bedrijfskundig manager

OLVG is een STZ topklinisch opleidingsziekenhuis en hét stadsziekenhuis van Groot Amsterdam met hoofdlocaties in Oost en West. Naast deze hoofdlocaties heeft OLVG polikliniekfuncties op locatie Spuistraat en in het Medisch Centrum Jan van Goyen. Beide hoofdlocaties bieden 24/7 basiszorg en spoedeisende hulp, met een Intensive Care en een centrum voor moeder en kind. OLVG werkt binnen Santeon verband nauw samen met 6 andere STZ ziekenhuizen in Nederland aan de verdere verbetering en toegankelijkheid van zorg.
 
OLVG vervult de missie om een sleutelrol te vervullen in de zorg en gezondheid van iedereen in deze stedelijke omgeving. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met patiënten en zorgpartners in en rond Amsterdam. Want alleen samen kan de zorg zó worden georganiseerd dat de mens echt centraal staat. Daarom wil OLVG de kwaliteit van zorg, kennis, onderzoek en opleiding steeds verder ontwikkelen. Voor een beter leven in een gezonder Amsterdam.
 
De unieke positie als toonaangevend stadsziekenhuis van Groot Amsterdam blijkt uit de aantallen patiënten waaraan OLVG jaarlijks medische zorg biedt. De Spoedeisende Hulp-afdelingen (SEH’s) van beide locaties vormen samen één van de grootste SEH’s van Nederland. De cardiologen en cardiochirurgen van het Hart- Vaat- en Longcentrum (HVLC) voeren jaarlijks meer dan 1.700 dotterbehandelingen, circa 8.000 ablaties, 120 TAVI’s, 300 pacemakers en 200 ICD’s uit. Per jaar worden circa 800 openhartoperaties uitgevoerd. Bij de neurologie worden jaarlijks zo’n 1.800 patiënten met een beroerte opgenomen. Jaarlijks vinden er op beide locaties samen circa 6.000 bevallingen plaats. Er vinden per jaar 580.000 polibezoeken plaats, waarvan bijna 40% digitaal is.
OLVG huisvest 26 MSRC/RGS-erkende specialismen, waarvan ruim twintig met een opleidingsbevoegdheid.
Als enige niet-academisch ziekenhuis is er een erkende IC opleiding.
 
Bij OLVG werken ruim 5.500 medewerkers en 400 medisch specialisten. Bij OLVG vormt het personeelsbestand een afspiegeling van de grote diversiteit van de Amsterdamse bevolking. In 2021 realiseerde OLVG een omzet van € 671 miljoen. Het ziekenhuis kenmerkt zich door een gezonde financiële huishouding en verwacht de komende jaren, zoals voorheen, substantieel positieve resultaten te boeken, zodat er voldoende financiële middelen kunnen worden vrijgemaakt om te investeren in zorgkwaliteit en innovatie.
 
De kerntaken van OLVG zijn en blijven:

 • kwalitatief hoogstaande en veilige zorg voor patiënten leveren,
 • de zorg verbeteren door middel van toegepast wetenschappelijk onderzoek en innovaties,
 • de nieuwe generatie zorgverleners opleiden en ontwikkelen.

Een van de belangrijkste thema’s van de aankomende jaren is de doorontwikkeling van de hoofdlocaties met concentratie van de 24/7 acute zorg op locatie West. Daarnaast zijn netwerkzorg in de regio en innovatie van zorg voor het leveren van optimale zorg aan de patiënten belangrijk thema’s.
 
Organisatiestructuur
Het ziekenhuis wordt momenteel bestuurd door een 3-hoofdige raad van bestuur. In 2023 zal de raad van bestuur worden uitgebreid met een vierde bestuurder.
 
OLVG is opgebouwd uit resultaatverantwoordelijke eenheden (RVE’s) in het primaire en het ondersteunende proces. Het uitgangspunt is dat de organisatie zoveel mogelijk rond patiëntprocessen wordt vormgegeven, in specialismen (vakgroepen) of aandoeningsgerichte centra. Het RVE-management bestaat uit een unitleider (medisch specialist) en een bedrijfskundig manager, waarbij de unitleider de eindverantwoordelijkheid over de RVE heeft. Het RVE-management werkt locatie-overstijgend. In de loop van 2023/2024 zal het besturingsmodel met RVE’s mogelijkerwijs op onderdelen worden aangepast.
 
Meer informatie is te vinden op www.olvg.nl.
Specifieke informatie over werken bij OLVG is te vinden op www.werkenbijolvg.nl.

Functieomschrijving

OLVG is op zoek naar een inspirerende, ervaren en verbindende bedrijfskundig manager.
Ben jij in staat om jouw medewerkers en collega’s te inspireren door de heldere wijze waarop je de visie van het management en de organisatie uitdraagt? En ben jij iemand die zich onderscheidt door kwaliteit- en klantgerichtheid met een scherp oog voor het gewenste resultaat? Dan komt OLVG graag met jou in contact.
 
