Bedrijfskundig Manager

OLVG is een topklinisch opleidingsziekenhuis en hét stadsziekenhuis van Groot Amsterdam, met hoofdlocaties in Oost en West. Het ziekenhuis laat zich karakteriseren als recht uit het hart, een grote diversiteit aan patiënten en altijd in beweging. Ontstaan uit de fusie van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis en het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis staat OLVG al ruim anderhalve eeuw midden in de samenleving van uniek Amsterdam. OLVG wil een sleutelrol vervullen in de verbetering van de gezondheid en zorg voor iedereen in de stedelijke omgeving. Voor een beter leven in een gezonder Amsterdam.
 
Bij OLVG zijn we allemaal een beetje eigenwijs, maar op een goede manier. We steken onze mening niet onder stoelen of banken en communiceren open en eerlijk, met aandacht voor elkaar. Via korte lijnen, waarbij iedere mening telt. We zeggen op respectvolle wijze waar het op staat, zijn ruimdenkend, persoonlijk en oprecht. Dat past bij de onbegrensde uitdagingen én mogelijkheden van een wereldstad.
 
Bij OLVG werken circa 5.500 medewerkers en 405 medisch specialisten. OLVG is benoemd tot Top Employer 2021 in de categorie Cure & Care. Bij OLVG vormt het personeelsbestand een afspiegeling van de grote diversiteit van de Amsterdamse bevolking.
 
OLVG is goed in staat om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen en voert momenteel een ambitieus kostenbesparingsprogramma. Het ziekenhuis kenmerkt zich door een gezonde financiële huishouding en verwacht de komende jaren, zoals voorheen, substantieel positieve resultaten te boeken, zodat er voldoende financiële middelen kunnen worden vrijgemaakt om te investeren in zorgkwaliteit en innovatie.
 
OLVG behoort tot één van de grootste opleidingsziekenhuizen van het land, maakt deel uit van STZ (Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen) en hanteert de volgende uitgangspunten:

 • OLVG voldoet als supraregionaal STZ-ziekenhuis aan de hoogste standaarden van patiëntenzorgkwaliteit en professionaliteit van (zorg)medewerkers;
 • Naast topklinische patiëntenzorg ligt het accent op opleiden en toegepast klinisch wetenschappelijk onderzoek;
 • OLVG stuurt op het continu verbeteren van de zorg, waarbij een gezamenlijke veiligheids- en verbetercultuur wordt gecreëerd;
 • OLVG beschouwt patiënten als gasten die kunnen rekenen op een professionele houding, een veilige zorgomgeving en een respectvolle bejegening;
 • De organisatie van OLVG is zoveel mogelijk rondom en met de patiënt ingericht, waarbij ‘value based healthcare’ en kostenbeheersing leidende principes zijn;
 • Kennisontwikkeling, wetenschap en professionalisering vormen hierin belangrijke succesfactoren.

Organisatiestructuur
Het ziekenhuis wordt bestuurd door een 3-hoofdige raad van bestuur. OLVG is opgebouwd uit resultaatverantwoordelijke eenheden (RVE’s) in het primaire en het ondersteunende proces. Het uitgangspunt is dat de organisatie zoveel mogelijk rond patiëntprocessen wordt vormgegeven, in specialismen (vakgroepen) of aandoeningsgerichte centra. Voor de aansturing van het primaire proces is gekozen voor een model met de dokter ‘in the lead’. Het RVE-management bestaat uit een unitleider (medisch specialist) en een bedrijfskundig manager, waarbij de unitleider de eindverantwoordelijkheid over de RVE heeft. Het RVE-management werkt locatie-overstijgend.
 
Meer informatie, waaronder het jaarverslag, is te vinden op www.olvg.nl. Het jaarverslag 2020 wordt op korte termijn beschikbaar gesteld.

Functieomschrijving

OLVG is op zoek naar een inspirerende, ervaren en verbindende bedrijfskundig manager.
Ben jij in staat om jouw medewerkers en collega’s te inspireren door de heldere wijze waarop je de visie van het management en de organisatie uitdraagt? En ben jij iemand die zich onderscheidt door kwaliteit- en klantgerichtheid met een scherp oog voor het gewenste resultaat? Dan komt OLVG graag met jou in contact.
 
Over de functie
Als bedrijfskundig manager ben je een belangrijke schakel binnen een aantal resultaatverantwoordelijke eenheden (RVE’s). Bij de verdeling van de RVE’s streeft OLVG naar coalities die patiëntgericht zijn en/of waarbij de RVE’s vergelijkbare bedrijfskundige processen hebben (in het pakket voor deze vacature zal in ieder geval de RVE interne geneeskunde komen te vallen). Deze RVE’s krijgen dan dezelfde bedrijfskundige manager.
 
