Diergaarde BlijdorpSolliciteer

lid raad van toezicht – financiën en bedrijfsvoering

Suur & Company is een trotse sponsor van Diergaarde Blijdorp en helpt
bij het zoeken naar een lid raad van toezicht

Diergaarde Blijdorp is met circa 1,5 miljoen bezoekers per jaar één van de best bezochte attracties van Nederland. Wij zetten ons in voor behoud en herstel van biodiversiteit en willen zo veel mogelijk bezoekers inspireren om ook de natuur te beschermen. Blijdorp werkt aan deze missie door de coördinatie van populatiemanagementprogramma’s voor het behoud van diersoorten, het doen van wetenschappelijk onderzoek, het verzorgen van educatie en samenwerking met en ondersteuning van natuurbehoudsorganisaties wereldwijd.
 
Wij willen onze gasten een leerzame, inspirerende natuurbeleving bieden. Een fijne dag uit vol bijzondere ontmoetingen in een botanische tuin. Met onze 21 rijksmonumenten dragen we bij aan het cultureel erfgoed van de stad Rotterdam. De Diergaarde is 165 jaar jong. Wij zijn een stichting zonder winstoogmerk, hebben de culturele ANBI-status en bezitten het gouden Green Key keurmerk voor een milieubewuste en duurzame bedrijfsvoering.
 
Diergaarde Blijdorp bevindt zich in een ontwikkelingsfase om de ambities vanuit haar Masterplan Blijdorp 2030 waar te maken. Naast dat wij in 2030 dé Rotterdamse ontmoetingsplek willen zijn voor nóg meer bezoekers per jaar, willen we tevens een vooraanstaande positie hebben op het gebied van natuurbehoud en dierenwelzijn. Onze ambities maken wij waar met zo’n 165 medewerkers, 300 vrijwilligers en vele seizoensmedewerkers.
 
Bestuur en toezicht
Het bestuur van Diergaarde Blijdorp wordt gevormd door de directeur-bestuurder. Hij is belast met de dagelijkse leiding, samen met zijn managementteam. De raad van toezicht houdt toezicht op het bestuur en bewaakt dat de organisatie steeds handelt in het belang van de doelstellingen van Diergaarde Blijdorp, relevante ontwikkelingen en maatschappelijke belangen.
 
De raad van toezicht verleent onder meer goedkeuring aan de begroting, jaarrekening, beleids- en meerjarenplannen en is werkgever van het bestuur. Daarnaast adviseert de raad van toezicht gevraagd en ongevraagd het bestuur. De raad van toezicht onderschrijft de Governance Code Cultuur als leidraad voor zijn functioneren.
 
De raad van toezicht is samengesteld op grond van profielschetsen waarbij gestreefd wordt naar verscheidenheid in relevante aandachtsgebieden. Vanuit deze aandachtsgebieden treden de leden van de raad van toezicht ook op als sparringpartner van het bestuur. Om verscheidenheid in denken te realiseren en kritisch te kunnen opereren, heeft de raad van toezicht aandacht voor diversiteit in de samenstelling naar geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, leeftijd, regionale binding en rol in het team.
 
De raad van toezicht van Diergaarde Blijdorp bestaat uit zeven leden, inclusief de voorzitter. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen. Binnen de raad van toezicht zijn twee commissies actief: de remuneratiecommissie en de financiële commissie. De raad van toezicht wordt ondersteund door de bestuursondersteuner van Diergaarde Blijdorp.
 
In verband met het aftreden van een van de leden is de raad van toezicht op zoek naar een lid raad van toezicht met aandachtsgebied financiën en bedrijfsvoering. Het nieuwe lid raad van toezicht wordt tevens voorzitter van de financiële commissie.
Het hieronder weergegeven specifieke profiel vormt het uitgangspunt bij de werving- en selectieprocedure.
Met het oog op de gewenste diversiteit in de samenstelling van de raad van toezicht worden kandidaten met een diverse culturele achtergrond nadrukkelijk uitgenodigd om te solliciteren.

Functieomschrijving

Nadere specificering en functie-inhoud nieuw lid raad van toezicht

 • Specifieke aandacht voor de governance, planvorming en uitvoering van de diverse projectontwikkelingen in Diergaarde Blijdorp. Met de focus op het project Rivièrahal, waarbij het van belang is om alles aan de voorkant zo goed mogelijk in te richten om overschrijdingen te voorkomen.
 • Fungeren als gewaardeerd sparringpartner voor het bestuur op het gebied van bedrijfsvoering, financiën en risicomanagement.
 • Bij voorkeur kennis en ervaring meebrengen vanuit zijn/haar netwerk ten behoeve van het realiseren van de ambities uit het Masterplan Blijdorp 2030.
 • In voorkomende gevallen bij bijeenkomsten en in relevante netwerken uitdragen van de ambities van Diergaarde Blijdorp.

Gevraagde competenties en persoonskenmerken

 • Ervaring als financieel directeur/bestuurder/partner/senior manager in de profit of in de non-profit of maatschappelijke onderneming. Ruime kennis op het terrein van bedrijfsstrategie en bedrijfsvoering op strategisch niveau.
 • Academisch denk- en werkniveau, bij voorkeur opleiding accountancy.
 • Scherpe financiële blik, analytisch, doortastend, vraagt door en kijkt achter de cijfers.
 • Affiniteit met IT.
 • Heldere opvattingen over risicomanagement en ‘control’.
 • Beschikt bij voorkeur over netwerkcontacten in de Rotterdamse regio/gemeente of is in staat om deze contacten snel op te bouwen.
 • Enthousiast en gedreven met een warm hart voor de missie en de unieke positie van Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Teamspeler,
 • Ervaring als toezichthouder is een pre.
 • Pragmatische blik, in staat om te relativeren en zaken in perspectief te zien.
 • Zeer goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden.

Procedure

Wat heeft Diergaarde Blijdorp te bieden?
Werken voor Diergaarde Blijdorp is een beleving op zich. De meest bijzondere werkplek van Rotterdam, omringd door beschermde dieren vanuit alle continenten in 34 hectare groen midden in de stad. Met elkaar werken wij aan een betekenisvolle missie.
 
De leden van de raad van toezicht van Diergaarde Blijdorp verrichten hun toezichthoudende taak onbezoldigd. Wel ontvang je een gezinsabonnement en word je uitgenodigd voor relevante (netwerk)bijeenkomsten.

Contact

Meer weten?
Pas je in ons profiel en heb je nog inhoudelijke vragen? Dan kun je mailen naar Annemarie Engel van Suur & Company. Zij kan je meer vertellen over de procedure.
 
T: 0850 – 734 706
E: annemarieengel@suurcompany.nl
W: www.suurcompany.nl