Over de functie
Als bedrijfskundig manager ben je een belangrijke schakel binnen een aantal resultaatverantwoordelijke eenheden (RVE’s). Bij de verdeling van de RVE’s streeft OLVG naar coalities die patiëntgericht zijn en/of waarbij de RVE’s vergelijkbare bedrijfskundige processen hebben. Deze RVE’s krijgen dan dezelfde bedrijfskundige manager. In het pakket voor deze vacature zitten vooralsnog in ieder geval de RVE’s Radiologie/nucleaire geneeskunde, Intensive Care en Oogheelkunde. Zoals hiervoor is aangegeven kunnen hierin wijzigingen plaatsvinden, i.v.m. het toekomstige besturingsmodel.
 
Je bent een ambitieuze kandidaat met een ‘can do’ mentaliteit, die zich als een vis in het water voelt bij een organisatie in beweging. Lef, doorpakken, de regie in handen nemen en echt iets neerzetten typeren jou. Je handelt altijd vanuit het beste voor OLVG en je straalt deskundigheid, vertrouwen en authenticiteit uit. Je focust op het resultaat zonder de mens uit het oog te verliezen.
 
Je ressorteert samen met de unitleiders als RVE-management onder de raad van bestuur. Met betrekking tot de werkzaamheden voor de RVE leg je verantwoording af aan de betreffende unitleider. Je geeft direct leiding aan enkele operationeel managers, welke op hun beurt diverse teamleiders aansturen. Indirect geef je leiding aan in totaal ca. 385 fte. Daarnaast draai je mee in de bereikbaarheidsdiensten voor calamiteiten (ca. 6 x een week per jaar).
 
Opdrachten / Resultaatgebieden
Als lid van het team van bedrijfskundig managers draag je bij aan de ambitie om de verschillende RVE’s door te ontwikkelen en landelijk toonaangevend te laten zijn betreffende:

 • het klinisch, poliklinisch, dagklinisch en consultatief zorgaanbod voor patiënten;
 • de aantrekkelijkheid van de opleidingen;
 • een wetenschappelijke onderzoeksagenda;
 • financieel gezonde ondernemerschap, met een optimale bedrijfsvoering en inzichtelijke prijs/kwaliteitsverhouding voor patiënten & zorgverzekeraars;
 • een uitdagende omgeving om te werken.

Overige resultaatgebieden:

 • Het organiseren, de inrichting en de bedrijfsvoering van de RVE’s, ten behoeve van kwalitatief hoogstaande en doelmatige patiëntenzorg.
 • In samenwerking met de unitleiders zorgdragen voor een uniforme werkwijze binnen de RVE’s op beide locaties.
 • Fungeren als verbindende factor tussen de RVE’s en andere specialismen en collega bedrijfskundig managers in OLVG; samen geef je vorm aan de bedrijfskundige aspecten van het ziekenhuisbeleid.
 • Als projectleider geef je uitvoering aan ziekenhuisbrede projecten en leg je verantwoording af aan de raad van bestuur.

Kortom een veelzijdige en uitdagende management functie binnen een dynamische en inspirerende werkomgeving.
 
Functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau (bijvoorbeeld bedrijfskundige achtergrond), aangevuld met een managementopleiding.
 • Ervaren zorgmanager, met managementervaring op strategisch/tactisch niveau, bij voorkeur verkregen in een (academisch) ziekenhuis.
 • Ruime ervaring met projectmatig werken en met het leiden van complexe veranderingsprocessen en cultuurveranderingen.
 • Aantoonbare kennis van de zorg en affiniteit met de relevante ontwikkelingen binnen de expertisegebieden van de RVE’s.
 • Sterk op bedrijfsvoering, financieel goed onderlegd, uitstekend analytisch vermogen.
 • In staat om proactief in te spelen op de dynamiek in de markt en op ontwikkelingen bij de collega-ziekenhuizen.
 • Organisatiesensitief, goede sensor voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.

Kerncompetenties

 • Verbindende, zichtbare en toegankelijke persoonlijkheid, slagvaardig, gericht op resultaat.
 • Samenwerkingsgerichte teamspeler, weet snel het vertrouwen te winnen bij gesprekspartners door creativiteit, standvastigheid en degelijkheid in denken, plannen en uitvoeren.
 • Zelfbewust, inspirerend, optimistisch en gedreven, met een open en ontvankelijke stijl van communiceren.
 • Mensgericht, beschikt over humor en relativeringszin en treedt coachend op richting leidinggevenden.
 • Reflectief op eigen gedrag en in staat anderen hiertoe te stimuleren door feedback en voorbeeldgedrag, en zo bij te dragen aan een lerende cultuur.

Arbeidsvoorwaarden
Werken bij OLVG betekent werken in hét stadsziekenhuis van Amsterdam. Een werkomgeving met een hoge mate van diversiteit waar jij je optimaal kunt ontwikkelen. Want jouw wensen en ideeën doen ertoe.
 
OLVG biedt een dienstverband voor de periode van één jaar, met zicht op verlenging voor onbepaalde tijd. De functie is ingeschaald op het niveau FWG 80 conform de cao Ziekenhuizen. Daarnaast biedt het ziekenhuis goede secundaire arbeidsvoorwaarden en opleidingsmogelijkheden.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl. Reageren is mogelijk tot 30 januari.
Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten zullen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure ontvangen.
 
In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.
 
Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Contact

Voor (inhoudelijke) vragen kunt u contact opnemen met:
 
Frank ten Oever, Partner
Stephanie van Houtert, Project Assistant
Monica van der Ven, Project Assistant
 
T: 0850 – 734 705