Reinier Haga Orthopedisch CentrumSolliciteer

algemeen directeur

Het Reinier Haga Orthopedisch Centrum (RHOC) is een initiatief van de orthopeden van het LangeLand Ziekenhuis, de Reinier de Graaf Groep en het HagaZiekenhuis. Het RHOC, dat in juli 2020 de deuren opende, is een moderne vooraanstaande orthopedische kliniek die alle voordelen van een ZBC en die van een algemeen ziekenhuis in zich heeft. Door haar schaalgrootte, organisatiegraad, innovatie, onderzoek ambitie en samenwerkingsverbanden neemt zij een unieke positie in het orthopedisch zorglandschap in. Daarnaast is het RHOC het grootste opleidingsinstituut van Nederland.
 
Bij de bedrijfsvoering en filosofie van het RHOC worden nadrukkelijk de actuele maatschappelijke problemen en thema’s in de zorgsector meegenomen. Een holistische benadering van de patiënt, focus op leefstijl, netwerkzorg en preventie zijn enkele thema’s waar sterk op ingezet wordt. Maatwerk, oog voor de wensen en noden van de patiënten, kwaliteit door verregaande subspecialisaties en samenwerkingsverbanden moeten de kenmerken worden van de moderne orthopedische zorgpreventie. Dat deze benadering in combinatie met de deskundigheid van het RHOC wordt gewaardeerd door de patiënten blijkt onder meer uit de hoge uitkomst van het klanttevredenheidsonderzoek.
 
Door de samenwerking van de Integrated Practice Units worden zorgevaluaties verricht, kennishiaten opgevuld en doelmatigheid getoetst. Directie, staf en medewerkers zijn overtuigd van de kracht van het concept en werken met passie en plezier om de missie en visie van het RHOC te verwezenlijken.
 
Het RHOC is een zelfstandige BV en kent twee aandeelhouders, het HagaZiekenhuis (Den Haag en Zoetermeer) en de Reinier de Graafgroep (Delft). De hoofdlocatie van het RHOC in Zoetermeer (nieuw gebouw dat volledig op de orthopedische zorg geënt is) ligt direct naast het LangeLand Ziekenhuis. Door gebruik te maken van de consultatieve en diagnostische faciliteiten, samenwerking met andere specialismen en beschikbaarheid van high care-zorg van het LangeLand Ziekenhuis, is ook een patiënt met co-morbiditeit welkom in het RHOC. Het RHOC kan daardoor het hele spectrum van orthopedische patiënten behandelen en onderscheidt zich hiermee van vrijwel alle andere privéklinieken. Het RHOC biedt zowel laag als hoog complexe orthopedische zorg voor hoog en laag complexe patiënten, efficiënt en zorgvuldig en volgens de laatste standaarden voor iedere patiënt.
 
Kenmerken en ambities van het Orthopedisch Centrum:

 • Transparante topkwaliteit. Hoogste kwaliteitsmaatstaven (waaronder ISO) en transparante kwaliteitssystemen.
 • Innovatie en wetenschap is een belangrijk onderdeel, dat moet bijdragen aan een doelmatig zorgproces en ondersteunend is aan het ketengericht werken en hoogstaande zorg.
 • Servicegericht. Bejegening en servicegerichtheid moeten leiden tot een zeer hoge klanttevredenheid.
 • Opleidingsziekenhuis. Opleiding speelt bij de bundeling van de vakgroepen een nog belangrijker rol dan voorheen.
 • Gezonde bedrijfsvoering met een positief financieel resultaat.

 
Organisatiestructuur
Het RHOC kent een open en platte organisatiestructuur. De basis wordt gevormd door de ca. 200 medewerkers die 4 afdelingen vormen, verspreid over de drie verdiepingen in het gebouw: de polikliniek, de afdeling kwaliteit wetenschap en innovatie (beiden op de begane grond), de kliniek op de 1ste verdieping en dagverpleging op de 2e verdieping (die samen één afdeling vormen) en de OK op de 2e verdieping. De afdelingen worden door 4 bevlogen en vakbekwame managers aangestuurd.
 
