LaurensSolliciteer

Directeur Wonen met Zorg

Laurens is de grootste VVT-aanbieder in Rotterdam en omstreken en de op vier na grootste van Nederland. Een sterke, professionele zorgorganisatie met een kleinschalige aanpak, dicht bij mensen in de buurt waar zij wonen. Dat doet Laurens met ruim 6.000 medewerkers die zorg bieden en 3.000 vrijwilligers.

Duizenden ouderen vertrouwen iedere dag op de zorg van Laurens. Laurens wil deze ouderen helpen zo zelfstandig en betekenisvol mogelijk te leven: met respect voor ieders eigenheid. De vraag ‘Wat kunnen we voor u betekenen?’ is leidend in ons werk. Wij kennen ieders persoonlijke verhaal en levensovertuiging, en we kennen de mensen die voor hen belangrijk zijn. We sluiten daar in de zorg zoveel mogelijk bij aan. Daarbij doen we alles om zoveel mogelijk te behouden in de levens van mensen: dat wat vanzelfsprekend is, ook vanzelfsprekend blijft. Dat maakt onze zorg bijzonder.

Onze medewerkers een omgeving bieden waarin zij met plezier kunnen werken is de belangrijkste uitdaging voor Laurens. Een omgeving waarin naast aandacht voor onze klanten, ook en vooral aandacht is voor henzelf. Want wij geloven dat alleen tevreden medewerkers zorgen voor écht tevreden klanten.

Laurens biedt thuiszorg, dagbesteding, revalidatie, verpleeghuiszorg en palliatieve zorg vanuit drie domeinen: Wonen met Zorg, Thuiszorg en Kortdurende zorg.

De afgelopen jaren zijn forse stappen gemaakt en zijn verbeteringen doorgevoerd, zowel op financieel gebied als op het gebied van kwaliteit van zorg. Het totale omzetvolume bedraagt ruim € 350 miljoen. Laurens heeft de afgelopen jaren afgesloten met een positief financieel resultaat. Laurens ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet en zet zich onverminderd in om de zorg ook in de toekomst toegankelijk te houden voor mensen die deze zorg nodig hebben.

Meer informatie, waaronder het jaarverslag en de jaarrekening, is te vinden op www.laurens.nl

Domein Wonen met Zorg
Het domein Wonen met Zorg maakt op dit moment een ontwikkeling door welke maximaal inzet op de strategische pijlers om onze visie te verwezenlijken; kwalitatieve zorg, tevreden medewerkers en een gezond rendement. Daarbij kijken we niet alleen naar onze interne organisatie, maar hebben we ook een frisse blik naar buiten. 

Vraagstukken op het gebied van krapte op de arbeidsmarkt, toenemende zorgvraag, organisatie en leiderschap staan bijna dagelijks op de agenda. Het domein maakt zich klaar voor de toekomst, zonder daarbij haar huidige kracht te verliezen. Organiseren van de zorg rondom onze bewoners op een kwalitatief hoogstaand niveau en een bedrijfsvoering welke hier naadloos op aansluit. Ook de aansturing van het domein wordt hierop aangepast. Gekozen is voor een duale aansturing door twee directeuren, met resp. de portefeuille zorg en welzijn en de portefeuille bedrijfsvoering. Een complementair duo dat samenwerkingsgericht is, elkaar aanvult, scherp houdt en feedback geeft. Beiden integraal verantwoordelijk m.b.t. de aansturing en resultaatverantwoording, en met focus op eigen portefeuilles.

Functieomschrijving

De functie
Samen met uw collega bent u verantwoordelijk voor het domein Wonen met Zorg (Zorg, Behandeling, Welzijn en Wonen). Het domein Wonen met Zorg bestaat uit 26 locaties voor verpleeghuiszorg met in totaal 2.300 plaatsen, onder aansturing van 13 locatiemanagers. Het zorgbudget bedraagt ruim € 200 miljoen en in dit domein werken ongeveer 3.000 medewerkers. 

In de duale structuur wordt integraal leidinggegeven aan het domein en wordt gezamenlijk besloten over het te voeren beleid. Vanuit uw portefeuille stuurt u actief op de inhoud en kwaliteit van de zorg, welzijn, wonen en behandeling. U zet de hoofdlijnen uit, wat resulteert in goede basiszorg en behandeling aan onze bewoners. U weet duidelijk invulling te geven aan de kwaliteitskaders en kijkt vanuit een brede blik naar de actoren rondom onze cliënten. De toekomstige veranderingen binnen de ouderenzorg zijn u niet vreemd en u past nieuwe methoden, handelswijzen en organisatievormen toe, met als doel Laurens op goede wijze te positioneren. U bent hierbij in staat om multidisciplinair te denken, waarbij u zorgdraagt voor de verbinding. U bent in staat om het totale landschap rondom de ouderenzorg te overzien en uw domein sterk te positioneren binnen de totale keten.

U bent als lid van het directieteam tevens verantwoordelijk voor de visie, strategie en het jaarplan van Laurens en daarmee medeverantwoordelijk voor het behalen van de organisatie doelstellingen van Laurens als geheel.

