TreantSolliciteer

manager ouderenzorg

Treant verleent met ruim 6.000 collega’s kwalitatief hoogstaande ziekenhuis- en ouderenzorg vanuit 21 locaties (3 ziekenhuislocaties, 18 centra voor wonen en zorg) in de regio Drenthe en Zuidoost-Groningen. Ouderen met een zorgvraag kunnen bij Treant terecht voor een veilige en prettige woonplek in een van de centra voor wonen en zorg. Met de mogelijkheid voor specialistische behandeling dichtbij. Daarnaast biedt Treant zorg aan ouderen in de wijken daaromheen. Ook voor revalidatiezorg en beschermd wonen staat Treant voor de cliënt paraat. Treant biedt ook zorg in de laatste levensfase (palliatieve zorg).
 
Treant is er in alle fasen van het leven: van de zorg voor een ongeboren kind tot de zorg in de laatste jaren. Treant onderzoekt, behandelt, geneest, verpleegt, verzorgt en begeleidt. Samen met de patiënten en cliënten spant Treant zich in voor een vitaal en betekenisvol leven. Met noordelijke nuchterheid, passie voor het vak en de drijfveer om steeds beter te worden. Altijd met oog voor de menselijke maat. Zorg dichterbij. Vanuit het hart. Kernwaarden, die de leidraad vormen voor het handelen binnen Treant, zijn toegewijd, innovatief en samen.
 
Treant staat de komende jaren voor grote uitdagingen. Op landelijk niveau vragen vraagstukken als betaalbaarheid van de zorg, toenemende kwaliteitseisen en zorg zoveel mogelijk in de thuissituatie en de 1e lijn toenemend de aandacht van de organisatie. Ook de regionale demografische ontwikkelingen zijn de komende jaren van grote invloed op de organisatie van de care én cure.
 
Kern van de strategische koers van Treant is hoogstaande en zinnige zorg met aandacht voor de cliënt en patiënt vanuit de kernwaarden toegewijd, innovatief en samen. Treant wil van betekenis zijn én het verschil blijven maken voor haar cliënten, patiënten, medewerkers en regionale partners. De geformuleerde strategische thema’s hierbij zijn:

 • waardevolle zorg,
 • werkgeluk en ontwikkeling,
 • slim organiseren: geïntegreerd en digitaal,
 • netwerkzorg en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Ook wordt ingezet op het verder stroomlijnen en optimaal op elkaar afstemmen van processen binnen de onderdelen van Treant en in het bijzonder tussen de care (ouderenzorg) en de cure (ziekenhuizen) , met als doel het waarborgen van de toegankelijkheid en de kwaliteit van de geleverde zorg.
 
Treant heeft een solide financiële basis en realiseerde in 2021 een totale omzet van ca. € 510 miljoen. Hoewel met enige onzekerheid omgeven verwacht Treant dat er voldoende middelen kunnen worden vrijgemaakt voor innovatie en investeringen.
 
Organisatiestructuur
De algemene en dagelijkse leiding van Treant is in handen van de raad van bestuur. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het voorbereiden, vaststellen en uitvoeren van afspraken en beleid.
 
De raad van bestuur bestaat uit 3 leden:

 • Paula Nelissen, voorzitter raad van bestuur
 • Ron Akkerman, lid raad van bestuur
 • Refik Kaplan, lid raad van bestuur 

De raad van bestuur legt verantwoording af aan en wordt geadviseerd door de raad van toezicht.
 
Treant kenmerkt zich door korte lijnen, een goede PDCA cyclus met veel focus op implementatiekracht, een lerende cultuur gericht op resultaten ondersteund door data, en leidinggevenden die goed samenwerken met direct contact tussen leidinggevenden en medische professionals.
 
Treant Ouderenzorg heeft een RVE Wonen en een RVE Behandeling en Begeleiding. Treant Ziekenhuiszorg is in acht portefeuilles onderverdeeld met daarin een aantal (vaak bij elkaar passende) specialismen. Ieder specialisme is een resultaatverantwoordelijke eenheid (RVE). De RVE’s en de raad van bestuur worden ondersteund en geadviseerd door de ondersteunende diensten.
 
Meer informatie, waaronder het jaarverslag en de strategienota, is te vinden op www.treant.nl.
 
Momenteel is Treant voor het onderdeel Treant Ouderenzorg op zoek naar een gedreven manager ouderenzorg.

Functieomschrijving

Als gedreven en ondernemende leider ben je samen met je collega-manager integraal verantwoordelijk voor het onderdeel Treant Ouderenzorg. Je bent verantwoordelijk voor de RVE Behandeling en Begeleiding.
 
