Reinier Haga Orthopedisch CentrumSolliciteer

medisch directeur

Het Reinier Haga Orthopedisch Centrum (RHOC) is een initiatief van de orthopeden van het LangeLand Ziekenhuis, de Reinier de Graaf Groep en het HagaZiekenhuis. Het RHOC, dat in juli 2020 de deuren opende, is een moderne vooraanstaande orthopedische kliniek die alle voordelen van een ZBC en die van een algemeen ziekenhuis in zich heeft. Door haar schaalgrootte, organisatiegraad, innovatie, onderzoek ambitie en samenwerkingsverbanden neemt zij een unieke positie in het orthopedisch zorglandschap in. Daarnaast is het RHOC het grootste opleidingsinstituut van Nederland.
 
Bij de bedrijfsvoering en filosofie van het RHOC worden nadrukkelijk de actuele maatschappelijke problemen en thema’s in de zorgsector meegenomen. Een holistische benadering van de patiënt, focus op leefstijl, netwerkzorg en preventie zijn enkele thema’s waar sterk op ingezet wordt. Maatwerk, oog voor de wensen en noden van de patiënten, kwaliteit door verregaande subspecialisaties en samenwerkingsverbanden moeten de kenmerken worden van de moderne orthopedische zorgpreventie. Dat deze benadering in combinatie met de deskundigheid van het RHOC wordt gewaardeerd door de patiënten blijkt onder meer uit de hoge uitkomst van het klanttevredenheidsonderzoek.
 
Door de samenwerking van de Integrated Practice Units worden zorgevaluaties verricht, kennishiaten opgevuld en doelmatigheid getoetst. Directie, staf en medewerkers zijn overtuigd van de kracht van het concept en werken met passie en plezier om de missie en visie van het RHOC te verwezenlijken.
 
Het RHOC is een zelfstandige BV en kent twee aandeelhouders, het HagaZiekenhuis (Den Haag en Zoetermeer) en de Reinier de Graafgroep (Delft). De hoofdlocatie van het RHOC in Zoetermeer (nieuw gebouw dat volledig op de orthopedische zorg geënt is) ligt direct naast het LangeLand Ziekenhuis. Door gebruik te maken van de consultatieve en diagnostische faciliteiten, samenwerking met andere specialismen en beschikbaarheid van high care-zorg van het LangeLand Ziekenhuis, is ook een patiënt met co-morbiditeit welkom in het RHOC. Het RHOC kan daardoor het hele spectrum van orthopedische patiënten behandelen en onderscheidt zich hiermee van vrijwel alle andere privéklinieken. Het RHOC biedt zowel laag als hoog complexe orthopedische zorg voor hoog en laag complexe patiënten, efficiënt en zorgvuldig en volgens de laatste standaarden voor iedere patiënt.
 
Kenmerken en ambities van het Orthopedisch Centrum:

 • Transparante topkwaliteit. Hoogste kwaliteitsmaatstaven (waaronder ISO) en transparante kwaliteitssystemen.
 • Innovatie en wetenschap is een belangrijk onderdeel, dat moet bijdragen aan een doelmatig zorgproces en ondersteunend is aan het ketengericht werken en hoogstaande zorg.
 • Servicegericht. Bejegening en servicegerichtheid moeten leiden tot een zeer hoge klanttevredenheid.
 • Opleidingsziekenhuis. Opleiding speelt bij de bundeling van de vakgroepen een nog belangrijker rol dan voorheen.
 • Gezonde bedrijfsvoering met een positief financieel resultaat.

 
Organisatiestructuur
Het RHOC kent een open en platte organisatiestructuur. De basis wordt gevormd door de ca. 200 medewerkers die 4 afdelingen vormen, verspreid over de drie verdiepingen in het gebouw: de polikliniek, de afdeling kwaliteit wetenschap en innovatie (beiden op de begane grond), de kliniek op de 1ste verdieping en dagverpleging op de 2e verdieping (die samen één afdeling vormen) en de OK op de 2e verdieping. De afdelingen worden door 4 bevlogen en vakbekwame managers aangestuurd.
 
In het besturingsmodel zijn bevoegdheden en verantwoordelijkheden zoveel mogelijk ondergebracht op het niveau waar patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs plaatsvinden. Kennis en kunde met betrekking tot financiën, service & huisvesting, informatisering & automatisering en HR wordt door het RHOC ingekocht bij het LangeLand Ziekenhuis.
 
Meer informatie is te vinden op www.rhoc.nl

Functieomschrijving

Als gevolg van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de medisch directeur en tevens oprichter van het RHOC, is er een vacature voor medisch directeur/bestuurder.
 
De medisch directeur vormt samen met de algemeen directeur het bestuur van het RHOC. Beide directeuren opereren als collegiaal bestuur en zijn integraal eindverantwoordelijk. Binnen de collegiale en collectieve verantwoordelijkheid heeft iedere directeur een aantal aandachtsgebieden (portefeuille) waarvoor hij/zij fungeert als eerste aanspreekpunt. De medisch directeur richt zich daarbij met name op alle zorginhoudelijke aspecten.
 
De algemeen directeur en de medisch directeur vormen een samenwerkingsgericht team. De directieleden zijn complementair aan elkaar, vullen elkaar aan, houden elkaar scherp en geven elkaar feedback. Zij kunnen elkaar naadloos vinden en vervangen indien nodig. De directeuren maken zich sterk voor teamwork op elk niveau in de organisatie en dragen uit dat zij net als de medewerkers een deel zijn van een groter geheel. Zij geven met elkaar inhoud aan verbonden leiderschap, waardoor RHOC haar doelen kan bereiken en medewerkers in staat zijn het beste uit zichzelf te halen.
 