Resultaatverantwoordelijkheden
 
Algemeen

 • Creëren van een omgeving waarin onze cliënten zich erkend en herkend voelen en daarbij kwalitatief hoogwaardige ondersteuning ontvangen.
 • Zorg dragen voor een hoge medewerkerstevredenheid, laag verzuim en voldoende gekwalificeerd personeel.
 • Realiseren van een duurzaam gezond rendement van tenminste 2%.
 • Vertalen van de Laurens strategie naar de domein strategie.
 • Samen met de collega-directeur leidinggeven aan het managementteam van het domein.
 • Constructief contact onderhouden met de CCR, OR, PAR zowel informatief als besluitvormend.
 • Voedingsbodem creëren voor innovaties, nieuwe werkwijzen en invloeden.
 •  Handelen volgens het kwaliteitskader, relevante wetgeving en handreikingen vanuit de overheid.

Specifiek voor de portefeuille zorg en welzijn

 • Vertalen van de visie naar concrete doelstellingen voor het eigen domein, specifiek op het gebied van de zorg voor- en het welzijn van de bewoners.
 • Initiëren van de strategische beleidsvorming en implementatie van het zorg-, welzijns- en behandelbeleid van het domein en bijbehorende inrichting en borging.
 • Zorg dragen voor een omgeving, waarin de individuele cliënt centraal staat en behandeling, welzijn en zorg op de juiste wijze zijn georganiseerd.
 • Afwegen van verschillende belangen binnen en buiten het domein vanuit constructieve samenwerking met eerste geneeskundige(n), behandeldienst(en), zorgmanagement en collega directieleden.
 • Opereren vanuit het kwaliteitskader verpleeghuiszorg en zorgen voor een cultuur en systeem van continue verbetering (PDCA).
 • Vorm en inhoud geven aan innovaties op het gebied van zorg en welzijn en stimuleren van een cultuur waarin medewerkers ruimte ervaren om bij te dragen aan vernieuwing.
 • Onderhouden van contacten met samenwerkingspartners op regionaal- en landelijk niveau.

Uw profiel
U geeft vertrouwen aan professionals, geeft sturing aan processen en motiveert mensen. U bent bevlogen, open, authentiek en in staat om binnen een grote zorgorganisatie te verbinden en te schakelen tussen strategie en de uitvoering. U bent een ervaren verandermanager en toont daarbij lef en creativiteit. Met enthousiasme en energie verzilvert u de kansen die er liggen en zorgt u voor de borging van initiatieven.

Het leggen van verbindingen met medewerkers op elk niveau en van elk specialisme en het vergroten van het samenwerken, eerlijk en direct, gaat u gemakkelijk af. U communiceert soepel op alle niveaus. U geeft blijk van oprechte aandacht voor de medewerkers, niet alleen in woord maar ook in daad. U luistert naar wat er in de locaties op de afdelingen speelt en u geeft medewerkers het vertrouwen dat u zich voor hen inzet als goede werkgever. Ook onderhoudt u uitstekende contacten met de medezeggenschap. U betrekt de medezeggenschap nadrukkelijk bij het beleid en de uitvoering en u zorgt daartoe voor een goede informatievoorziening naar de medezeggenschap.

De actuele vraagstukken en ontwikkelingen binnen de langdurige verpleeghuiszorg zijn u bekend en u heeft een eigentijdse visie hierop. U onderkent de dynamiek van een tweehoofdige directie met een gezamenlijke integrale verantwoordelijkheid en u investeert actief in een uitstekende collegiale samenwerking met uw duaal partner. 

Opleiding, ervaring en kerncompetenties

 • Academisch werk- en denkniveau, meer dan 10 jaar ervaring in de gezondheidszorg en affiniteit met de doelgroep van Laurens.
 • Aantoonbaar trackrecord op het gebied van leidinggeven op directieniveau binnen de zorg in een grote en complexe organisatie. Bij voorkeur bekend met de grootstedelijke problematiek.
 • Kan vanuit een strategische blik snel schakelen, voelt zich comfortabel binnen een veranderlijke omgeving, met inherente krachtenvelden.
 • Bekend met de dynamiek van de directietafel, gewend met het aansturen van managers en specialisten.
 • Transparante, toegankelijke teamspeler met verbindend vermogen, zichtbaar en aanwezig.
 • Resultaatgericht, staat stevig in de schoenen, besluitvaardig, afspraak = afspraak.
 • Is voor collega’s een stuwende kracht en stimuleert medewerkers tot het leveren van individuele en gezamenlijke prestaties.
 • Communicatief sterk, in staat om zowel extern als intern goede contacten te onderhouden.
 • Beschikt over humor en relativeringsvermogen, weet rust en overzicht te bewaren in hectische situaties.

Arbeidsvoorwaarden
De functie is ingeschaald op het niveau FWG 80 conform de cao VVT.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.
 
Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten zullen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure ontvangen.
 
In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.
 
Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure

Contact

Voor inhoudelijke vragen:
Marja Suur, Partner
Monica van der Ven, Personal Assistant
T: 0850 – 734 734