Jellinek (Arkin)Solliciteer

Directeur Behandelzaken

Jellinek is toonaangevend op het gebied van verslavingspreventie en -behandeling en staat midden in de maatschappij. Al meer dan honderd jaar worden hier jongeren en volwassenen geholpen om grip te krijgen op hun verslaving. De professionals van Jellinek staan garant voor optimale poliklinische, klinische en outreachende zorg. Vanuit een breed en innovatief behandelaanbod met een sterk ontwikkelde e-health strategie, cognitieve gedragstherapie, medische behandeling en behandeling volgens de ACT-methodiek en het Minnesotamodel heeft Jellinek voor iedereen een passend zorgaanbod. Ook wanneer problemen met alcohol of drugs samengaan met psychische klachten beschikt Jellinek over specialisten die dit kunnen aanpakken. De hulp is niet zwaarder dan noodzakelijk. Licht als het kan, intensief als het moet, maar altijd doelmatig en op maat voor de cliënt.
 
Jellinek is een betrouwbare partner voor haar verwijzers en samenwerkingspartners. Bij Jellinek staan professionaliteit, wetenschappelijk onderlegde behandeling en een ‘aanpakkersmentaliteit’ hoog in het vaandel. Er wordt altijd uitgegaan van de meest recente wetenschappelijke inzichten. Ook verricht Jellinek zélf wetenschappelijk onderzoek naar de werkingsmechanismen en behandeling van verslaving. Mede hierdoor voert Jellinek het TOP GGZ Keurmerk. 
 
Bij Jellinek werken in totaal ruim 600 goed opgeleide, betrokken en slagvaardige professionals en een sterk en zelfstandig managementteam. Met 18 locaties is Jellinek o.a. gevestigd in de regio’s Amsterdam, Utrecht, Hilversum, Veenendaal en Amersfoort. Jellinek heeft een wervend HR-beleid en investeert in het goed opleiden van haar medewerkers.
 
De afgelopen jaren is Jellinek fors gegroeid, met een huidig omzetvolume van ca. € 65 miljoen. Jellinek heeft een gezonde financiële huishouding en draagt met een goede marge substantieel bij aan het financiële resultaat van Arkin.
 
Jellinek is onderdeel van Arkin. Arkin is een organisatie voor behandeling van mensen met complexe psychische- en/of verslavingsproblematiek. De organisatie is tevens een vooraanstaand opleidingsinstituut en verricht wetenschappelijk onderzoek. Op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg is Arkin één van de grotere instellingen in Nederland. De deskundigheid van de medewerkers richt zich specifiek op het behandelen van meervoudige problematiek en specialistische aandoeningen. Arkin is actief in de regio’s Amsterdam, Utrecht en Amersfoort en draagt met specialistische ggz-kennis en expertise actief bij aan het oplossen van grootstedelijke problemen.
 
Arkin is een overkoepelende stichting die twaalf specialismen (merken) omvat: Jellinek, Mentrum, Inforsa, Sinai Centrum, PuntP, Novarum, NPI, Arkin BasisGGZ, Arkin Jeugd & gezin, Arkin Ouderen, Roads en de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam. Elk merk heeft zijn eigen specialisme(n). Hierdoor kunnen mensen bij Arkin terecht voor al hun behandelingen op het gebied van tweedelijns geestelijke gezondheidszorg. Jaarlijks worden hier zo’n 35.000 cliënten behandeld. Bij Arkin werken 4.200 betrokken en gedreven professionals die het een uitdaging vinden om in de grote stad te werken. Arkin wordt bestuurd door een tweehoofdige raad van bestuur.
 
Meer informatie is te vinden op de websites: www.jellinek.nl en www.arkin.nl.

Functieomschrijving

Jellinek zoekt een stevige en ervaren directeur behandelzaken. U bent een sterk leider met visie en statuur en u organiseert verbinding tussen en met de teams. U gaat bijdragen aan het verder verstevigen van de positie als toonaangevend instituut, met de focus op continue kwaliteitsverbetering in preventie en behandeling en het vergroten van het bereik en de toegankelijkheid. Dit binnen het veranderende landelijke speelveld van de GGZ in de komende jaren.
 
