend vermogen zijn passend bij je onafhankelijke geest en energieke en toegankelijke stijl van werken. In je leidinggevende stijl werk je echt samen, ben je gewend transparant te zijn en afstemming te zoeken, te delegeren en te communiceren. Je maakt je sterk voor teamwork op elk niveau in de organisatie. Ook ben je oprecht geïnteresseerd in mensen, weet je moeiteloos verbindingen te leggen tussen alle lagen van de organisatie en bevorder je het saamhorigheidsgevoel. Je bent een dienend leider.
 
Functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau, met uitstekende vakkennis en helder inzicht in de vakinhoudelijke verbindingen.
 • Ervaring in een soortgelijke integraal verantwoordelijke directiepositie in een complexe (zorg)organisatie; concrete ervaring in een ziekenhuisorganisatie is een pre.
 • Beschikt over een visie en een toekomstgerichte en brede kijk op registratie-, data- en informatieprocessen en de hiermee samenhangende inzet van technologie.
 • Volgt maatschappelijke ontwikkelingen rondom veranderende zorg waarbij digitale zorg, samenwerking en gegevensuitwisseling belangrijke thema’s zijn.
 • Goede coachende managementkwaliteiten en bewezen leidinggevende ervaring aan een diverse groep van professionals; geeft ruimte aan ieders persoonlijke professionaliteit.
 • Kan goed schakelen tussen het strategische- tactische- en operationele niveau en kan het niveau goed duiden aan gesprekspartners.
 • Organisatiesensitief, uitstekend in staat om goed samen te werken met professionals, beschikt hierbij over het vermogen om op een prettige manier de synergie tussen belangen van professionals en organisatie te bewerkstelligen.

Kerncompetenties en persoonskenmerken

 • Besluitvaardig en standvastig, positief ingesteld, nuchter, oog voor detail, overtuigend.
 • Zichtbaar, toegankelijk en betrokken, bezit een grote mate van executiekracht.
 • Effectieve communicator en onderhandelaar met pragmatische insteek.
 • Verbinder met een breed gedragsrepertoire, kan adequaat interveniëren in groepsprocessen en vindt het van belang om zaken open op tafel te leggen en te bespreken.
 • Denkt vanuit klantwaarde en is gericht op het realiseren van continue verbeteringen.
 • Flexibel en veerkrachtig.
 • Relativeringsvermogen, zelfinzicht, gevoel voor humor.

Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl. Reageren is mogelijk tot 13 februari.
 
Kandidaten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie wordt de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever gepresenteerd. Hiervan wordt een aantal kandidaten uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten ontvangen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure.
 
Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.
 
In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met:
 
Gert-Jan Borghuis, Associate Partner
Stephanie van Houtert, Project Assistant
Monica van der Ven, Project Assistant
T: 0850 – 734 705