PlurynSolliciteer

Directeur Kwaliteit & Kennis

Wij zien een wereld vol mogelijkheden, voor iedereen. We werken samen om kansen te benutten en onze kwaliteit voortdurend te verbeteren. Met onze persoonsgerichte zorg halen we het beste uit onszelf en de cliënt. Ons doel? Het bieden van de juiste behandeling en ondersteuning aan iedereen met een complexe zorgvraag. Voor een zo goed mogelijk leven. Want dat verdient iedereen. Ook als dat even niet op eigen kracht lukt.
 
Pluryn is gespecialiseerd in het werken aan wensen van mensen met een complexe zorg- en ondersteuningsvraag. Naast specialistische jeugd- en gehandicaptenzorg bieden wij ondersteuning bij wonen, leren, werk en vrije tijd. We sluiten zoveel mogelijk aan bij het leven en de bestaande relaties. Door de eigen kracht aan te spreken, te kijken naar wat wél kan en betrouwbaar te zijn in ons handelen, bieden we hoop en werken aan vertrouwen. Bij ons werken 5.800 mensen en 600 vrijwilligers die er elke dag voor gaan. Ze zijn flexibel, durven verantwoordelijkheid te nemen en zien cliënten en zichzelf graag groeien. Hun expertise en betrokkenheid zijn voor Pluryn van onschatbare waarde. Maar we kunnen het niet alleen. Daarom betrekken we de cliënt, zijn naasten en onze ketenpartners bij de zorg.
 
Jij geeft medewerkers alle mogelijkheden om beter te worden in hun vak, zich te verdiepen of verbreden en eventueel een nieuwe stap te zetten in hun loopbaan binnen Pluryn. Spreekt jou dit aan? Dan ben jij de directeur die wij graag in huis willen hebben. We zijn benieuwd naar jouw drijfveer.
 
Meer informatie is te vinden op de website: www.pluryn.nl.
 
Voor Pluryn zoeken wij momenteel een ervaren Directeur voor de nieuwgevormde afdeling “Kwaliteit & Kennis”.

Functieomschrijving

Om de aansturing te versterken en om synergievoordelen te realiseren zullen de afdeling Kwaliteit en een deel van de afdeling Opleiding, Onderzoek & Ontwikkeling worden samengevoegd tot de nieuwe afdeling Kwaliteit en Kennis. Dit leidt tot de synergie op gebied van het kwaliteitsbeleid, toetsing en controle van die kwaliteit met het zorginhoudelijk beleid en onderzoek en de post master-opleidingen voor gedragswetenschappers.
 
De afdeling Kwaliteit en Kennis is verantwoordelijk voor:

 • Vernieuwing van kwaliteitsbeleid en toetsing van beleidsuitvoering.
 • Inhoudelijke beleidsontwikkeling.
 • Bewaken van de PDCA-loop tussen inhoudelijke kaders, kwaliteitsbeleid, wetenschappelijk onderzoek.
 • Kennisdelen binnen de dienstverlening.
 • Opstellen en bewaken van een onderzoeks-agenda.
 • Het opstellen van gedragswetenschappelijk inhoudelijke kaders.
 • Onderzoek en monitoring.
 • Planmatige innovatieprogramma’s als E-health en inhoudelijke zorgvernieuwing.

 
Als directeur Kwaliteit en Kennis ben je, samen met de Directeuren Zorg & Behandeling, verantwoordelijk voor het inhoudelijk beleid van Pluryn. Je zet je kennis en ervaring in om Pluryn als expertorganisatie steviger te positioneren en hier, ten behoeve van de cliënten, de lijnorganisatie optimaal van te laten profiteren.
 
Je maakt deel uit van het directieteam van Pluryn. Je werkt constructief samen met de collega’s in het directieteam en met de geneeskundig-directeur. Je draagt vanuit eigen kennis en ervaring actief bij aan de strategievorming en implementatie rondom het thema kwaliteit op Pluryn-niveau. Je draagt actief bij aan een optimale verbinding van de afdeling met het primaire proces.  
 
Je legt verantwoording af aan de Raad van Bestuur. Daarnaast geef je leiding aan de medewerkers van Kwaliteit en Kennis. In totaal geef je (in-)direct leiding aan ca. 60 tot 70 medewerkers.
 
