Domus MagnusSolliciteer

2022 Bestuurssecretaris

DOMUS MAGNUS

Sinds 2004 biedt Domus Magnus particuliere ouderenzorg op unieke locaties in Nederland. De centrumlocatie is gelegen in Hilversum. Domus Magnus biedt aan 450 ouderen een fijn en verzorgd thuis. Een team van bijna 750 bevlogen professionals zorgt als familie voor de bewoners. Kernwaarden die de organisatie typeren zijn liefdevol, vertrouwen, eigenheid en vitaal.
 
De in totaal 17 woonzorglocaties bevinden zich midden in de stad of in de directe omgeving van bossen. Alle locaties, of het nu om een oud stadsziekenhuis of een monumentaal landgoed gaat, staan op unieke plekken en zijn volledig ingericht op de behoeften van ouderen. Domus Magnus wil met een gezonde bedrijfsvoering financieel onafhankelijk blijven, zodat zij ouderen duurzaam een fijn en verzorgd thuis kan geven.
 
Kiezen voor Domus Magnus is kiezen voor het beste. Domus Magnus is toonaangevend met haar aanbod van hoogwaardige zorg en welzijn voor ouderen die willen blijven leven zoals thuis en streeft naar het allerbeste voor haar bewoners en hun dierbaren. Alles draait daarbij om wat de bewoner belangrijk vindt. De bewoners herkennen Domus Magnus aan het familiegevoel en aan de bevlogen medewerkers. Altijd liefdevol en met oog voor eigenheid en vitaliteit. De relatie tussen medewerker, bewoner en familie is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Zij zijn, net als familie, aan elkaar gehecht. Ook is er alle aandacht voor de ontwikkeling en kennis van de medewerkers zodat de bewoner kan rekenen op professionele zorg en passende welzijnsactiviteiten.
 
Domus Magnus heeft een ambitieuze groeistrategie en wil uiterlijk 2025 zijn gegroeid naar minimaal 25 locaties. Door zich te richten op omzetgroei en zorginnovatie en door te investeren in het werven en behouden van het juiste personeel met het accent op een prettige werksfeer en opleidingsmogelijkheden creëert Domus Magnus stabiliteit en is zij in staat om voor nu en in de toekomst hoogwaardige zorg en welzijn te kunnen blijven bieden.
 
Organisatiestructuur
Domus Magnus wordt aangestuurd door een tweehoofdige raad van bestuur. Het strategisch MT staat onder leiding van de beide bestuurders. Naast de bestuurders hebben de regiomanagers, de managers van de ondersteunende afdelingen en de bestuurssecretaris zitting in het strategisch MT.
 
De locaties zijn opgedeeld in regio Oost en regio West. De beide regiomanagers zijn verantwoordelijk voor de aansturing op tactisch niveau. De locatiemanagers zijn verantwoordelijk voor de operationele aansturing van de locaties. Hierbij wordt optimaal gebruik gemaakt van de kracht van vakmanschap, samenwerking en eigenaarschap.
 
Er is een ondernemingsraad (OR), lokale cliëntenraden en een centrale cliëntenraad (CCR).
Domus Magnus heeft een professionele adviesraad (PAR). De PAR levert een beroepsinhoudelijke inbreng voor beleidsontwikkelingen, met als doel de kwaliteit van zorg en beroepsuitoefening te waarborgen en te verbeteren.
Daarnaast is er een toezichthoudende raad van commissarissen (RvC). Ook is er een Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) actief.
 
 
Meer informatie, o.a. het kwaliteitsjaarverslag, is te vinden op www.domusmagnus.com.

Functieomschrijving

Ben jij een ervaren en ondernemende bestuurssecretaris, met kwaliteiten als stevige en proactieve sparringpartner en met affiniteit met de ouderenzorg? Weet jij als geen ander mensen bij elkaar te brengen en, met oog voor alle belangen, de weg te plaveien voor het invoeren van belangrijke besluiten? Wil jij een waardevolle bijdrage leveren aan de groei van een betekenisvolle en zeer ambitieuze organisatie? Dan maken wij graag kennis met jou.
 
Je ondersteunt de raad van bestuur en de raad van commissarissen. Je maakt onderdeel uit van het strategisch MT en je geeft leiding aan de frontoffice. Vanuit oprechte betrokkenheid en interesse onderhoud je een goede en open relatie met de lijnorganisatie en ben je maximaal gericht op verbinding. Verder ben je ook actief als project- of programmaleider van diverse projecten.
 
