Meander Medisch CentrumSolliciteer

Commercieel Directeur MSB/ Manager Zorgverkoop

Wij zijn Meander Medisch Centrum. Hét ziekenhuis van Amersfoort en omstreken. Gebouwd volgens de principes van ‘healing environment’: éénpersoonskamers, veel licht en ruimte en zicht op een groene omgeving. Eén van de 28 topklinische ziekenhuizen in Nederland. Samen met 3.200 collega’s leveren we deskundige patiëntenzorg op hoog niveau en lopen we voorop in hoogwaardige medische technologische voorzieningen, onderzoek en onderwijs. Ook hebben we een aantal expertisecentra.
 
Wij zijn een mensgerichte organisatie: echt contact, oprechte aandacht, persoonlijke keuzes en samenwerking is wat wij onze patiënten en elkaar beloven! Wij willen er zijn voor mensen op het moment dat het ertoe doet. Iedereen vanuit zijn eigen deskundigheid in een vitale organisatie waar het welzijn van medewerkers centraal staat.

In Meander willen we iedere patiënt passende zorg bieden: zorg die aansluit bij ieders specifieke zorgvraag, behoeftes en mogelijkheden. Als ziekenhuis hebben we, samen met de Medische Staf, vanuit onze meerjarenstrategie ‘Fit for the Future’ (2020-2025) gekozen voor een aantal medische speerpunten. Het overkoepelend motto hierbij is ‘in het ziekenhuis als het moet, thuis of elders als het kan’ (Juiste Zorg op de Juiste Plek). Dit doen we in nauwe samenwerking met andere zorgorganisaties en gemeenten.
 
Meanders Digital Healing Environment biedt digitale diensten die de behandelingen en de zorg voor patiënten ondersteunen. Deze ambitie kreeg een extra impuls door de noodzaak van meer zorg op afstand in de coronacrisis. De ICT-omgeving staat in het ziekenhuis op hoog niveau en dat biedt een goede basis om verder te bouwen aan het digitaliseren van werkprocessen. Als financieel gezond en innovatief ziekenhuis willen we ook voor de toekomst ruimte maken voor zorginnovatie en investeringen.
 
Organisatie
Meander Medisch Centrum wordt bestuurd door een driehoofdige Raad van Bestuur. Er zijn drie centra (Centrum Medisch Specialistische Zorg, Centrum Klinische Operaties en Centrum Medische Ondersteuning). De aansturing kenmerkt zich door duaal leiderschap: de centrummanager is verantwoordelijk voor alle managementtaken binnen zijn/haar centrum en verantwoordelijk voor de resultaten. De medisch manager is verantwoordelijk voor de productie en de kwaliteit van de zorginhoud en is medeverantwoordelijk voor alle resultaten van de vakgroep. Voor beiden geldt dat zij niet alleen verantwoordelijkheid dragen voor de resultaten van hun organisatieonderdeel, maar ook medeverantwoordelijk zijn voor de resultaten van Meander als geheel.
 
Binnen Meander zijn alle werkzame medisch specialisten samengebracht in één bedrijf: MSB Midden Nederland. Het MSB vertegenwoordigt de vrijgevestigd medisch specialisten, de medisch specialisten in loondienst van Meander en de leden van MKA Midden Nederland (kaakchirurgie). Daarnaast heeft het MSB diverse medewerkers in dienst, waaronder fellows, chefs de clinique, researchpersoneel, sectiesecretaresses en arts-assistenten.
 
Het MSB wordt bestuurd door zes Bestuursleden en fungeert als sterke en goede gesprekspartner voor het ziekenhuis en de Raad van Bestuur. Formeel is deze samenwerking verankerd in het Bestuurlijk Overleg, waarin de leden van de Raad van Bestuur en de (vice)voorzitters van het MSB zijn vertegenwoordigd. Samenwerking is essentieel en dat is tijdens het coronajaar 2020 meer dan ooit gebleken. Het MSB heeft samen met het ziekenhuis in de bestuurlijke samenwerking en crisisorganisatie invulling gegeven aan de zorg voor coronapatiënten. Vanuit de verantwoordelijkheid voor kwaliteit van zorg is daarbij ook maximaal gestuurd op de continuïteit in de reguliere zorg.
 
Het is kenmerkend voor Meander dat er een nauwe en op vertrouwen gebaseerde samenwerking is tussen het MSB en de ziekenhuisorganisatie.
 
Meer informatie, waaronder het jaarbericht, financieel verslag 2020 en het organogram, is te vinden op www.meandermc.nl.

Functieomschrijving

Als commercieel directeur MSB/manager Zorgverkoop heb je een gecombineerde functie binnen Meander Medisch Centrum. Een bijzondere rol, waarbij je de belangen van zowel het MSB als het ziekenhuis behartigt en zorgt voor optimale financiële middelen, omzet en budget voor zowel het ziekenhuis als het MSB:
 

 • je onderhandelt, verkoopt en contracteert de zorgverlening van het ziekenhuis aan de zorgverzekeraars;
 • je faciliteert, coacht en ondersteunt het MSB-Bestuur optimaal bij het uitvoeren van hun bestuurlijke taken;
 • je bent verantwoordelijk voor kwalitatief en kwantitatief goede contracten voor het ziekenhuis en het MSB;
 • je geeft invulling aan een moderne, innovatieve zorgverkoop voor het ziekenhuis en het MSB, door de ontwikkelingen in het veld (waaronder de stelselwijziging) de juiste plaats te geven;
 • je geeft vorm aan en begeleidt de strategische keuzes van het MSB;
 • je draagt bij aan innovatie van het MSB (contractvormen, dienstverlening, verdienmodellen);
 • je bent verantwoordelijk voor het optimaal functioneren van en geeft leiding aan de afdeling Zorgverkoop en Markt (2 medewerkers);
 • je geeft leiding aan het MSB-Stafbureau (5 medewerkers).

 
Je bent in dienst van het ziekenhuis. Je maakt deel uit van het Managementteam van het ziekenhuis en legt verantwoording af aan de Raad van Bestuur (als manager zorgverkoop) en aan het MSB-Bestuur (als commercieel directeur MSB).
 
Profiel
Deze functie vraagt om een professional die integer kan manoeuvreren binnen de complexiteit van het besturingsmodel van het ziekenhuis. Je bent in staat om met vele stakeholders (en collega’s) een goede en constructieve samenwerking op te bouwen en te onderhouden. Daarnaast ben je:
 

 • in bezit van een academische opleiding, bijvoorbeeld in een bedrijfseconomische/bedrijfskundige richting;
 • een ervaren strateeg met commercieel gevoel in een hoogcomplexe zorggerelateerde organisatie, gedegen kennis van processen en protocollen van zorgverkoop is een pré;
 • een stevig onderhandelaar en in staat om vanuit zakelijke argumentaties als volwaardig gesprekspartner op alle niveaus te functioneren en substantieel bij te dragen aan de meest gunstige contractvoorwaarden;
 • ambitieus, analytisch sterk, resultaatgericht;
 • een verbindende professional die tussen partijen het grotere gezamenlijke doel weet te bereiken;
 • in staat om ook onder druk integere beslissingen te nemen.

Arbeidsvoorwaarden
De functie is ingeschaald op het niveau FWG 75 conform de CAO Ziekenhuizen.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.
 
Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten zullen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure ontvangen.
 
In het eindstadium van de procedure kan gebruik gemaakt worden van een referentiecheck.
 
Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
Frank ten Oever, Partner
Stephanie van Houtert, Personal Assistant
T: 0850 – 734 705