Dimence GroepSolliciteer

bestuurder

Dimence Groep is de grootste aanbieder voor geestelijke gezondheidszorg en welzijn in Overijssel. Dimence Groep biedt ondersteuning, begeleiding en behandeling in welzijnswerk, maatschappelijk werk, basis ggz, jeugd-ggz, specialistische ggz en forensische zorg. Ons hogere doel is een mentaal veerkrachtige wereld. Een wereld waarin mensen in staat zijn om te gaan met alle uitdagingen die op hen afkomen en elkaar helpen. Een wereld waarin we voorkomen dat steeds meer mensen mentaal uit evenwicht raken. Dimence Groep werkt samen met iedereen die kan helpen dit doel te verwezenlijken.
 
BESTUURDER – DIMENCE GROEP
 
Bestuurlijke opgave

 • Bouwen aan ecosystemen die mentale gezondheid voeden en versterken in het gehele werkgebied. Oprecht betrokken bij de medewerkers, vrijwilligers, cliënten en patiënten, trots op de organisatie en dit (zichtbaar) uitdragen.
 • Met de collega-bestuurder actief werken aan een samenwerkingsgericht en complementair team, dat elkaar aanvult, feedback geeft, effectief opereert en weloverwogen besluiten neemt. De collega-bestuurder is hierbij primair verantwoordelijk voor de zorginhoudelijke portefeuille. U wordt primair verantwoordelijk voor de organisatiebrede portefeuille bedrijfsvoering.
 • Samen met de collega-bestuurder leiding geven aan de uitvoering en implementatie van de nieuwe visie en in vergaande ontwikkeling zijnde meerjarenstrategie van de Dimence Groep, waarbij uitvoering wordt gegeven aan de daarbij passende cultuuromslag.
 • Coach en inspirerend leider voor de professionals, zodat zij optimaal hun rol kunnen pakken in de verdere ontwikkeling van de organisatie. Besluit samen met een open en luisterende houding.
 • Bewerkstelligen van een financiële gezonde organisatie en continuïteit, met de focus op een flexibele bedrijfsvoering, procesoptimalisatie en samenwerking. Behouden van een goede balans tussen het op orde houden van de organisatie en het doorvoeren van veranderingen.
 • De huidige innovatiekracht in de organisatie verder tot ontwikkeling brengen. Proactief, innovatief en creatief inspelen op zorgvragen van de toekomst en dit omzetten in aanvullende en/of nieuwe dienstverlening. Faciliteren van anders werken door het stimuleren van sociale en technologische innovaties en digitale transformatie.
 • Vanuit de nieuwe strategie actief inspelen op de huidige arbeidsmarktkrapte en verder bestendigen van de positie van Dimence Groep als aantrekkelijke werkgever.
 • Toezien op het werken en behandelen conform de Kwaliteitsstandaarden GGZ en het nieuwe ZorgPrestatieModel GGZ. Er tevens voor zorg dragen dat het opleidingsbeleid een centraal onderdeel blijft van het organisatiebrede beleid.
 • Vormgeven aan de transformatie van de zorg en intensiveren van externe samenwerking met diverse partners in de regio, vanuit de visie op ecosystemen en conform de afspraken zoals gemaakt in het Integraal Zorg Akkoord (IZA).
 • De organisatie vertegenwoordigen binnen Salland United, het bestuurlijke samenwerkingsverband in Midden-IJssel. De collega-bestuurder is verantwoordelijk voor de regio IJssel-Vecht. Onderling dient nog te worden afgestemd m.b.t. regio Twente. Actief de samenwerking verder intensiveren met Volante, de Nederlandse GGZ, gemeenten, ketenpartners zoals huisartsen en centra voor zelfregie en herstel, zorgverzekeraars en woningcorporaties.
 • Proactief en gelijkwaardig overleg voeren met de medezeggenschapsraden, de raden (in vroeg stadium) betrekken bij beleid en periodiek de resultaten terugkoppelen.

Functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau, ruime ervaring op bestuursniveau op het gebied van bedrijfsvoering in brede zin in een complexe professionele zorg- of welzijnsorganisatie of andere dienstverlenende organisatie. Alhoewel er een expliciete voorkeur is voor ervaring op bestuurlijk niveau, kunnen tevens ervaren directeuren bedrijfsvoering van grote en complexe organisaties in de cure reageren op deze vacature.
 • Aantoonbare ervaring in het behalen van (financiële) resultaten bij het sturing geven aan en implementeren en borgen van organisatieontwikkelings- en veranderingsprocessen, met de focus op innovatie, digitalisering en duurzaamheid. In staat om de zorg én beter én doelmatiger te laten functioneren om zo aan de vraag naar zorg te kunnen voldoen.
 • Aantoonbaar succesvol gebleken in het initiëren en implementeren van nieuwe ontwikkelingen, het bevorderen van kwaliteit en het stimuleren van medewerkers om hieraan een actieve bijdrage te leveren.
 • Uitstekende strategische kwaliteiten, in staat om visie en strategie te ontwikkelen en te vertalen naar alle niveaus van de organisatie en dit beleid om te zetten in resultaten.
 • Heeft een interne en externe oriëntatie en is in staat om het externe en interne speelveld te overzien en  weloverwogen en in verbinding toekomstbestendige posities te kiezen.

