directeur finance & control

Bijna 7.000 gedreven zorgverleners staan op vijf Isala-locaties – Zwolle, Meppel, Kampen, Heerde en Steenwijkerland – dag in dag uit voor de patiënten klaar. Onder het motto 'dichtbij als het kan, verder weg als het moet' waarborgt Isala het aanbod van basis- en topzorg in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel.
 
Isala biedt zorg met hart en ziel, gericht op herstel. Naast basiszorg verleent Isala topklinische zorg met een aantal hooggespecialiseerde functies. Om het niveau van deze zorg zo hoog mogelijk te houden, wordt voortdurend toegepast wetenschappelijk onderzoek gedaan. Isala is daarnaast officieel aangewezen als traumacentrum voor Zwolle en omstreken. Isala is een mProve-ziekenhuis: een combinatie van zeven vooroplopende ziekenhuizen die elkaar gevonden hebben in hun streven om de zorg op een innovatieve manier te verbeteren.
 
Isala heeft een gezonde financiële huishouding. In 2021 realiseerde Isala een totale groepsomzet van ca. € 825 miljoen. Voor dit jaar verwacht het ziekenhuis een gematigde omzetgroei en een positief financieel resultaat. Naar verwachting zijn er voldoende mogelijkheden om de komende jaren te investeren in zorg en innovatie.
 
Ga naar www.isala.nl voor meer informatie over het ziekenhuis.

Functieomschrijving

Positie en typering
Je bent verantwoordelijk voor het totale financiële beleid van Isala. Je maakt deel uit van het team van concernstafmanagers en je rapporteert rechtstreeks aan de portefeuillehouder in de Raad van Bestuur. Als financieel directeur met ruime kennis en ervaring stel je jezelf op als stevige sparringpartner van de Raad van Bestuur, collega-managers en de medische professionals en lever je een bijdrage aan de ontwikkeling van de strategie en aan de positionering van Isala.
 
Je geeft direct leiding aan de verschillende onderdelen van de stafafdeling Finance & Control.
In totaal geef je (in-)direct leiding aan 80 medewerkers (ca. 70 fte). Je bent sterk gericht op samenwerking, breed geïnteresseerd en betrokken. Je bent zichtbaar, verbindend en constructief.
 
Resultaatgebieden

 • Zorgdragen voor een solide financiële basis door het realiseren van een gezonde financiële bedrijfsvoering en door te sturen op procesoptimalisatie, in combinatie met het meer inzichtelijk maken van kostendrijvers.
 • Bijdrage leveren aan de organisatieontwikkeling richting zorgketens.
 • Deelnemen aan de contractonderhandelingen met de financierende instanties en mede zorgdragen voor de totstandkoming van gunstige onderhandelingsresultaten.
 • Verder ontwikkelen en optimaliseren van de management dashboards met als resultaat hoogwaardige sturingsinformatie voor de Raad van Bestuur en het management van de RVE’s.
 • Bewaken en uitvoering geven aan de planning en control cyclus, verder tot ontwikkeling brengen van strategische risico-inventarisaties c.q. risicomanagement alsmede uitvoering geven aan het treasury beleid.
 • Mede opstellen van de begroting en zorgdragen voor (meer)jaarlijkse en periodieke begrotingen en jaarrekeningen op basis van wettelijke voorschriften en de regelgeving van financierende instanties.
 • Zorg dragen voor compliant registreren en declareren, met als doel het beheersen van financieel risico, het zekerstellen van opbrengsten en het verruimen van de financiële mogelijkheden.
 • Vanuit de financial control rol mede coördineren van huisvestings- en verbouw initiatieven.
 • Op proactieve wijze volgen van ontwikkelingen in de zorgmarkt, ontwikkelingen op het gebied van zorgfinanciering en bekostigingssystemen, vertalen van deze ontwikkelingen naar het beleid van de organisatie en adviseren van de Raad van Bestuur hieromtrent.
 • Inzetten van coachende en leidinggevende kwaliteiten en de leidinggevenden en medewerkers uitdagen, inspireren en motiveren om zich verder te ontwikkelen (zowel inhoudelijk als persoonlijk), met de focus op het gezamenlijk realiseren van doelen.
 • Onderhouden van goede relaties met de auditcommissie van de Raad van Toezicht als ook met het MSB en met de OR.
 • Extern vertegenwoordigen van de financiële beheerfunctie en als accountmanager onderhouden van contacten met o.a. financiers en andere betrokkenen.

Functie-eisen

 • Academisch denk- en werkniveau, b.v. bedrijfseconomie, accountancy/controlling of een bredere bedrijfskundige opleiding.
 • Meerjarige ervaring met het aansturen van leidinggevenden en professionals binnen een financiële setting van een complexe instelling.
 • Kennis van/ervaring met financiën in de gezondheidszorg/ziekenhuis strekt tot aanbeveling.
 • Ruime ervaring met verandermanagement, in relatie tot de rol van F&C bij de ontwikkeling naar keten gestuurd werken in de sector.
 • Kennis van kwaliteitssystemen en van relevante ontwikkelingen in governance, auditing, data intelligence en ICT.
 • Ervaring met onderhandelen, zoals met zorgverzekeraars, NZa etc.
 • Ervaring met samenwerking met medisch specialisten/ zorgprofessionals en onderzoekers.
 • Kan snel schakelen in een dynamische en complexe omgeving van strategisch naar hands-on en vice versa.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden.

Kerncompetenties en persoonskenmerken

 • Stevige persoonlijkheid, doorzetter, flexibel, kan goed omgaan met complexe transities.
 • Proactief, ondernemend, beslissingsvaardig en oplossingsgericht.
 • Gericht op samenwerking, verbinder en teamspeler, sociaal vaardig.
 • Kan goed functioneren in een hoogprofessionele en academische omgeving.
 • Organisatiesensitief, integer en diplomatiek, gevoel voor verhoudingen, respectvol op de relatie.
 • Prettig in de omgang, inspireert en stimuleert de medewerkers en biedt mensen perspectief.

Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie conform de CAO Ziekenhuizen.
 

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.
 
Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten zullen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure ontvangen.
 
In het eindstadium van de procedure kan gebruik gemaakt worden van een referentiecheck.
 
Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met:

Frank ten Oever, Partner
Monica van der Ven, Project Assistant
Wies Fest, Project Assistant

T: 0850 – 734 702