Catharina ZiekenhuisSolliciteer

Directeur Zorg en Bedrijfsvoering

Het Catharina Ziekenhuis is een topklinisch, topreferent opleidingsziekenhuis. Het ziekenhuis is lid van Santeon, een samenwerkingsverband van zeven topklinische ziekenhuizen. Door de geografische ligging heeft het Catharina Ziekenhuis landelijk een unieke positie. Na de Randstad heeft de regio Zuidoost Brabant de dichtste bevolking en de academische centra liggen relatief ver weg. Het beschikt over spoedeisende zorg, een huisartsenpost en een dienstapotheek. Het ziekenhuis is groot geworden door de ondernemende en innovatieve cultuur van zijn specialisten.
 
Het Catharina Ziekenhuis biedt een breed pakket aan medisch specialistische zorg. Naast vrijwel alle reguliere functies biedt het ziekenhuis als een van de 26 Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen topklinische zorg, zowel regionaal als bovenregionaal. Voor nagenoeg alle specialismen is er een compleet pakket aan bijzondere vormen van zorg aanwezig. Ook vervult het Catharina Ziekenhuis een centrum- of doorverwijsfunctie (de zogeheten topreferente zorg) op het gebied van hart- en vaatziekten en oncologie.
 
Het Catharina Ziekenhuis ondersteunt specialisten en medici met innovatieve technieken in de groei van haar topzorg. Dat blijkt onder meer uit de geavanceerde techniek en apparatuur die worden gebruikt voor diagnostiek en therapie. Het Catharina Ziekenhuis is tevens een opleidingsziekenhuis en lid van de Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). In deze vereniging werken grote opleidingsziekenhuizen samen. Deze ziekenhuizen leveren hooggespecialiseerde zorg en zijn 'teaching hospitals' voor medisch specialistische opleidingen.
 
Het Catharina Ziekenhuis is een financieel gezond en stabiel ziekenhuis dat voor de uitdaging staat ook in de komende jaren positieve financiële resultaten te blijven boeken en een duurzaam gezond operationeel resultaat te blijven borgen, zodat er structureel voldoende middelen kunnen worden vrijgemaakt voor investeringen in zorginnovatie, onderzoek en opleidingen.
 
Strategie
De kern van het meerjarenbeleidsplan ligt o.a. op:

 • Verder ontwikkelen en implementeren van digitalisering, waardegedreven zorg en portfoliosturing, in nauwe samenwerking met andere ziekenhuizen, huisartsen, de VVT-sector, de GGZ en de netwerkpartners zoals Santeon, Prosper, het Nederlands Hart Netwerk en het eMTIC (Eindhoven Medtech Innovation Center).
 • In gang zetten van technologische, procesmatige en sociale innovatie, zodat het Catharina Ziekenhuis samen met haar Santeon-partners optimaal geëquipeerd is om aan de stijgende zorgvraag te kunnen blijven voldoen.
 • Upgraden van het elektronisch patiëntendossier (EPD).

 
Organisatiestructuur
Het ziekenhuis wordt bestuurd door de tweehoofdige Raad van Bestuur, in goede afstemming met de medisch specialisten, die zijn verenigd in de Vereniging Medische Staf Catharina Ziekenhuis.
 
Het Catharina Ziekenhuis is opgebouwd uit resultaatverantwoordelijke eenheden (RVE’s). Op operationeel niveau is de medisch specialistische zorg per specialisme ondergebracht in een RVE. Binnen de RVE functioneren de afdelingen (bijvoorbeeld verpleegafdeling en polikliniek) als integraal verantwoordelijke afdeling (IVA).
 
De RVE’s zijn geclusterd in vier zorggroepen. Essentieel in dit organisatiemodel is de managementparticipatie van medisch specialisten in de vorm van duo-management op alle drie de managementniveaus. Op organisatieniveau vormen de Raad van Bestuur en het bestuur van de Vereniging Medische Staf een alliantie, de strategische as. Op tactisch en operationeel niveau wordt invulling gegeven aan duo-management door de directeuren zorg en bedrijfsvoering, de afdelingsmanagers en de specialistmanagers van de specialismen.
 
De RVE’s worden geflankeerd door de verschillende service-eenheden en stafafdelingen (Financiën, HRM/Onderwijs & Onderzoek, MICT, Marketing & Communicatie, Kwaliteit & Veiligheid, Inkoop en het Bestuursbureau).
 
De medezeggenschaps- en adviesorganen (Ondernemingsraad, Cliëntenraad en Verpleegkundig Stafbestuur) worden nauw bij het beleid en de uitvoering betrokken.
 
Meer informatie, waaronder het jaarverslag, is te vinden op www.catharinaziekenhuis.nl

Functieomschrijving

Het Catharina Ziekenhuis komt graag in contact met een ervaren en ondernemende directeur zorg en bedrijfsvoering/directeur Catharina Hart- en Vaatcentrum.

Al meer dan dertig jaar zijn de cardiologen, cardiothoracaal chirurgen en vaatchirurgen gespecialiseerd in hart- en vaatoperaties en onderzoek naar hart- en vaatklachten. Het Catharina Hart- en Vaatcentrum is het grootste hart- en vaatcentrum van Nederland en heeft zich ontwikkeld tot een nationaal én internationaal bekend en gerespecteerd specialistisch centrum.

Wil jij werken in een bedrijvige, innovatieve en gepassioneerde werkomgeving, met veel dynamiek, complexiteit en verbinding? Dan heeft het Catharina Ziekenhuis voor jou de baan voor het leven.
 