In het besturingsmodel zijn bevoegdheden en verantwoordelijkheden zoveel mogelijk ondergebracht op het niveau waar patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs plaatsvinden. Kennis en kunde met betrekking tot financiën, service & huisvesting, informatisering & automatisering en HR wordt door het RHOC ingekocht bij het LangeLand Ziekenhuis.
 
Meer informatie is te vinden op www.rhoc.nl

Functieomschrijving

De algemeen directeur vormt samen met de medisch directeur het bestuur van het RHOC. Beide directeuren opereren als collegiaal bestuur en zijn integraal eindverantwoordelijk. Binnen de collegiale en collectieve verantwoordelijkheid heeft iedere directeur een aantal aandachtsgebieden (portefeuille) waarvoor hij/zij fungeert als eerste aanspreekpunt. De algemeen directeur richt zich daarbij met name op alle bedrijfsmatige aspecten.
 
De algemeen directeur en de medisch directeur vormen een samenwerkingsgericht team. De directieleden zijn complementair aan elkaar, vullen elkaar aan, houden elkaar scherp en geven elkaar feedback. Zij kunnen elkaar naadloos vinden en vervangen indien nodig. De directeuren maken zich sterk voor teamwork op elk niveau in de organisatie en dragen uit dat zij net als de medewerkers een deel zijn van een groter geheel. Zij geven met elkaar inhoud aan verbonden leiderschap, waardoor RHOC haar doelen kan bereiken en medewerkers in staat zijn het beste uit zichzelf te halen.
 
De directeuren werken op constructieve wijze samen met de medische staf, de ondernemingsraad en de cliëntenraad, en zorgen nadrukkelijk voor verbinding met (vertegenwoordigers van) deze interne stakeholders, als ook met externe stakeholders.
 
De directeuren leggen verantwoording af aan de raad van commissarissen. De directeuren en de RvC van de BV leggen op hun beurt verantwoording aan de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) over de wijze waarop zij hun taken hebben vervuld conform de statuten.
 
De rol van directievoorzitter (die door een van beide directeuren vervuld dient te worden) zal in beginsel door de algemeen directeur vervuld worden. De directievoorzitter is samen met de voorzitter raad van commissarissen tevens verantwoordelijk voor een goed overleg tussen de directie, aandeelhouders en de raad van commissarissen.
 
Resultaatgebieden algemeen directeur

 • De strategische doorontwikkeling van het Orthopedisch Centrum langs de uitgezette lijnen: zorg, wetenschap, opleiding stimuleren.
 • Opstellen van een ambitieus meerjarenbeleidsplan (inhoudelijk, kwaliteit en financieel) van de organisatie, vormgeven van het operationeel en tactisch beleid, sturen van de P&C- en HR-cyclus en realiseren van de meetbare kwalitatieve en kwantitatieve doelen (zoals patiëntveiligheid, productie, kwaliteit van zorg/dienstverlening, doelmatigheid, behoud medewerkers); een en ander in nauwe (duale) samenwerking met de medisch directeur van het Orthopedisch Centrum.
 • Binnen de complexe bestuurlijke context waarbinnen het RHOC is opgericht op korte termijn oplossen van een aantal bestuurlijke vraagstukken.
 • Fungeren als inspirerend leider, aanspreekpunt en sparringpartner voor de managers en hen stimuleren om hun capaciteiten als resultaatgerichte, inhoudelijk gedreven, inspirerende en creatieve leidinggevende verder aan te scherpen;
 • Realiseren van resultaten in diverse externe overleg- en onderhandelsituaties met partners in de zorg, ziektekostenverzekeraar, overheid, leveranciers.
 • Door ontwikkelen van een digitale omgeving in het RHOC voor medewerkers en patiënten.
 • Behartigen van de belangen van het RHOC in het maatschappelijk en politieke krachtenveld.
 • Samen met de medisch directeur overleg voeren met de OR en CR van het RHOC.

