St. Anna ZorggroepSolliciteer

Manager Facilitair Bedrijf

De St. Anna Zorggroep te Geldrop bestaat uit het St. Anna Ziekenhuis, Ananz (Geldrop/Heeze) met vier woonzorgcentra voor verpleging en verzorging en medisch sportgezondheidscentrum TopSupport (Eindhoven), het centrum voor Sport en Bewegen. Tussen het St. Anna Ziekenhuis, TopSupport en Ananz wordt intensief samengewerkt en kennis gedeeld. De lijnen zijn kort en de overgang tussen de verschillende vormen van zorg verloopt zo soepel mogelijk. De kracht ligt in de combinatie van kleinschalige brede basiszorg (cure) en verpleeg- en woonzorg (care). Hierbij wordt tevens veel aandacht besteed aan preventie en nazorg. Alle medewerkers herkennen zich in de kernwaarden ‘professioneel en persoonlijk’ en ‘vindingrijk en verbindend’.
 
De passie van de St. Anna Zorggroep is het bevorderen van de gezondheid en kwaliteit van leven van ieder mens, in iedere levensfase. Op persoonlijke wijze en samen met de patiënten en cliënten zoeken de professionals van de St. Anna Zorggroep naar de beste oplossing. Ook als die niet meteen voor de hand ligt.
 
De St. Anna Zorggroep werkt als netwerkorganisatie sinds lange tijd samen met diverse partners in de zorgketens. Het doel is optimaal vorm te geven aan intensieve samenwerking, zodat ook in de toekomst een compleet en samenhangend pakket medisch specialistische zorg aan de inwoners van het verzorgingsgebied kan worden geboden.
 
De centrale positionering, vastgelegd in het strategisch kader 2021 t/m 2024, is: ‘Gezond zijn & Aangenaam beter worden’. De organisatie onderscheidt zich met ‘Aangenaam Anna’ en met haar warme benadering van patiënten, cliënten, hun familie en medewerkers: mensen voelen zich er ‘thuis’. Op dit punt is en blijft de St. Anna Zorggroep de nummer 1 in de regio. De komende jaren wordt het gastvrijheidsprincipe, dat al sterk verankerd zit in het DNA van St. Anna, verder in de volle breedte van de dienstverlening uitgebouwd. Vanaf de ontvangst van patiënten door de aanwezige gastvrouwen, tot aan de inrichting van de gebouwen, de uitvoering van de zorg, de variatie en keuze in voeding tot aan de specifieke aandacht voor ieders individuele behoefte. De medewerkers maken hierin het verschil.
 
De focus in de aansturing van de organisatie, m.n. ingegeven door de huidige pandemie, wordt gelegd op stuurbaarheid, creativiteit, flexibiliteit van medewerkers, intensieve samenwerking in de regio en breed inzetbaar
personeel.
 
De St. Anna Zorggroep kent een gezonde financiële huishouding. De organisatie is goed voorbereid om de financiële gevolgen van de COVID-19 crisis op te vangen en verwacht voor het huidige jaar en toekomstige jaren positieve financiële resultaten, zodat er voldoende middelen kunnen worden vrijgemaakt voor innovatie en investeringen.
 
Meer informatie is te vinden op www.st-anna-zorggroep.nl.

Functieomschrijving

Binnen het MT van de St. Anna Zorggroep is als gevolg van een aanstaande pensionering de functie van Manager Facilitair Bedrijf vacant.
 
Het facilitair bedrijf kenmerkt zich door een hoge ambitie en professionaliteit. De afdeling heeft een eigen MT waarmee het voor de nieuwe manager goed samenwerken zal zijn.
 
Wie zoeken wij voor deze functie?
 
MANAGER FACILITAIR BEDRIJF
 
Je bent een ervaren facilitair manager met een duidelijke visie op huisvesting, vastgoed, services en gastvrijheid.
Je hebt brede ervaring en kennis van techniek en je hebt affiniteit met zowel de hospitality kant van het facilitair bedrijf als ook met inkoop. Je bent mede drager van het leidend principe: Aangenaam Anna. Je bent in staat om positie in te nemen in de St. Anna Zorggroep als 'anker' voor de diverse functies (inkoop, schoonmaak, restaurant/keuken/centrale hal, vastgoed, logistiek, bewaking, etc.) binnen het Facilitair Bedrijf van de organisatie. Tevens heb je oog voor de kennis en kunde die in je afdeling aanwezig is en ben je gericht op ontwikkeling van zowel de inhoud als je mensen.
 