Je combineert strategie en visie met een hands-on aanpak. Je fungeert als aanjager van creativiteit, onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling. Je hebt een visie op de actuele ontwikkelingen in de ouderenzorg, je weet wat er in de samenleving speelt en je weet dit in gezamenlijkheid te vertalen naar initiatieven en methodiek voor het dagelijks leven van de cliënten. Je hebt een heldere visie op medewerkersparticipatie en medezeggenschap en je geeft het ook daadwerkelijk vorm in de praktijk.
 
Je geeft direct leiding aan de 7 hoofden van de RVE Behandeling en Begeleiding en indirect aan diverse zorgprofessionals binnen de eenheid. In totaal betreft dit ca. 615 fte.
 
Je bent goed zichtbaar op de werkvloer op de locaties en je adresseert de issues en knelpunten met passend beleid en een daadkrachtige uitvoering. Je coacht en inspireert de professionals, herkent (individueel) talent en stimuleert de professionals zich verder te ontwikkelen. Je zet de lijnen uit, brengt focus aan, stuurt bij waar nodig en communiceert transparant over de resultaten.
 
Als lid van het managementteam bouw je mee aan de samenwerking tussen afdelingen en goedlopende processen binnen Treant. Je werkt constructief samen met je collega-managers in het managementteam. Je rapporteert rechtstreeks aan de raad van bestuur.
 
Je taken en verantwoordelijkheden zijn gevarieerd en veelomvattend:

 • Je creëert synergie in de kwaliteit en efficiency van de zorg op de locaties, waarbij je optimaal de kwaliteiten en kennis van anderen benut, zowel zorgprofessionals als ondersteunende expertise.
 • Je zorgt voor uitstekende performance van de locaties waar ruimte is voor verbetering en je laat de hoofden groeien in leiderschap, met het accent op verbinden en de teams op een hoger niveau laten presteren en waarbij professionaliteit en goede samenwerking hand in hand gaan.
 • Je draagt verantwoordelijkheid voor de business, het rendement en capaciteitsgroei, personeel en financiën binnen de zorgeenheid en neemt waar nodig bijsturingsmaatregelen.
 • Je vertaalt ontwikkelingen in de zorgmarkt naar scenario’s en plannen en neemt het initiatief om hierbij kansrijke onderdelen te implementeren in de praktijk.
 • Je bent verantwoordelijk voor alle aspecten van de bedrijfsvoering binnen de eenheid en je geeft innovatieve impulsen met name op het gebied van technologische/ICT-innovaties en op het gebied van zelforganiserende teams.
 • Je bindt medewerkers op inspirerende wijze aan de gezamenlijk te behalen concrete resultaten.
 • Je vervult een voorbeeldrol en draagt bij aan een organisatiecultuur, waarin in alle openheid en veiligheid ruimte is voor het professioneel reflecteren op de kwaliteit van zorg en geleverd werk, zowel op individueel niveau als in teamverband.
 • Je neemt deel aan organisatiebrede commissies/stuurgroepen en projecten.
 • Je participeert effectief in van belang zijnde externe en interne netwerken en weet de vertaalslag te maken naar de eigen organisatie.

Functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Ruime ervaring als senior manager in diverse managementposities in de zorg in verschillende domeinen, ervaring of affiniteit met de ouderenzorg. Tevens ruime ervaring met project- en programmamanagement.
 • Kennis van en affiniteit met de maatschappelijke ontwikkelingen, innovaties in het behandelaanbod en ontwikkelingen binnen de zorg.
 • Financieel onderlegd, analytisch sterk, stuurt strak op een goede balans tussen ‘operational excellence’ (kostenefficiency en procesinnovatie) enerzijds en ‘customer intimacy’ anderzijds.
 • Ervaring in het sturing geven aan en implementeren van complexe verandertrajecten, sterk in het schakelen tussen zorgprocessen, productie en bedrijfsvoering.
 • Organisatiesensitief, goed ontwikkeld gevoel voor mensen met hun specifieke belangen en drijfveren.

Kerncompetenties en persoonskenmerken

 • Innovatief en ondernemend, staat stevig in de schoenen.
 • Kan goed omgaan met de dynamiek in de sector, behoudt het overzicht, is koersvast.
 • Resultaatgericht en toont accountability.
 • Verbinder en teamplayer, transparant en inspirerend.
 • Zet medewerkers en teams in hun kracht, heeft oog voor het werkgeluk van de medewerkers en weet hen te binden en te boeien.
 • Communicatief sterk, in staat om goede contacten te onderhouden met externe partijen.
 • Beschikt over relativeringsvermogen en humor.

Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie. Inschaling vindt plaats op basis van de CAO VVT.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.
 
Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie wordt de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever gepresenteerd. Hiervan wordt een aantal kandidaten uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze gesprekken vinden plaats met een selectie – en een adviescommissie.
 
In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.
 
Een (ontwikkel)assessment maakt deel uit van de procedure.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met:
 
Frank ten Oever, Partner
Stephanie van Houtert, Project Assistant
Monica van der Ven, Project Assistant
 
T: 0850 – 734 705