Elkerliek ZiekenhuisSolliciteer

Manager P&O

Het Elkerliek ziekenhuis is een modern algemeen ziekenhuis met ca. 2.300 medewerkers inclusief ca. 150 medisch specialisten en bijna 200 vrijwilligers. Het Elkerliek staat voor hoogwaardige én waardevolle zorg aan alle inwoners van Helmond en de Peel. Van langdurige en intensieve zorg tot complexe operaties, van poliklinische hulp tot dagbehandeling. Het Elkerliek biedt zorg in het ziekenhuis en ook steeds meer zorg via andere regionale zorgverleners en eveneens vanuit huis, om zo voor de patiënt de grootst mogelijke waarde te bieden. Want bij het Elkerliek kun je als patiënt gewoon mens zijn. Het ziekenhuis staat bekend om de hoge score op patiëntenwaardering.
 
Het Elkerliek werkt samen met verschillende partners om ook buiten het ziekenhuis patiënten zo goed mogelijk te ondersteunen. Samen met zes andere Brabantse ziekenhuizen neemt het Elkerliek ziekenhuis deel aan Kidz & Ko, een initiatief speciaal voor kinderen met diabetes. Voor hoogrisico operaties, bepaalde vormen van kanker of bij zeer specialistische kinderzorg werkt het Elkerliek samen met verschillende academische en topklinische ziekenhuizen. Dialysecentrum Deurne, op locatie Deurne van het Elkerliek ziekenhuis, is opgezet door het Elkerliek ziekenhuis en het Catharina-ziekenhuis samen.
 
Om nu en in de toekomst de beste zorg te leveren aan iedereen in Nederland, is integrale zorg rondom de patiënt, binnen een regionaal netwerk van zorg- en welzijn, noodzakelijk. Daarom hebben 28 regionale ziekenhuizen, waaronder het Elkerliek ziekenhuis, zich verenigd in de SAZ (Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen). De SAZ ziekenhuizen lanceren hun nieuwe strategische koers ‘van ziekenhuis naar gezondheidsorganisatie’. Met deze strategie richten SAZ ziekenhuizen zich naast (medische) behandeling ook op preventie, vermindering van ongezondheid en bevordering van gezondheid; sterk verankerd in de regio én samen met de patiënt. Het Elkerliek participeert samen met zorgverzekeraar CZ in een Duurzame Coalitie. In deze coalitie ligt de nadruk op zorgvernieuwing, netwerkzorg en het betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg.
 
De bedrijfsopbrengsten waren in 2020 ruim € 210 miljoen. Het financiële resultaat van de organisatie over 2020 bedroeg ca. € 3,8 miljoen. Voor het huidige jaar en toekomstige jaren verwacht het Elkerliek positieve financiële resultaten. Naast kostenbeheersing zet het ziekenhuis in op (verdere) digitalisering en innovatie van zorg, capaciteitsmanagement en duurzame inzetbaarheid van medewerkers.
 
De tweehoofdige Raad van Bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor strategie, beleid, uitvoering en resultaten binnen het ziekenhuis. De VMS is het orgaan waarin de medisch specialisten vertegenwoordigd zijn. Voor de Raad van Bestuur zijn zowel de Medische Staf als het Verpleegkundig Staf Bestuur belangrijke gesprekspartners. Het beleid binnen het ziekenhuis wordt veelal in samenspraak met de Medische Staf en met de verpleegkundige professie bepaald. Ook de medezeggenschap (OR) en de Cliëntenraad worden nauw bij beleid en uitvoering betrokken.
 
Meer informatie is te vinden op de website: www.elkerliek.nl.

Functieomschrijving

Het Elkerliek is op zoek naar een ambitieuze en bevlogen manager P&O die de combinatie van empathie, inlevingsvermogen en zakelijkheid en bedrijfsmatig denken op natuurlijke wijze in zichzelf verenigt. Tevens een professional die de ziekenhuiszorg een warm hart toedraagt en de drive heeft via het menselijk kapitaal hier een stevige bijdrage aan te willen leveren.
 
De afdeling P&O bestaat uit een afdeling P&O advies, Opleidingen, Arbo advies, Verzuim, Recruitment, Flexbureau, en HR Services. De afdeling bestaat in totaal uit 25 medewerkers.

Je zet het vakgebied enthousiast en overtuigend op de kaart en onderhoudt hiervoor een netwerk, zowel binnen als buiten de organisatie. Je bent de drijvende kracht achter de organisatieontwikkeling (mens en cultuur) van het ziekenhuis en weet de strategische doelstellingen van het ziekenhuis mede te realiseren. Hiertoe ben je ook goed op de hoogte van de thema’s die spelen op de werkvloer en schakel je soepel tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau. Je combineert visie en strategisch denkvermogen met voldoende executiekracht om focus aan te brengen, zaken te realiseren en te borgen.
 