Vanuit deze veelzijdige functie heb je overzicht over de volle breedte van de organisatie en ben je bij veel zaken betrokken. Je bent (mede) verantwoordelijk voor de kwaliteit van de besluitvormingsprocessen in de RvB en de RvC en voor een adequate opvolging en monitoring van de besluitvorming en je ondersteunt de voorzitters bij de voorbereiding daarvan. Je fungeert als sparringpartner voor bestuurlijke en beleidsmatige vraagstukken en je vervult een essentiële rol bij diverse organisatorische taken rondom de uitvoering daarvan. Je adviseert op het gebied van governance aangelegenheden en je ziet erop toe dat er wordt gewerkt conform de geldende wet- en regelgeving. Je signaleert mogelijke organisatie risico’s en je adviseert over het oplossen of voorkomen daarvan.
 
Kortom, als bestuurssecretaris bij Domus Magnus ben je een integrale denker maar zeker ook een doener die goed in staat is om met details om te gaan zonder het overzicht te verliezen.
 
Taken en verantwoordelijkheden met bijbehorende rollen

 • Je zorgt voor het organiseren en de voorbereiding van de vergaderingen van bestuur en toezichthouders van de organisatie en de besluitvormingsprocessen.
 • Je houdt je bezig met en adviseert over wet- en regelgeving binnen de organisatie (compliance officer).
 • Je zorgt ervoor dat de relevante gremia binnen de kaders van de statuten en reglementen met elkaar samenwerken en kunnen functioneren (regisseur samenspel bestuur-toezicht-medezeggenschap).
 • Je vervult een belangrijke rol bij de opvolging, uitvoering en evaluatie van de genomen besluiten. Je functioneert als klankbord, betrekt en informeert de medezeggenschap en externe stakeholders, en je weet mensen en organisatieonderdelen bij elkaar te krijgen (oliemannetje).
 • Je bewijst je meerwaarde bij het in goede banen leiden van de toekomstige transitie- en organisatieveranderingstrajecten, mede in relatie tot de ambitieuze groeistrategie.
 • Je plaveit de weg bij hobbelige aangelegenheden of adviseert de RvB hierover. Je verstaat de kunst van het onderhandelen, besluitvormingsprocessen masseren, kennis vertalen en delen tussen domeinen (bestuur, toezicht, MT, staf, lijn, externe stakeholders en maatschappelijk). Je beschikt over politieke en organisatiesensitiviteit, tact en een soepele communicatiestijl (oliemannetje en collectief geweten).

Concrete taken zijn verder onder andere:

 • Opstellen en bewaken van de opvolging van beleids- en besluitvormingsprocessen (incl. beleidscyclus).
 • Initiëren, coördineren en bewaken van (complexe) projecten.
 • Zorgen voor voortgang in de actiepuntenlijst van door de RvB en RvC geëntameerde acties en besluiten, en zo nodig overleg voeren met in- en externe betrokkenen.
 • Voorbereiden van de instemming- adviesaanvragen en informatie en presentaties voor de Ondernemingsraad, de Client adviesraden en de RvC.
 • Deelnemen aan vergaderingen van de RvB, RvC, AVA, Ondernemingsraad en Cliëntenraden
 • ·Er voor zorg dragen dat de Governance van de organisatie in beeld, volledig en actueel is.

Functie-eisen

 • Enkele jaren ervaring in een strategische beleids-/adviesfunctie, verkregen in een complexe zorgorganisatie of in een complexe profit organisatie.
 • Kennis van ontwikkelingen binnen de zorg en sterke affiniteit met de ouderenzorg.
 • Afgeronde academische opleiding, b.v. bedrijfs-/bestuurskunde of een economisch-juridisch profiel.
 • Aantoonbare ervaring met complexe, op verandering gerichte organisatie- en transitieprocessen.
 • Kennis van governance en van wet- en regelgeving ten aanzien van de zorg, inspraakprocedures en privacy.
 • Goed ontwikkeld bedrijfsmatig inzicht, ervaring met project-/programmamanagement.
 • Gevoel voor bestuurlijke thema’s en verhoudingen, zodanig dat daar effectieve ondersteuning aan wordt gegeven.
 • Ruime ervaring met samenwerken met relevante overleg- en adviesgremia.
 • Zeer goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.

Kerncompetenties en hiermee samenhangende persoonskenmerken

 • Stevige en daadkrachtige gesprekspartner, proactief, stelt de juiste prioriteiten, werkt resultaatgericht.
 • Verbinder en teamspeler pur sang die zaken voor elkaar weet te krijgen.
 • Inventief, goede analytische capaciteiten en een goed ontwikkeld probleemoplossend vermogen.
 • Toegankelijk, prettig in de omgang.
 • Beschikt over relativeringsvermogen, gevoel voor humor en de nodige flexibiliteit.

Arbeidsvoorwaarden
Salaris en arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO VVT. De functie is ingedeeld in FWG 75.
 

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.
 
Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten zullen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure ontvangen.
 
In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.
 
Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.
 
Verder is voor deze functie een recente VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) verplicht.
 

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Frank ten Oever, Partner
Monica van der Ven, Project Assistant
Wies Fest, Project Assistant
T: 0850 – 734 702