Je ressorteert samen met de unitleiders als RVE-management onder de raad van bestuur. Met betrekking tot de werkzaamheden voor de RVE leg je verantwoording af aan de betreffende unitleider. Je geeft direct leiding aan enkele operationeel managers, welke op hun beurt diverse teamleiders aansturen. Daarnaast draai je mee in de bereikbaarheidsdiensten voor calamiteiten (ca. 6 x een week per jaar).
 
Opdrachten / Resultaatgebieden
Als lid van het team van 7 bedrijfskundig managers draag je bij aan de ambitie om de verschillende RVE’s door te ontwikkelen en landelijk toonaangevend te laten zijn betreffende:

 • het klinisch, poliklinisch, dagklinisch en consultatief zorgaanbod voor patiënten;
 • de aantrekkelijkheid van de opleidingen;
 • een wetenschappelijke onderzoeksagenda;
 • financieel gezonde ondernemerschap, met een optimale bedrijfsvoering, inzichtelijke prijs/kwaliteitsverhouding voor patiënten & zorgverzekeraars, en met een goede bijdrage aan OLVG;
 • een uitdagende omgeving om te werken.

Overige resultaatgebieden:

 • Het organiseren, de inrichting en de bedrijfsvoering van de RVE’s, ten behoeve van kwalitatief hoogstaande en doelmatige patiëntenzorg.
 • Realiseren van kostenbesparingen (als onderdeel van het OLVG-brede kostenbesparingsprogramma), zodat er meer middelen kunnen worden besteed aan belangrijke investeringen.
 • In samenwerking met de unitleiders zorgdragen voor een uniforme werkwijze binnen de RVE’s op beide locaties.
 • Fungeren als verbindende factor tussen de RVE’s en andere specialismen en collega bedrijfskundig managers in OLVG; samen geef je vorm aan de bedrijfskundige aspecten van het ziekenhuisbeleid.
 • Als projectleider geef je uitvoering aan ziekenhuisbrede projecten en leg je verantwoording af aan de raad van bestuur.

Kortom een veelzijdige en uitdagende management functie binnen een dynamische en inspirerende werkomgeving.
 
Functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau (bijvoorbeeld bedrijfskundige achtergrond), aangevuld met een managementopleiding.
 • Ervaren zorgmanager, met managementervaring op strategisch/tactisch niveau, bij voorkeur verkregen in een (academisch) ziekenhuis.
 • Ruime ervaring met projectmatig werken en met het leiden van complexe veranderingsprocessen en cultuurveranderingen.
 • Aantoonbare kennis van de zorg en affiniteit met de relevante ontwikkelingen binnen de expertisegebieden van de RVE’s.
 • Sterk op bedrijfsvoering, financieel goed onderlegd, uitstekend analytisch vermogen.
 • In staat om proactief in te spelen op de dynamiek in de markt en op ontwikkelingen bij de collega-ziekenhuizen.
 • Organisatiesensitief, goede sensor voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.

Kerncompetenties

 • Verbindende, zichtbare en toegankelijke persoonlijkheid, slagvaardig, gericht op resultaat.
 • Samenwerkingsgerichte teamspeler, weet snel het vertrouwen te winnen bij gesprekspartners door creativiteit, standvastigheid en degelijkheid in denken, plannen en uitvoeren.
 • Zelfbewust, inspirerend, optimistisch en gedreven, met een open en ontvankelijke stijl van communiceren.
 • Mensgericht, beschikt over humor en relativeringszin en treedt coachend op richting leidinggevenden.
 • Reflectief op eigen gedrag en in staat anderen hiertoe te stimuleren door feedback en voorbeeldgedrag, en zo bij te dragen aan een lerende cultuur.

Arbeidsvoorwaarden
Werken bij OLVG betekent werken in hét stadsziekenhuis van Amsterdam. Een werkomgeving met een hoge mate van diversiteit waar jij je optimaal kunt ontwikkelen. Want jouw wensen en ideeën doen ertoe.
 
OLVG biedt een dienstverband voor de periode van één jaar, met zicht op verlenging voor onbepaalde tijd.
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-Ziekenhuizen. Salariëring vindt plaats volgens FWG 80 met een maximum van € 9.589 bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek. Daarnaast biedt het ziekenhuis goede secundaire arbeidsvoorwaarden en opleidingsmogelijkheden.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.
Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten zullen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure ontvangen.
 
In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.
 
Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Contact

Voor (inhoudelijke) vragen kunt u contact opnemen met:
 
Frank ten Oever, Partner
Stephanie van Houtert, Personal Assistant
T: 0850 – 734 705