Leyden AcademySolliciteer

Manager Bedrijfsvoering

Als academisch kennisinstituut zet Leyden Academy on Vitality and Ageing (hierna: Leyden Academy) wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en ontwikkeling in om invulling te geven aan haar missie: het verbeteren van de kwaliteit van leven van oudere mensen door het scheppen van kansen voor een vitaal en betekenisvol leven, hecht verbonden binnen de gemeenschap. Hierbij is het perspectief van de oudere persoon zelf altijd leidend.
 
De maatschappelijke vraagstukken waaraan Leyden Academy wil bijdragen, vragen om een multidisciplinaire benadering. Om die reden bevinden zich in het team onder meer artsen, bewegingswetenschappers, sociaal-cultureel antropologen, psychologen en communicatiespecialisten.
 
Samenwerkingspartners
Leyden Academy is in november 2008 opgericht, op initiatief van Vereniging Aegon. Sinds juni 2012 is deze samenwerking versterkt met het Jo Visser fonds. Beide partners zijn van onschatbare waarde voor Leyden Academy bij het verwezenlijken van de missie om de kwaliteit van leven van oudere mensen te verbeteren. Er wordt nauw samengewerkt met het Leids Universitair Medisch Centrum. Leyden Academy vertegenwoordigt Nederland in de International Longevity Centre Global Alliance, en werkt tevens samen met diverse ministeries, gemeenten, universiteiten in binnen- en buitenland, hogescholen, collega-instituten, stichtingen, fondsen, bedrijven, ouderenbonden, gepensioneerdenverenigingen en zorg- en welzijnsorganisaties.
 
Onderwijs
Als onderwijsinstituut bedient Leyden Academy uiteenlopende doelgroepen, van jonge artsen tot ervaren bestuurders uit zorg en welzijn, en van scholieren tot senioren. Leyden Academy biedt een divers palet aan klassikale, online en blended opleidingen waarbij de wetenschappelijke staf zich gesteund weet door een internationaal en multidisciplinair netwerk van docenten.
 
Onderzoek
Als kennisinstituut verricht Leyden Academy wetenschappelijk onderzoek naar uiteenlopende onderwerpen gericht op vitaliteit en veroudering. De experts benaderen vraagstukken multidisciplinair en combineren hierbij biologische, sociologische, antropologische, psychologische, economische en/of medische invalshoeken. Het onderzoek wordt deels gefinancierd vanuit externe gelden door een mix van wetenschappelijke fondsen op nationaal en Europees niveau.
 
Impact van Corona
Ook in de coronacrisis heeft Leyden Academy invulling gegeven aan haar missie om de kwaliteit van leven van ouderen te verbeteren. Er werd door beleidsmakers en in de media veel over ouderen gesproken, maar zij kwamen zelf maar weinig aan het woord. Het team van Leyden Academy heeft daarom kwalitatief onderzoek gedaan naar hoe ouderen de coronatijd beleefden. Ook zijn hun persoonlijke ervaringen verzameld op het online platform ‘Wij & corona’. De honderden verhalen bieden afleiding, troost en herkenning en geven gezamenlijk een rijk geschakeerd beeld van deze bijzondere tijd.
 
Meer informatie, o.a. het jaarbericht, is te vinden op de website: www.leydenacademy.nl

Functieomschrijving

Leyden Academy werkt aan het professionaliseren van haar bedrijfsvoering en zoekt daarvoor een breed ervaren en geïnteresseerde manager met een stevige basis in de financiële discipline.
 
Je bent adviseur van de directeur-bestuurder en het MT van Leyden Academy en verantwoordelijk voor de financiële portefeuille. Je draagt bij aan en vertaalt de strategische beleidsplannen van Leyden Academy naar operationeel beleid en bent verantwoordelijk voor de financiële en projectadministratie, P&C, gezonde bedrijfsvoering en formatie en HR.
 
Je bent een echte teamplayer, geïnteresseerd in mensen en de doelgroep waar de organisatie haar bestaansrecht aan ontleent. Je bent toegankelijk en je schakelt gemakkelijk op alle niveaus.
Je rapporteert aan de directeur-bestuurder.
 
In de breedste zin maak je jezelf, naar gelang mee- en tegendenkend, onmisbaar voor het reilen en zeilen van de organisatie. Je weet je intern en extern constructief tot de vele stakeholders te verhouden en je ontwikkelt je vanuit interesse, kennis en kunde en op basis van authenticiteit tot een spin in het web.
 
Werkzaamheden

 • Ontwikkelen en bijstellen van de financiële meerjarenplanning.
 • Zorgdragen voor de financiële en projectadministratie.
 • Zorgdragen voor de planning en controlecyclus over de hele breedte van de organisatie.
 • Rapportages opstellen en adviseren daarover aan de directeur en het MT.
 • Kwartaalrapportages, begroting en jaarrekening opstellen en voorbereiden voor de Raad van Commissarissen (RvC).
 • Fungeren als bestuurssecretaris voor de RvC.
 • Zicht hebben op (wetenschappelijke) fondsen en subsidiemogelijkheden binnen de sector van de gezondheidszorg, incl. de eisen en verantwoordingsrandvoorwaarden, het MT hierover informeren en beleidsvoorstellen doen hoe de subsidies kunnen bijdragen aan een gezonde bedrijfsvoering.
 • Zorgdragen voor de HR en formatieplanning.
 • Bijdragen aan een positief werkklimaat, transparante communicatielijnen en efficiënte samenwerking tussen onderdelen van de organisatie.
 • Onderhouden van constructieve relaties met externe organisaties, in overleg met de directeur.

Functie-eisen

 • Aantoonbare brede en theoretische kennis van strategisch financieel beleid en planning en control (op universitair niveau, bij voorkeur met MBA).
 • Werkervaring in een wetenschappelijke setting is een pre, tevens affiniteit met de missie van Leyden Academy als kennisorganisatie met een maatschappelijke opdracht.
 • Kennis ten aanzien van het opzetten van een financiële en projectadministratie.
 • Sterk bedrijfsmatig en analytisch inzicht.
 • Brede kennis van HR-aangelegenheden.
 • In staat om medewerkers te motiveren, te stimuleren en te coachen.
 • Uitstekende relationele en communicatieve vaardigheden.

Persoonskenmerken

 • Je bent een betrouwbare en samenwerkingsgerichte sparringpartner voor de directeur-bestuurder en collega MT-leden.
 • Je hebt een goed gevoel voor verschillende belangen en perspectieven.
 • Je bent besluitvaardig, resultaatgericht en gaat gestructureerd te werk.

Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een functie voor 0.8 fte. Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de zwaarte van de functie. Omwille van een evenwichtig samengesteld team gaat de voorkeur bij gelijke geschiktheid uit naar een mannelijke kandidaat.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl
 
Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten zullen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure ontvangen.
 
In het eindstadium van de procedure kan gebruik gemaakt worden van een referentiecheck.
 
Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Frank ten Oever, Partner
Stephanie van Houtert, Personal Assistant
T: 0850 – 734 705