 
Nadere typering taken en verantwoordelijkheden:
Leidinggeven aan het RHOC

 • is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het jaarplan op het gebied van financiële, kwaliteit en personele beleid binnen het RHOC;
 • is statutair verantwoordelijk voor de opleiding orthopedie en wetenschap onderzoek;
 • geeft leiding aan het door ontwikkelen van de digitale omgeving voor zowel patiënt als medewerker;
 • geeft op een coachende en duidelijke wijze leiding, waarbij werkplezier en toegankelijke zorg voorop staat, dit gaat gepaard met een gezonde bedrijfsvoering;
 • stelt de begroting en wijst deelbudgetten toe aan de verschillende afdelingen;
 • bewaakt het formatieplaatsenplan en ziet toe op een adequate personele bezetting en duurzame inzetbaarheid van medewerkers;
 • bewaakt, op basis van aangeleverde managementinformatie, de productiviteit en stuurt bij.

 
Vertegenwoordigen van het RHOC

 • onderhandelt met gemeenten, zorgkantoren en verzekeraars over de zorginkoop voor het RHOC;
 • behartigt de belangen van het RHOC in diverse externe contacten zoals met andere zorgorganisaties, gemeenten en in landelijke en regionale overlegvormen. Profileert de organisatie daarbij als landelijk expertisecentrum;
 • ontwikkelt en initieert nieuwe samenwerkingsvormen en voert namens de organisatie besprekingen met externe instanties over samenwerking, samenwerkingsovereenkomsten en zorgvernieuwingsprojecten;
 • participeert in diverse organisatie brede werkgroepen en commissies.

 
Ontwikkelen en implementeren van strategisch concern- en zorgbeleid

 • is eindverantwoordelijk voor de visie en het strategisch concernbeleid;
 • ontwikkelt en implementeert in overleg met de afdelingsmanagers het strategisch en tactisch beleidsplan voor het RHOC en stelt het jaarplan en beleidsnotities op;
 • initieert zorgvernieuwing en innovatieve en veelomvattende organisatieontwikkelingstrajecten en stuurt veranderingsprocessen aan;
 • neemt binnen de kaders van het organisatiebeleid in samenwerking met de orthopeden besluiten over het aanbod van zorgproducten en dienstverlening.

 
Functie-eisen

 • Afgeronde academische opleiding in een bedrijfskundige/ bedrijfseconomische/ bestuurskundige richting.
 • Aantoonbare ervaring als integraal leidinggevende binnen een complexe (ziekenhuis) organisatie op MT-of directieniveau, tevens ervaring met integrale verantwoordelijkheid voor het bedrijfsresultaat.
 • In staat om inhoud te geven aan een verbindende leiderschapsrol.
 • Uitstekende strategische kwaliteiten, in staat om visie en strategie te ontwikkelen en te vertalen naar alle niveaus van de organisatie en beleid om te zetten in resultaten.
 • Vaardigheid in het bedenken van innovatieve oplossingen, het initiëren van nieuwe ontwikkelingen, het bevorderen van kwaliteit en groei en het stimuleren van medewerkers om hieraan een actieve bijdrage te leveren.
 • Aantoonbare successen in verandermanagement in een complexe omgeving.
 • Gedegen financiële kennis en bij voorkeur ervaring met commerciële initiatieven (waaronder nieuwbouw) binnen de gezondheidszorg.
 • Aantoonbare ervaring in het voeren van complexe onderhandelingen.
 • Bij voorkeur ervaring met commerciële initiatieven binnen de gezondheidszorg.

 
Kerncompetenties en persoonskenmerken

 • Stevige en inspirerende leider die anderen weet te overtuigen en enthousiasmeren en boven de partijen weet te staan.
 • Verbinder, relatiebouwer en netwerker, zowel in- als extern.
 • Resultaatgericht, besluitvaardig en daadkrachtig.
 • Toegankelijk, open en prettig in de omgang.
 • Ondernemend, commercieel, gevoel voor marketing.
 • Ziet samenwerken als voorwaarde om risico’s te beperken, prestaties te vergroten en synergie tot stand te brengen.
 • Scherpe politieke antenne, kan goed omgaan met tegengestelde belangen.

 
Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een dienstverband voor 36 uur/5 dagen per week. Hoofdstandplaats is Zoetermeer.
De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en gebaseerd op de Wetgeving inzake Normering Topinkomens.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.
 
Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie wordt de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever gepresenteerd. Hiervan wordt een aantal kandidaten uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten ontvangen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure.
 
In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.
 
Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Marja Suur, Partner
Chantal Fonteijn, Project Assistant
Annemarie Engel, Project Assistant
 
T: 0850 – 734 706