Je bent integraal verantwoordelijk voor de dienstverlening op het gebied van P&O en het indirect leiding geven (via de teammanagers) aan de afdeling. Je ontvangt leiding van en legt rechtstreeks verantwoording af aan de Raad van Bestuur. Je bent tevens lid van het MT van het Elkerliek ziekenhuis.
 
Je stelt je op als aanwezige, kritische en proactieve sparringpartner en je gaat de verbinding aan met de Raad van Bestuur en de medisch specialisten. Je werkt constructief samen met de collega (staf)managers. Door jouw bezielende en verbindende stijl van leidinggeven laat je het P&O-team excelleren in de dienstverlening naar de organisatie.
 
Er ligt een brede opdracht om zowel de basis op orde te hebben en te houden als ook om de thema’s van vandaag en morgen handen en voeten te geven. Arbeidsmarkt, duurzame en toekomstbestendige personele ontwikkeling en leiderschapsontwikkeling en ook verbinding en samenwerking met organisaties in de regio zijn een aantal van de thema’s die aandacht vragen.
 
Resultaatgebieden

 • Samen met de P&O-professionals binnen de afdeling en het management van de organisatie ontwikkelen van het P&O-beleid en zorgdragen voor de realisatie van de doelstellingen.
 • Concreet invulling geven aan de ambitie van het Elkerliek om de afdeling P&O door te ontwikkelen tot een eigentijdse en proactieve afdeling, die zowel de expertrol op haar inhoudelijke deeldomeinen goed beheerst als een brede en geziene advies- en sparringpartner voor management en medewerkers is.
 • In samenwerking met de manager Financiën versterken van de HR-control functie.
 • Adviseren van de Raad van Bestuur en de collega’s en proactieve wijze creëren van toegevoegde waarde voor de organisatie.
 • Vorm en inhoud geven aan empowerment door mensen te stimuleren in het nemen van eigen verantwoordelijkheid en optimale randvoorwaarden te creëren voor persoonlijke groei en ontwikkeling.
 • Vormgeven van management development, leiderschapsontwikkeling en talentbeleid.
 • Het Elkerliek ziekenhuis positioneren als aantrekkelijke werkgever door het ontwikkelen van strategisch P&O-beleid, dat zich verbindt met vraagstukken als de veranderende (krimpende) arbeidsmarkt, sociale innovatie en de jonge(re) generaties op de arbeidsmarkt. In dit kader realiseren van effectieve strategische arbeidsmarktcommunicatie.
 • Zorgdragen voor optimale communicatie en samenwerking binnen de afdeling, op een mensgerichte en betrokken manier, maar ook duidelijk en resultaatgericht.
 • Zorgdragen voor duurzame inzetbaarheid van de medewerkers, met de focus op gezondheidsbeleid, verzuimpreventie en het bevorderen van professionele verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid.

Functie-eisen

 • Academische opleiding, in een voor de functie relevante richting.
 • Ruime ervaring als strategisch en daadkrachtig manager P&O in een complexe organisatie, ervaring in een ziekenhuis of zorgorganisatie is een nadrukkelijke pre. Bij voorkeur affiniteit met de regio.
 • Ruime aantoonbare ervaring op het totale werkterrein, heeft een visie op P&O en op hoe een afdeling P&O waarde kan toevoegen aan de ontwikkeling en bestendiging van een (door mensen voor mensen) zorgorganisatie.
 • Natuurlijke, coachende en verbindende leiderschapskwaliteiten, oog en oor voor de behoeften van het P&O-team en in staat dit te verbinden aan de behoeften van de organisatie.
 • Bekend met bestuurlijke processen en op een natuurlijke manier effectief in onderhandelingssituaties van uiteenlopende aard.
 • Communiceert open, transparant en consistent, kan snel en gemakkelijk schakelen, in staat om snel een effectief intern en extern netwerk op te zetten en te onderhouden.

Kerncompetenties en persoonskenmerken

 • Inspirerende strateeg, analytisch sterk, combineert lef en creativiteit met gedegen kennis van de inhoud.
 • Proactief, stelt zich stevig op in discussies en blijft ook bij tegenspel goed overeind, gericht op resultaat.
 • Verbinder en teamspeler, in staat door aanpak en stijl van werken de cultuur in de gewenste richting te beïnvloeden.
 • Zichtbaar, benaderbaar en aanspreekbaar.
 • Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, belangen en drijfveren, weet steeds de goede toon te vinden.
 • Positief ingesteld, met humor en relativeringsvermogen.

Arbeidsvoorwaarden
De functie is ingeschaald op het niveau FWG 75 conform de CAO Ziekenhuizen.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.
 
Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten zullen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure ontvangen.
 
In het eindstadium van de procedure kan gebruik gemaakt worden van een referentiecheck.
 
Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Frank ten Oever, Partner
Stephanie van Houtert, Personal Assistant
T: 0850 – 734 705