Mentrum (Arkin)Solliciteer

Directeur Bedrijfsvoering

Mentrum is onderdeel van Arkin. Arkin is een organisatie voor behandeling van mensen met psychiatrische stoornissen en complexe psychische- en verslavingsproblematiek. De organisatie is tevens een vooraanstaand opleidingsinstituut en verricht wetenschappelijk onderzoek. Op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg is Arkin één van de grotere instellingen in Nederland. De deskundigheid van de medewerkers richt zich specifiek op het behandelen van meervoudige problematiek en specialistische aandoeningen. Arkin is actief in de regio’s Amsterdam en Utrecht en draagt met specialistische ggz-kennis en expertise actief bij aan het oplossen van grootstedelijke problemen.

Arkin is een overkoepelende stichting die twaalf specialismen (merken) omvat: Mentrum, Jellinek, Inforsa, Sinai Centrum, PuntP, Novarum, NPI, Arkin BasisGGZ, Arkin Jeugd & gezin, Arkin Ouderen, Roads en de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam. Elk merk heeft zijn eigen specialisme(n). Hierdoor kunnen mensen bij Arkin terecht voor al hun behandelingen op het gebied van tweedelijns geestelijke gezondheidszorg. Jaarlijks worden hier zo’n 35.000 cliënten behandeld. Bij Arkin werken 4.200 betrokken en gedreven professionals die het een uitdaging vinden om in de grote stad te werken. Arkin wordt bestuurd door een tweehoofdige raad van bestuur.

Mentrum is er voor volwassenen die een ernstige psychiatrische aandoening en/of verslaving hebben. Zij kunnen bij Mentrum terecht voor een specialistische, intensieve behandeling en voor begeleiding en zorg. Mentrum helpt mensen zoveel mogelijk te herstellen en een waardevolle plek in de samenleving te vinden. Dat doet Mentrum samen met familie of vrienden. Uitgangspunt is dat cliënten zoveel mogelijk in hun eigen omgeving hun behandeling krijgen. Mentrum werkt intensief samen met huisartsen, gemeente, stadsdelen en andere (zorg)organisaties om cliënten te kunnen bieden wat zij nodig hebben. Dat betekent goed afstemmen, duidelijk communiceren en gebruik maken van elkaars deskundigheid.

Mentrum behandelt volgens wetenschappelijk bewezen methodieken. Maar als het nodig is treedt Mentrum buiten de gebaande paden. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van de beste voorbeelden uit de praktijk. Mentrum participeert in de Arkin beroepsopleidingen tot psychiater, verslavingsarts, gz- en klinisch psychologen en verpleegkundigen.

Mentrum bestaat uit 21 outreachende teams, 2 spoedklinieken en 5 klinieken voor Herstel Ondersteunende Zorg. Er werken in totaal ca 700 fte medewerkers. De directie geeft direct leiding aan ca. 30 medewerkers, waaronder de duale managers bedrijfsvoering en behandelzaken.

Meer informatie is te vinden op de websites: www.mentrum.nl en www.arkin.nl

Functieomschrijving

Arkin zoekt een stevige en ervaren directeur bedrijfsvoering voor Mentrum, een specialisme van Arkin met een
reeds stevige positie in Amsterdam. U gaat bijdragen aan het verder verankeren van Mentrum als toonaangevend instituut dat kwalitatief hoogstaande klinische en ambulante zorg biedt voor psychiatrische complexe zorg. Dit binnen het veranderende landelijke speelveld van de GGZ in de komende jaren.

Als directeur bedrijfsvoering geeft u samen met de directeur behandelzaken (duaal) leiding aan Mentrum. Binnen door de raad van bestuur van Arkin gestelde kaders, draagt u de verantwoordelijkheid voor het verder tot bloei brengen van het merk en een gezonde bedrijfsvoering. U bent als directielid ook onderdeel van het MT van Arkin en levert vanuit deze rol een belangrijke bijdrage aan het totale concernbeleid van Arkin. 

