Result LaboratoriumSolliciteer

Manager Financiën & Control

Result Laboratorium is een zelfstandig medisch laboratorium in de regio Zuidwest Nederland. Result verzorgt 24 uur per dag deskundige en hoogwaardige diagnostiek voor drie grote ziekenhuizen, huisartsen, verloskundigen, verpleeghuizen en andere zorgverleners. Result is in de laatste jaren flink gegroeid in een markt die behoorlijk in beweging is. De organisatie bestaat uit ongeveer 500 medewerkers en omvat een groot geografisch gebied. Result Laboratorium komt voort uit de verzelfstandiging van de klinisch chemische laboratoria van het Albert Schweitzer ziekenhuis en Rivas Zorggroep/Beatrixziekenhuis. In oktober 2020 heeft daarnaast nog een fusie plaatsgevonden met het klinisch chemisch laboratorium van het Amphia ziekenhuis in Breda. Er wordt nu hard gewerkt aan de voorbereiding van de bouw en inrichting van een nieuw ultramodern centraal laboratorium in Zevenbergen (geplande verhuisdatum tweede helft 2022).
 
De organisatie staat bekend als deskundige, dienstverlenende partner voor huisartsen, verloskundigen, verpleeghuizen, ziekenhuizen en andere zorgverleners. De medewerkers zorgen ervoor dat er 24 uur per dag bloedafnames worden uitgevoerd en het materiaal wordt geanalyseerd. Result beschikt over een hypermoderne, gerobotiseerde analysestraat. Op verschillende locaties is geavanceerde apparatuur aanwezig voor de 24*7 diagnostiek die daar aangeboden wordt. Het laboratorium onderscheidt zich door een fijnmazig, patiëntvriendelijk netwerk van ruim 80 prikposten en thuisprikroutes voor de bloedafname.
 
Result Laboratorium ziet concrete mogelijkheden voor verdere strategische groei. De komende jaren zal het beleid gericht zijn op de verdere aanscherping van het product- en dienstenportfolio en op het verder stroomlijnen en professionaliseren van de interne organisatie.
 
Bedrijfsleiders en afdelingshoofden krijgen de ruimte om hun verantwoordelijkheid te nemen, waarbij wordt geappelleerd aan hun zelflerend vermogen. De directie geeft leiding op basis van ‘management by exceptions’ en stuurt alleen bij wanneer de werkelijke resultaten sterk afwijken van hetgeen begroot was.
 
Meer informatie is te vinden op http://resultlaboratorium.nl.

Functieomschrijving

U bent verantwoordelijk voor het totale financiële beleid van Result Laboratorium. U maakt deel uit van het managementteam en u rapporteert rechtstreeks aan de directie. Tevens heeft u een adviserende taak en levert u een bijdrage aan de ontwikkeling van de groeistrategie.
U geeft direct leiding aan de afdeling Financiën & Control. U bent eindverantwoordelijk voor planning & control (incl. AO/IC), de financiële administratie, de monitoring van de productieontwikkeling en de treasuryfunctie. In totaal geeft u leiding aan ca. 4 fte.
 
U bent in staat om de aanwezige inhoudelijke expertise met elkaar te verbinden met een scherp oog voor de human factor. U bent sterk gericht op samenwerking en stelt zich op als aanwezige, kritische en proactieve sparringpartner voor de directie, de bedrijfsleiders, de afdelingshoofden en de collega stafmanagers.
 
Resultaatgebieden

 • Bijdrage leveren aan het realiseren van de (strategische) doelen van Result Laboratorium door met een brede bedrijfskundige blik te adviseren over de haalbaarheid en doelmatigheid van business cases, investeringsprojecten en toekomstverkenningen.
 • Vervullen van de rol van adviseur en sparringpartner voor directie en collega’s en het onderhouden van een constructieve relatie met aandeelhouders en toezicht.
 • Realiseren van een optimale aansturing en uitvoering van de financiële processen en bijdragen aan het bewaken en versterken van de bedrijfseconomische en financiële basis van Result Laboratorium. Samen met de collega’s werken aan de professionalisering van de ondersteuningsorganisatie in deze nieuwe groeifase.
 • Verder professionaliseren en verbeteren van de managementinformatie, zowel wat betreft kwaliteit maar ook wat betreft de tijdige beschikbaarheid, en creëren van een organisatie-breed totaaloverzicht.
 • Op proactieve wijze volgen van ontwikkelingen in de markt en vertalen van deze ontwikkelingen naar het beleid van de organisatie en adviseren van de directie hieromtrent.
 • Inzetten van coachende en leidinggevende kwaliteiten en de medewerkers uitdagen, inspireren en motiveren om zich verder te ontwikkelen en toe te werken naar een hoger individueel prestatieniveau. Behoud van de korte lijnen en tevens een helder zakelijk kader scheppen zoals in een grotere organisatie nodig en gewenst is.
 • Opstellen van de conceptbegroting en zorgdragen voor jaarlijkse en periodieke begrotingen en jaarrekeningen op basis van wettelijke voorschriften en de regelgeving van financierende instanties.
 • Vertegenwoordigen, zowel intern als extern, van de financiële beheerfunctie en als accountmanager onderhouden van contacten met o.a. financiers en de externe accountant.
 • Zichtbaar zijn in de organisatie en de verbinding zoeken met de lijn.
 • Structuur aanbrengen en bieden, maar naast strategisch/ tactisch opereren in voorkomende gevallen ook het operationele niet schuwen.

Functie-eisen

 • Opleiding: bedrijfseconomie, bedrijfskunde of RA/RC.
 • Meerjarige ervaring in een leidinggevende financiële functie, ervaring in de zorg en met name in de cure is een pre.
 • Beschikt over een stevige financiële achtergrond, concrete ervaring met opstellen en beoordelen van business cases en scenario’s.
 • Goed ontwikkeld gevoel voor ontwikkelingen in de markt en in staat om hierop adequaat in te spelen.
 • Goed ontwikkelde leiderschapskwaliteiten, heeft aantoonbare resultaten geboekt met organisatie- en teamontwikkeling en het doorvoeren van veranderingen.
 • Kennis van kwaliteitssystemen en van relevante ontwikkelingen in de ICT, governance en auditing.
 • Communicatief sterk, in staat om goede contacten te onderhouden met diverse interne en externe partijen, alsmede uitstekende onderhandelingsvaardigheden.

Kerncompetenties en persoonskenmerken

 • Sterke persoonlijkheid, doorzetter, overtuigend.
 • Ondernemend, innovatief en resultaatgericht.
 • Verbinder, teamspeler en netwerker.
 • Goed ontwikkelde leiderschapskwaliteiten, kan mensen motiveren en het beste in henzelf naar boven halen.
 • Onafhankelijk, integer, constructief en positief.

Arbeidsvoorwaarden
De functie is ingeschaald op het niveau FWG 80.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.
 
Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten zullen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure ontvangen.
 
In het eindstadium van de procedure kan gebruik gemaakt worden van een referentiecheck.
 
Een (ontwikkel)assessment maakt deel uit van de procedure.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Frank ten Oever, Partner
Stephanie van Houtert, Personal Assistant
T: 0850 – 734 705