Competenties

 • Persoonlijk en bestuurlijk overwicht en charisma, zichtbaar en benaderbaar. In staat om op inspirerende wijze voor de troepen te gaan staan.
 • Daadkrachtig, overtuigend, kan slagvaardig handelen en is koersvast.
 • Toont empathie voor de doelgroep.
 • Warm, integer en collegiaal. Straalt rust uit en heeft een hoge gunfactor. Is open en transparant en heeft humor.
 • Heeft lef, inspireert, krijgt mensen in beweging, is vernieuwend en out-of-the-box denker.
 • Teamplayer, verbinder en relatiebouwer, zowel in- als extern. Sympathieke en effectieve netwerker.
 • Weet ook onder tijdsdruk en bij tegenslagen de rust te behouden en effectief te presteren.

 Inschaling

 • WNT Klasse V.

DIMENCE GROEP – Samen veerkrachtig

De mensen die ernstige psychische klachten hebben, moeten tijdig goede hulp krijgen en volwaardig mee kunnen doen. Er is een flinke transformatie nodig om dit voor elkaar te krijgen. Binnen en buiten onze organisatie. In 2022 hebben wij met elkaar een nieuwe visie ontwikkeld (getiteld: Op weg naar een mentaal veerkrachtige wereld met elkaar, mensgericht en moedig) en deze willen we nu vertalen naar strategie, zodat we aan de slag kunnen met de grote uitdagingen waar we in heel Nederland in zorg en welzijn voor staan.
 
Die visie voor de Dimence Groep als geheel bestaat uit vier elementen, het hoger doel, de kernkwaliteiten, de kernwaarden en het gewaagde doel.

 • Het hoger doel geeft ons bestaansrecht weer: waarom bestaan we? Waar streven we naar?
 • Kernkwaliteiten geven aan waarin we uitblinken: wat kunnen wij heel erg goed? En wat kunnen we al een beetje, maar willen we nog veel beter leren?
 • De kernwaarden geven aan waar we voor staan. Ze zijn de drijfveer voor ons handelen en bepalend voor ons gedrag.
 • Het gewaagde doel geeft aan wat we willen bereiken met deze gezamenlijke visie. Wat is dat beeld van de toekomst dat we voor ogen hebben.

Kerngegevens (jaarverslag 2022):

 • Aantal medewerkers/fte: 2.800/2.300
 • Aantal patiënten/cliënten: ruim 50.000
 • Aantal locaties: 9 locaties
 • Aantal vrijwilligers: 1.600
 • Jaaromzet: € 223 mln.
 • Financiële resultaten: € 800.000 negatief

 Organisatiestructuur

 • De raad van toezicht bestaat uit zes leden.
 • De raad van bestuur bestaat uit twee personen, een voorzitter en een lid raad van bestuur. De raad van bestuur voert zijn taak als collegiaal bestuur uit. De voorzitter raad van bestuur (Rian Busstra) heeft een achtergrond als psychiater.
 • Directieteam: Bestaat uit de directie van Stichting Dimence, Stichting Transfore, Stichting De Kern/JeugdGGz/Impluz/WijZ Welzijn, Stichting Mindfit en directeuren MIO, CF&I en FDH. Verder zijn er vakgroepen en een medische staf.
 • De geneesheer-directeur houdt toezicht op de naleving en de uitvoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz).
 • Medezeggenschap: Dimence Groep hecht aan medezeggenschap van zowel patiënten en cliënten als medewerkers. Dimence Groep kent vier raden waarin patiënten, cliënten en naasten vertegenwoordigd zijn. Zij werken samen in de Centrale Cliëntenraad. De medezeggenschap van medewerkers is georganiseerd in vijf ondernemingsraden en de Centrale Ondernemingsraad (COR). Ook is er een naastenadviesraad.

 
Meer informatie, waaronder het jaarverslag, is te vinden op www.dimencegroep.nl

Suur & Company heeft, naast het bovenstaande specifieke deel, ook een algemeen profieldeel geformuleerd voor functies binnen de raad van bestuur met hierin kenmerken waar de moderne bestuurder volgens ons mimimaal aan zou moeten voldoen. Lees hier verder.

PROCEDURE
 
Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.
 
Geselecteerde kandidaten vragen wij een specifiek motivatiedocument en CV aan te leveren. Na de voorselectie wordt de long- en shortlist met de gevraagde documenten aan de opdrachtgever gepresenteerd. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten ontvangen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure.
 
In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.
 
Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.
 
 
CONTACT
 
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Marja Suur, partner
Annemarie Engel, PA
Chantal Fonteijn, PA
 
T: 0850 – 734 706 (Annemarie)
T: 0850 – 734 710 (Chantal)