Resultaatgebieden

 • Vertalen van strategische doelstellingen naar tactische en operationele doelen. Realiseren van de resultaten voor Mentrum, zoals vastgelegd in het jaarplan en managementcontract, op een marktgerichte, efficiënte en effectieve wijze, in nauwe samenwerking met de directeur behandelzaken.
 • Proactief volgen en analyseren van marktontwikkelingen en de hieruit verkregen informatie benutten ter bevordering van de sterke merkprofilering, marktbewerking, acquisitie, genereren van nieuw instroom en uitbouwen van de concurrentiepositie. Hierbij staat het creëren en aantoonbaar maken van onderscheidend vermogen en meerwaarde voor de cliënten centraal.
 • Initiëren en realiseren van verbeterprojecten met de focus op efficiëntie en kostenreductie en het optimaal benutten van de mogelijkheden van ICT.
 • Coachend leidinggeven en optimaal faciliteren en ondersteunen van de managers, zodat zij van de juiste stuurinformatie worden voorzien om integraal verantwoordelijk te handelen.
 • Creëren van een positief werkklimaat, transparante communicatielijnen en efficiënte samenwerking tussen organisatieonderdelen.
 • Mentrum positioneren als aantrekkelijke werkgever door samen met de HR-discipline strategisch HR-beleid te ontwikkelen, dat zich verbindt met vraagstukken als de veranderende (krimpende) arbeidsmarkt, sociale innovatie en de jonge(re) generaties op de arbeidsmarkt.
 • Onderhouden van constructieve relaties met gemeenten, zorgverzekeraars en overige externe organisaties.
 • Continu onderhouden en verbeteren van de relatie met de vele samenwerkingspartners in de stad Amsterdam.

Functie-eisen

 • Relevante academische masteropleiding op het gebied van bedrijfskunde of management.
 • Bewezen succesvolle leidinggevende expertise, verkregen in een qua cultuur en structuur vergelijkbare organisatie.
 • Kennis van en ervaring met visie- en strategische beleidsvorming, volgt de ontwikkelingen (zowel binnen als buiten het werkveld) op de voet en weet deze te vertalen naar concrete (strategische) beleidsplannen.
 • Financieel onderlegd, analytisch sterk, stuurt strak op kostenefficiency en procesinnovatie.
 • Ervaring in het sturing geven aan en implementeren van complexe verandertrajecten, sterk in het schakelen tussen zorgprocessen, productie en bedrijfsvoering.
 • In staat om medewerkers te motiveren, te stimuleren en te coachen.
 • Beschikt over uitstekende relationele en onderhandelingsvaardigheden, in staat in- en externe belangen van de organisatie te behartigen.

Persoonskenmerken

 • U bent analytisch sterk en hebt overzicht.
 • U heeft een goed gevoel voor verschillende belangen en perspectieven.
 • U bent besluitvaardig, resultaatgericht en gaat gestructureerd te werk.
 • U bent gericht op verbinding en samenwerking vanuit een coachende leiderschapsstijl.
 • U ziet en grijpt kansen en zet creativiteit in bij diverse beleids- en ontwikkelingsaspecten en u weet dit met volharding, geduld en doorzettingsvermogen te implementeren.
 • U beschikt over organisatie-, politieke- en interpersoonlijke sensitiviteit, en u heeft een goed gevoel voor culturele aspecten binnen een organisatie.
 • U bent een stevige en samenwerkingsgerichte sparringpartner voor de raad van bestuur en collega-directeuren.

Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een veelzijdige functie bij een organisatie en een markt die volop in verandering is.
Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de CAO GGz. De functie is ingeschaald op het niveau FWG 80 conform de CAO GGz. Arkin biedt goede aanvullende arbeidsvoorwaarden.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.

Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten zullen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure ontvangen.
 
In het eindstadium van de procedure kan gebruik gemaakt worden van een referentiecheck.
 
Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:

Frank ten Oever, Partner
Stephanie van Houtert, Personal Assistant
T: 0850 – 734 705