Je staat dicht bij de zorg, je investeert in goede en plezierige werkrelaties met de professionals en je staat open voor hun wensen en adviezen. Je toont vertrouwen in de (leidinggevende) kwaliteiten van de diverse professionals en je stimuleert en inspireert hen bij het dragen van verantwoordelijkheid op het tactische en operationele vlak. Je bent ervaren in en verbonden met de inhoudelijke domeinen van de afdeling in de volle breedte en neemt van daaruit nadrukkelijk de leidinggevende en leidende rol. Je bewaakt en overziet het organisatie-brede perspectief.
 
Taken en verantwoordelijkheden

 • Zorgdragen voor het in goede banen leiden en coördineren van het samenvoegingsproces van de twee afdelingen tot de organisatie-breed gekende en gewaardeerde afdeling Kwaliteit en Kennis.
 • Dragen van de inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de “state of the art” persoonsgerichte zorg voor alle doelgroepen die Pluryn bedient.
 • Vernieuwing en versterking van het kwaliteitsbeleid.
 • Inhoudelijke beleidsontwikkeling ten behoeve van het primaire proces.
 • (Door)ontwikkeling van een onderzoeksagenda.
 • Samen met de geneeskundig-directeur zorgdragen voor het monitoren van de kwaliteit van zorg vanuit complementaire expertises en verantwoordelijkheden.
 • Doorontwikkelen van de afdeling naar een professionele ondersteunende organisatie, die zorgt voor verbinding onderling binnen de afdeling en voor samenwerking met de uitvoerende zorglocaties, en die optimaal bijdraagt aan kwaliteitsinhoudelijke verbetering van de zorg- en dienstverlening van Pluryn.
 • Coachend sturen op inhoud en planmatig werken met aandacht voor de verdere ontwikkeling van de professionals met maximale ruimte voor autonomie binnen vastgestelde kaders.
 • Zorgdragen voor een kwalitatief goede en lerende audit cultuur.
 • Op proactieve wijze volgen van kansen en risico’s in de zorgmarkt en vertalen van deze ontwikkelingen naar het beleid van de organisatie en adviseren van de Raad van Bestuur hieromtrent.
 • Onderhouden c.q. ontwikkelen van diverse externe (samenwerkings-)relaties.

 
Functie-eisen

 • Ruime ervaring in een soortgelijke integraal verantwoordelijke leidinggevende positie, aantoonbaar succesvol geweest in kwaliteits- en kennismanagement in complexe organisaties.
 • Bij voorkeur gepromoveerd in de gedragswetenschappen met ruime klinische en/of praktijkervaring, ervaring met wetenschappelijk onderzoek is een nadrukkelijke pré.
 • Succesvol verbinden van de inhoud met de gedragskant (wat doen en willen we en hoe bereiken we dat).
 • In staat om een lange termijnvisie op onderzoek en een bijbehorende onderzoeks-agenda te ontwikkelen. De vertaalslag maken vanuit de strategische keuzes naar de benodigde expertise van de professionals.
 • Ervaring met programma- en projectmanagement.
 • Ervaring met het sturing geven aan complexe op verandering gerichte organisatieprocessen.
 • Bij voorkeur beschikkend over een breed netwerk in relevante kennisinstituten, zorgorganisaties en – branches.

 
Kerncompetenties en persoonskenmerken

 • Stevige persoonlijkheid, overtuigend en besluitvaardig, straalt rust en wijsheid uit.
 • Verbinder, toegankelijk met motivatie en verbinding op het collegiale menselijke domein.
 • Organisatiesensitief, integer en diplomatiek, gevoel voor verhoudingen, respectvol op de relatie.
 • Prettig in de omgang, inspireert en stimuleert de medewerkers en biedt mensen perspectief.
 • Communicatief sterk, in staat om zowel extern als intern goede contacten te onderhouden.

 
Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl
 
Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten zullen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure ontvangen.
 
In het eindstadium van de procedure kan gebruik gemaakt worden van een referentiecheck. Een (ontwikkel)assessment maakt mogelijk deel uit van de procedure.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Frank ten Oever, Partner
Monica van der Ven, Project Assistent
T: 0850 – 734 734