De directeuren werken op constructieve wijze samen met de medische staf, de ondernemingsraad en de cliëntenraad, en zorgen nadrukkelijk voor verbinding met (vertegenwoordigers van) deze interne stakeholders, als ook met externe stakeholders.
 
De directeuren leggen verantwoording af aan de raad van commissarissen. De directeuren en de raad van commissarissen van de BV leggen op hun beurt verantwoording aan de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) over de wijze waarop zij hun taken hebben vervuld conform de statuten.
 
De rol van directievoorzitter (die door een van beide directeuren vervuld dient te worden) zal in beginsel door de algemeen directeur vervuld worden. De directievoorzitter is samen met de voorzitter raad van commissarissen tevens verantwoordelijk voor een goed overleg tussen de directie, aandeelhouders en de raad van commissarissen.
 
Resultaatgebieden medisch directeur

 • De strategische doorontwikkeling van het Orthopedisch Centrum langs de uitgezette lijnen: zorg, wetenschap, opleiding stimuleren.
 • Zorgdragen dat de relatie met huisartsen in de regio verstevigd wordt, zodat de huisartsen in de regio het RHOC zien als het centrum voor orthopedische zorg.
 • Stimuleren en aanjagen van het kwaliteits- en veiligheidsmanagement als integraal onderdeel van de beleidscyclus, waarbij steeds de dialoog en samen beslissen met de patiënt centraal staat.
 • Bewaken van optimale aandacht voor kwaliteit en patiëntveiligheid.
 • Tot verdere ontwikkeling brengen van het groeipotentieel en hiertoe verder uitbouwen van de samenwerking met het LUMC, Erasmus MC en TU Delft en tevens aangaan van nieuwe kansrijke samenwerkingsrelaties, die de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening kunnen verhogen.
 • Inhoud geven aan een verbindende leiderschapsrol, met name richting de aan het RHOC verbonden medisch specialisten.
 • Constructief samenwerken met de medische staf en versterken van draagvlak voor gezamenlijke verantwoordelijkheid bij beleidsvoorbereiding en besluiten en de uitvoering ervan.
 • Binnen de complexe bestuurlijke context waarbinnen het RHOC is opgericht op korte termijn beslechten van een aantal complexe bestuurlijke vraagstukken. Een voorbeeld hiervan is de borging van adequate governance met betrekking tot de betrokken medisch specialisten.
 • Fungeren als inspirerend leider, aanspreekpunt en sparringpartner voor de managers en hen stimuleren om hun capaciteiten als resultaatgerichte, inhoudelijk gedreven, inspirerende en creatieve leidinggevende verder aan te scherpen.
 • Behartigen van de belangen van het RHOC in het maatschappelijk en politieke krachtenveld.
 • Samen met de algemeen directeur overleg voeren met de OR en CR van het RHOC.

 
Functie-eisen

 • Werkzaam als medisch specialist.
 • Kennis van en/of ervaring met de orthopedische zorg.
 • Aantoonbare ervaring als bestuurder en medisch leider, in staat om te fungeren als gewaardeerd sparringpartner van de collega-directeur en overige gremia binnen RHOC.
 • Uitstekende strategische kwaliteiten, in staat om visie en strategie te ontwikkelen en te vertalen naar alle niveaus van de organisatie en beleid om te zetten in resultaten.
 • Vaardigheid in het bedenken van innovatieve oplossingen, het initiëren van nieuwe ontwikkelingen, het bevorderen van kwaliteit en groei en het stimuleren van medewerkers om hieraan een actieve bijdrage te leveren.
 • Beschikt over een relevant netwerk dan wel is in staat dit op korte termijn op te bouwen en te onderhouden.
 • Aantoonbare ervaring in het voeren van complexe onderhandelingen.
 • Bij voorkeur ervaring met commerciële initiatieven binnen de gezondheidszorg.

 
Kerncompetenties en persoonskenmerken

 • Stevige en inspirerende leider die anderen weet te overtuigen en enthousiasmeren en boven de partijen weet te staan.
 • Verbinder, relatiebouwer en netwerker, zowel in- als extern.
 • Resultaatgericht, besluitvaardig en daadkrachtig.
 • Toegankelijk, open en prettig in de omgang.
 • Ondernemend, commercieel, gevoel voor marketing.
 • Ziet samenwerken als voorwaarde om risico’s te beperken, prestaties te vergroten en synergie tot stand te brengen.
 • Scherpe politieke antenne, kan goed omgaan met tegengestelde belangen.

 
Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een dienstverband voor 1,5 dag per week voor de functie van medisch directeur. Er zijn mogelijkheden om de resterende dagen werkzaam te zijn als orthopedisch chirurg of anesthesioloog in het RHOC.
De aanstelling is in beginsel voor de duur van 3 jaar. Hoofdstandplaats is Zoetermeer.
 
De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en gebaseerd op de Wetgeving inzake Normering Topinkomens.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.
 
Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie wordt de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever gepresenteerd. Hiervan wordt een aantal kandidaten uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten ontvangen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure.
 
In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.
 
Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Marja Suur, Partner
Chantal Fonteijn, Project Assistant
Annemarie Engel, Project Assistant
 
T: 0850 – 734 706