Haaglanden Medisch CentrumSolliciteer

Clustermanager Medisch Ondersteunend

Haaglanden Medisch Centrum (HMC) is hét ziekenhuis in de Haagse regio waar samen de beste zorg geleverd wordt. Een ziekenhuis waar oog is voor patiënt en medewerker. De beste zorg bieden kan alleen wanneer mensen het beste uit zichzelf en hun loopbaan kunnen halen. Daarom wordt bij HMC iedere stem gehoord en is elke mening belangrijk. De inwonerpopulatie is multicultureel en de regio is internationaal georiënteerd.
 
HMC is de overkoepelende naam voor drie ziekenhuislocaties en elk ziekenhuis heeft haar eigen dynamiek en specialisaties:

 • HMC Antoniushove: Poliklinische en oncologische zorg met in het bijzonder colorectale-, mamma- en longchirurgie, inclusief (intra-operatieve) radiotherapie.
 • HMC Bronovo: Patiënten kunnen hier de komende jaren terecht voor poliklinische bezoeken en geplande operaties (o.a. proctologie, liesbreuk- en galblaaschirurgie) en concentratie proximale femurfracturen.
 • HMC Westeinde: Hét centrum voor acute en complexe zorg. SEH met level 1 traumacentrum in samenwerking met het LUMC, acute hoogcomplexe zorg, waaronder Neurovasculaire en Cardiovasculaire zorg.

Topklinisch Ziekenhuis
Als topklinisch ziekenhuis (STZ) worden specialisten, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals opgeleid en doet HMC klinisch wetenschappelijk onderzoek. De circa 4.500 medewerkers en bijna 500 vrijwilligers willen vanuit liefde voor hun vak en met een gezonde dosis lef de zorg voor de patiënten continu verbeteren.
 
Investeren in kennis
HMC streeft naar het leveren van zorg van topkwaliteit aan iedereen die dat nodig heeft. Om deze ambitie waar te maken, houden medewerkers hun kennis en vaardigheden voortdurend op peil. Hiervoor worden uitgebreide scholings- en opleidingsmogelijkheden geboden via het Landsteiner Instituut. Met betrekking tot wetenschap en medisch onderwijs is het Landsteiner Instituut ook nauw verbonden met het LUMC.
 
HMC heeft in korte tijd een geheel nieuwe raad van bestuur gekregen waarbij een uitbreiding heeft plaatsgevonden van 2 naar 3 leden. Een wijziging die vanzelfsprekend impact heeft op de organisatie. De raad van bestuur is gericht op het maken van de stap vooruit door samen met de organisatie de strategische koers verder vorm en inhoud te geven. De uitdaging is om samen aan alle patiënten topzorg te verlenen op de juiste plek, in het ziekenhuis of dichtbij de patiënt, binnen het beschikbare budget.
 
Meer informatie is te vinden op de websites: www.haaglandenmc.nl.

Functieomschrijving

Het cluster Medisch Ondersteunend (ruim 400 medewerkers) is 1 van de 6 zorgclusters van het HMC. Het cluster wordt aangestuurd door een duaal management team bestaande uit de clustermanager en de medisch manager (gezamenlijk het clustermanagement).
 
Het cluster Medisch Ondersteunend bestaat uit 6 afdelingen, ieder aangestuurd door een manager. De afdelingen zijn: Beeldvorming (radiologie, nucleaire geneeskunde en back office secretariaat), Medische Microbiologie/infectiepreventie, Pathologie, KCL, Algemene klinische fysica en stralingsbescherming en Apotheek. Het cluster wordt ondersteund met o.a. een beleidsmedewerker zorg die rapporteert aan de clustermanager Medisch Ondersteunend.
 
De opgave
Het cluster Medisch Ondersteunend is een verbindende factor in de organisatie. Uiteraard zijn er op korte en lange termijn uitdagingen voor dit cluster te formuleren:

 • Het cluster Medisch Ondersteunend kan zich nog verder ontwikkelen door het primair proces te blijven ondersteunen met een efficiëntere bedrijfsvoering. Dit door gebruik te maken van de meest vooruitstrevende technologie. Ook kan de samenwerking met de 1ste en de 1,5 lijns zorg worden versterkt en dat moet bijdragen aan de beoogde strategisch koers.
 • Op korte termijn start HMC met de uitrol van een aangescherpte organisatie-strategie (2020-2024). Hierbij speelt het cluster Medisch ondersteunend een evidente rol.
 • Ieder van de afdelingen binnen het cluster kent, naast de gemeenschappelijkheid in de ondersteuning van het primair proces, haar eigen specifieke uitdagingen en projecten.