Als directeur behandelzaken draagt u samen met de directeur bedrijfsvoering integrale verantwoordelijkheid voor Jellinek. Gezamenlijk bent u verantwoordelijk voor het geheel. U weet als lid van het directieteam het merk nog verder uit te bouwen met behoud en verdere verbetering van de kwaliteit. U zorgt voor innovatie waar nodig en behoudt de positieve eigenschappen van de huidige organisatie. Tevens hebt u oog voor behandelperspectief vanuit het Arkinbrede aanbod.
 
U stuurt als directie samen met de directeur bedrijfsvoering het MT aan (24 managers behandelzaken en bedrijfsvoering) en weet hier lijn en gezamenlijkheid in te houden. U zorgt daarbij voor eenheid en uniformiteit tussen alle verschillende onderdelen en locaties binnen Jellinek. Naar collega GGZ partners, ketenpartners en relevante landelijke platforms toe vervult u een toonaangevende rol. U bent zichtbaar in de stad (en daarbuiten) en u voert op deze wijze regie op de keten waar Jellinek een onderdeel van is. Voor de inhoudelijke disciplines bent u een inspirerend leider, het boegbeeld. U biedt een inhoudelijk lange termijnperspectief en u maakt met het team keuzes in het portfolio. U beschikt over een visionaire, vooruitziende blik en weet deze binnen de organisatie te vertalen en te implementeren. U hebt een duidelijke visie op Herstel en Herstelondersteunende zorg met daarbij waardering voor de inzet van ervaringsdeskundigheid. U rapporteert aan de raad van bestuur, maakt deel uit van het directieoverleg van Arkin en levert vanuit deze rol een belangrijke bijdrage aan het totale concernbeleid van Arkin.

Functie-eisen

 • Opgeleid als GZ-psycholoog, klinisch psycholoog, psychiater of verslavingsarts, met voldoende relevante klinische ervaring en affiniteit met cognitieve gedragstherapie.
 • Kennis van de maatschappelijke context van de GGZ.
 • Affiniteit met verslavingszorg is een must, ervaring een pre.
 • Bij voorkeur affiniteit met wetenschappelijk onderzoek.
 • Heeft bewezen succesvolle leidinggevende capaciteiten. Weet op basis van inhoudelijk gezag, en door te sturen op competenties, professionals te inspireren en de koploperspositie van Jellinek als merk te behouden en verder uit te bouwen.
 • Beschikt over kennis van bedrijfsvoering, sterk in het implementeren van processen: efficiënt, pragmatisch en doelgericht.
 • Strategische blik, in staat om actuele ontwikkelingen in de zorg te vertalen naar kansen voor de organisatie.
 • Besluitvaardige en coachende stijl van leidinggeven, heeft aandacht voor talentontwikkeling.
 • Beschikt over aantoonbare ervaring met het succesvol opbouwen en onderhouden van duurzame netwerkcontacten.

Kerncompetenties en persoonskenmerken

 • Persoonlijkheid met eigenheid: stevig, besluitvaardig en authentiek.
 • Staat positief in het leven en vindt plezier een belangrijke kernwaarde.
 • Verbindende leider, down to earth, communicatief vaardig en een netwerker.
 • Kan bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen voor een groot zelfstandig behandel- en expertisecentrum, als onderdeel van een groter concern.
 • Samenwerkingsgericht: zowel tussen de verschillende locaties van Jellinek, de specialistische centra van Arkin als met het externe veld.
 • Oprechte aandacht voor mens en ontwikkeling: investeert in kennisdeling, persoonlijke ontwikkeling en (informele) ontmoetingen.
 • Kan goed samenwerken met behandelaren en andere zorgprofessionals.
 • Schakelt makkelijk, is laagdrempelig, houdt feeling met het primaire proces en weet wat er speelt in het team.

Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een veelzijdige functie bij een organisatie en een markt die volop in verandering is.
 
Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de CAO GGZ. De functie is ingeschaald op het niveau FWG 80 conform de CAO GGz dan wel in AMS. Arkin biedt goede aanvullende arbeidsvoorwaarden.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.
 
Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten zullen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure ontvangen.
 
Een gedegen kennismaking met de toekomstige collega-directeur is onderdeel van het traject. Een assessment en/of managementdrives onderzoek kan deel uitmaken van de procedure.
 
In het eindstadium van de procedure kan gebruik gemaakt worden van een referentiecheck.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Frank ten Oever, Partner
Stephanie van Houtert, Personal Assistant
T: 0850 – 734 705