Je bent ambitieus en je beschikt over een ‘can do’ mentaliteit. Lef, doorpakken, de regie in handen nemen en echt iets neerzetten typeren jou. Je handelt altijd vanuit het beste voor het Catharina Ziekenhuis en je straalt deskundigheid, vertrouwen en authenticiteit uit.
 
Naast je verantwoordelijkheid voor het Catharina Hart- en Vaatcentrum ben je namens de zorg portefeuillehouder voor de service-eenheid MICT en ben je samen met de CMIO verantwoordelijk voor de digitalisering- en innovatieagenda.
 
Je legt directe verantwoording af aan de Raad van Bestuur. Je werkt nauw samen met de collega directeuren zorg en bedrijfsvoering van de andere zorggroepen. En als lid van het organisatiebrede MT draag je mede de verantwoordelijkheid voor de gang van zaken binnen het Catharina Ziekenhuis in totaliteit.
 
Je taken en verantwoordelijkheden

 • Je bent verantwoordelijk voor zorggroep 1. Deze omvat de afdelingen: Hart- en Vaatcentrum (CTC & Cardiologie), Neurologie, Nierziekten, Psychiatrie & Medische Psychologie en Ethiek & Zin.
 • Daarnaast draag je de verantwoordelijkheid voor het speerpunt Catharina Hart- en Vaatcentrum.
 • Je geeft leiding aan 5 afdelingsmanagers van de verschillende RVE’s. Indirect wordt leidinggegeven aan ca. 600 medewerkers.
 • Je werkt nauw samen met de specialist-managers per RVE, in duo-management. Samen met de specialist-managers ben je integraal verantwoordelijk voor optimale patiëntenzorg binnen de zorggroep alsmede voor de bedrijfsmatige resultaten binnen de zorggroep.
 • Je bent de schakel naar je collega directeuren zorg en bedrijfsvoering voor het speerpunt digitalisering. Samen met de CMIO stuur je duaal een team van procesmanagers aan die verantwoordelijk zijn voor de adoptie van digitalisering en innovatie in het ziekenhuis.
 • Je bent tevens verantwoordelijk voor de organisatiebrede portefeuilles huisartsen en inkoop.
 • Er wordt verwacht dat je participeert in 7×24-uursdiensten in een frequentie van ongeveer eenmaal per twee tot drie maanden.

 
Meer specifiek realiseer je de volgende opdrachten:

 • In nauwe samenwerking met de specialist-managers zorgdragen voor optimale kwalitatief hoogstaande zorg- en dienstverlening binnen de vastgestelde financiële kaders.
 • Ontwikkelen en monitoren van doelstellingen en jaarplannen per RVE conform met de Raad van Bestuur afgesproken resultaten.
 • Externe ontwikkelingen in de markt en de zorgsector vertalen in product- en procesinnovatie.
 • Bijdrage leveren aan de realisatie van de geformuleerde doelen in de strategie voor de toekomst en hierbij de vertaalslag maken voor zorggroep 1.
 • Opbouwen/onderhouden van samenwerkingsrelaties met externe partijen/ketenpartners.
 • Coachend leidinggeven aan de afdelingsmanagers van de verschillende zorgeenheden/specialismen, hen inspireren en motiveren zodat zij hun vaardigheden en leidinggevende kwaliteiten nog verder kunnen aanscherpen en zij verantwoordelijkheid dragen voor hun werkzaamheden.
 • Creëren van een aantrekkelijk werk-, begeleidings- en leerklimaat voor de medewerkers.

 
Functie-eisen

 • Afgeronde academische opleiding, b.v. bedrijfskunde of gezondheidswetenschappen.
 • Uitstekende managementkwaliteiten, ruime leidinggevende ervaring, ook op tactisch niveau.
 • Ervaring in een ziekenhuisomgeving.
 • Bewezen ervaring met het leiding geven aan verandertrajecten.
 • Sterk op bedrijfsvoering, financieel goed onderlegd, hanteert een goede balans tussen de zorg voor de patiënt en de financiële aspecten van de zorgprocessen.
 • Beschikt over een duidelijke visie op zorg(processen) en digitalisering en heeft tevens ervaring met het sturing geven aan de hiermee samenhangende implementatietrajecten.
 • Ervaring met harmonieuze en constructieve samenwerking met medisch specialisten. Bij voorkeur ervaring met duo-management.
 • Coachende en inspirerende leiderschapsstijl, met warme zakelijkheid en aandacht voor de medewerkers.
 • Ervaring met logistieke processen en capaciteitsplanningen.
 • Kan snel schakelen in een dynamische en complexe omgeving.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden.

 
Kerncompetenties en persoonskenmerken

 • Stevige persoonlijkheid, ambitieus, straalt senioriteit uit.
 • Dichtbij mensen en teamspeler.
 • Analytisch scherp, resultaatgericht, slagvaardig, hands-on mentaliteit.
 • Innovatief, gedreven om verbeteringen te realiseren in organisatie en kwaliteit van zorg.
 • Organisatiesensitief, integer en diplomatiek, kent en gebruikt de kracht van humor.
 • Verbinder en netwerker, hecht veel belang aan directe contacten om zaken voor elkaar te krijgen.

 
Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een fulltime functie. De functie is ingeschaald op het niveau FWG 80 conform de cao Ziekenhuizen.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl
 
Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten zullen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure ontvangen.
 
In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.
 
Een (selectie-)assessment kan deel uitmaken van de procedure

Contact

Voor inhoudelijke vragen:
Frank ten Oever, Partner
Monica van der Ven, Project Assistant
Wies Fest, Project Assistant
 
T: 0850 – 734 702