Taken en verantwoordelijkheden
De clustermanager Medisch Ondersteunend geeft samen met de medisch clustermanager overstijgend leiding aan het cluster Medisch Ondersteunend. Samen met de medisch clustermanager is de clustermanager verantwoordelijk voor de integrale (locatie overstijgende) leiding aan het cluster.
 
De besluitvorming is gebaseerd op consensus. Het duale managementteam streeft naar onderlinge complementariteit. De medisch clustermanager zal vooral een inhoudelijke benadering kiezen van vraagstukken over patiëntenzorg, geneeskunde, verpleging en verzorging. De clustermanager Medisch Ondersteunend is belast met de meer bedrijfsmatige en organisatorische benadering in termen van sturing en verbetering van processen, leiding (o.a. m.b.t. alle personele aangelegenheden) en efficiency.
 
Naast het leidinggeven aan een cluster zijn de clustermanager Medisch Ondersteunend en de medisch clustermanager verantwoordelijk voor de totstandkoming en/ of verdere optimalisatie van een toegewezen multidisciplinair zorgproces. Hiertoe vindt overleg en afstemming plaats met andere 2e lijns managers.
 
De clustermanager Medisch Ondersteunend rapporteert aan de portefeuillehouder, lid raad van bestuur. De clustermanager Medisch Ondersteunend is lid van het managementoverleg (MO) en heeft het aandachtsveld Financiën in portefeuille namens het MO. Hij/Zij vormt met de collega’s in het MO een stevig team, waarbinnen eenieder naast de verantwoordelijkheid voor het eigen cluster ook werkt aan de ontwikkeling van een gezamenlijk sterk HMC. Verder onderhoudt hij/zij veel contacten met interne en externe partijen.
 
Profiel
De nieuwe clustermanager onderkent het belang van diagnostiek en de overige ondersteunende specialismen als een cruciaal onderdeel van het primaire proces en handelt vanuit die denkwijze.
 
De clustermanager:

 • geeft samen met de afdelingen vorm aan de ambities van het cluster;
 • is laagdrempelig en organisatie breed makkelijk benaderbaar;
 • toont leiderschap, stelt prioriteiten en neemt besluiten vanuit een grondige analyse.
 • is ook vanuit bedrijfskundig perspectief een stevige gesprekspartner binnen het cluster, richting primair proces en richting raad van bestuur;
 • combineert een mensgerichte en integere houding met een bedrijfsmatige blik;
 • spreekt aan waar nodig, is concreet, doelgericht en koersvast;
 • is een autonome en open acterende persoon die vanuit verbinding in staat is intensieve samenwerking te realiseren en partnerships aan te gaan, zowel in- als extern;
 • is derhalve ondernemend, toont lef en werkt vanuit gezag in plaats van macht. Benadert zaken met humor en relativeert waar nodig.

Verder voldoet de clustermanager Medisch Ondersteunend aan de volgende belangrijke profieleisen:

 • Academisch werk- en denkniveau in combinatie met meerjarige ervaring in een stevige managementfunctie.
 • Gewend te werken in een hoog-professionele, complexe en veranderende omgeving en straalt vanuit deze rol senioriteit uit. Neemt in dat licht levenservaring en – wijsheid mee.
 • Natuurlijk leider, empathisch, verbindend en gericht op samenwerking.
 • Bedrijfskundig sterk.
 • Affiniteit met en bij voorkeur ervaring in de ziekenhuiszorg. Intrinsiek gemotiveerd om te werken in de zorgsector.
 • Visie op hoe het cluster Medisch Ondersteunend in deze tijd waarde toe kan voegen aan de ontwikkeling van een ziekenhuisorganisatie.
 • Speelt proactief in op veranderingen, ziet welke consequenties dit heeft voor de organisatie en pakt hierop door.
 • Analytisch, behoudt het overzicht en combineert conceptueel denkvermogen met praktisch en doortastend opereren. Schakelt makkelijk tussen strategisch en tactisch niveau.
 • Organisatiesensitief.

Kandidaten van buiten de sector zijn welkom om te reageren. HMC verwacht dan wel dat de kandidaat ervaring heeft in een organisatie met een vergelijkbare cultuur en complexiteit.
 
Arbeidsvoorwaarden
Deze positie is afhankelijk van ervaring ingeschaald in FWG 80 CAO Ziekenhuizen. HMC biedt goede aanvullende arbeidsvoorwaarden.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.
 
Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek. Geschikte kandidaten worden vervolgens gepresenteerd aan HMC.
 
In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck. Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.
Als laatste vindt een arbeidsvoorwaardengesprek plaats.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:

Frank ten Oever, Partner
Stephanie van Houtert, Personal Assistant
T: 0850 – 734 705