Je rapporteert rechtstreeks aan de Raad van Bestuur en je maakt deel uit van het MT ZG. Je werkt constructief samen met het management van de interne clusters en je hebt regelmatige contact met de zorgverleners en overige stakeholders binnen en buiten de organisatie. Bovendien ben je in staat vanuit het brede belang van de St. Anna Zorggroep te kijken en te handelen.
 
Wat ga je doen?
Je bent integraal verantwoordelijk voor de processen binnen het facilitair bedrijf en je zorgt dat de bedrijfsvoering op orde is. Je stuurt 3 afdelingshoofden aan die leidinggeven aan de afdelingen inkoop, hoteldiensten (catering, voedingsservice, beveiliging, schoonmaak en vrijwilligers), techniek en (gebouwen)beheer. Daarnaast geef je leiding aan de groepsleider van de afdeling logistiek en de projectleider van het facilitair bedrijf. Het facilitair bedrijf bestaat in totaal uit 135 fte medewerkers.
 
Aan de hand van het strategisch kader van de organisatie en een analyse van wat nodig is stel je jaarlijks in afstemming met je leidinggevenden een (investering)begroting, de jaarplannen en doelstellingen op. Tevens stel je een meerjarenplan op voor het facilitair bedrijf binnen de kaders van het Strategisch Kader 2021 – 2024.
 
Jij bent verantwoordelijk voor de huisvesting en het vastgoedbeheer van zowel het ziekenhuisgebouw, de vier woonzorglocaties van Ananz en het medisch sportgezondheidscentrum TopSupport. Voor de komende jaren staan er verschillende ver- en nieuwbouwprojecten op de agenda.
 
Je bewaakt een gezonde en plezierige werkomgeving en kent de sector zodanig dat je weet wat nodig is aan ondersteuning voor de zorg vanuit het facilitair bedrijf. Je denkt mee over o.a. toekomstige ontwikkelingen in techniek en duurzaamheid vanuit Greendeal duurzame zorg. Je spart met de projectleider facilitair bedrijf en leidinggevenden over projecten en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van o.a. zorgtechnologie en andere ontwikkelingen.
 
Wat breng je mee?
Je bent in staat om de verbinding te maken tussen de inhoudelijke expertise binnen de organisatie, de diverse stakeholders en de strategie van de organisatie. Je bent in staat vanuit verschillende invalshoeken een eigen oordeel te vormen en denkt mee over de business. Je beweegt je makkelijk in complexe organisaties en kunt je daarin goed staande houden.
 
Als leidinggevende binnen de St. Anna Zorggroep vervul je een voorbeeldrol en bewaak je mede de organisatiecultuur. Je bent energiek en daadkrachtig met aandacht voor de klant en je bent in staat om het maximale uit je medewerkers te halen. Tevens ben je voortrekker bij het doorvoeren van veranderingen, toon je eigenaarschap en neem je de regie in handen. Je bent duidelijk in je communicatie over de verwachtingen en te behalen resultaten en behoudt het overzicht.
 
Daarnaast voldoe je aan de volgende functie-eisen:

  • Academische opleiding bij voorkeur op het gebied van technische bedrijfskunde en/of facility management. Financieel/bedrijfsmatig goed onderlegd.
  • Ruime ervaring als manager/leidinggevende met een bewezen track record.
  • Door ervaring verkregen kennis van de diverse onderdelen van het Facilitair Bedrijf.
  • Ruime ervaring met complexe aanbestedingsprojecten en met het voeren van onderhandelingen met leveranciers op het gebied van vastgoed, bouw en onderhoud.
  • Ervaring met lean werken/organiseren alsmede ervaring met logistieke processen en capaciteitsplanningen, stuurt op voortdurende kostenbesparing (total cost of care en cure) van de ingekochte goederenstromen.
  • Resultaatgericht, ondernemend, analytisch sterk, commercieel onderlegd.
  • Goede sensor voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.
  • Communicatief sterk, in staat om zowel extern als intern goede contacten te onderhouden.

Arbeidsvoorwaarden
De St. Anna Zorggroep biedt marktconforme arbeidsvoorwaarden, op basis van de cao Ziekenhuizen. Inschaling vindt plaats op basis van kennis en ervaring.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.
 
Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze gesprekken zullen plaatsvinden met een selectie – en een adviescommissie.
 
In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.
 
Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Frank ten Oever, Partner
Stephanie van Houtert, Personal Assistant
T: 0850 – 734 705