Medisch Specialistisch Bedrijf AlrijneSolliciteer

2021 Directeur MSB

Het MSB Alrijne is een medisch specialistisch bedrijf dat medisch-specialistische zorg levert in de regio Leiden, Leiderdorp en Alphen aan den Rijn, in de eerste plaats binnen de ziekenhuizen van de Alrijne Zorggroep. Het MSB Alrijne is een coöperatie waar ongeveer 170 vrijgevestigde medisch specialisten, via hun BV, lid van zijn. Naast deze vrijgevestigde specialisten heeft het MSB Alrijne ook medisch personeel in loondienst, zoals arts-assistenten, onderzoekers en chefs de clinique. Samen met de Alrijne Zorggroep bieden zij kwalitatief hoogwaardige medische zorg aan in de Rijn-, Duin- en Bollenstreek.
 
Naast het aanbieden van zorg is het MSB Alrijne actief op het gebied van onderwijs en onderzoek. Het MSB Alrijne draagt hiermee bij aan de continuïteit en de ontwikkeling van de medische zorg in Nederland. Tevens ziet het MSB Alrijne dit als een voorwaarde om zijn eigen dienstverlening voortdurend te verbeteren. Op diverse gebieden werkt het MSB Alrijne hiertoe samen met andere partijen, waaronder het MSB Gouda en Samen+ (o.a. op oncologisch gebied).
 
Missie, visie en kernwaarden
De missie van het MSB Alrijne is het aanbieden van kwalitatief hoogwaardige, veilige en innovatieve specialistische zorg in nauwe samenwerking met de Alrijne Zorggroep. Het MSB Alrijne ziet het als haar belangrijkste taak het bedrijf op een zodanige manier te voeren dat de resultaten van het MSB ten gunste komen aan alle belanghebbenden: patiënten, de Alrijne Zorggroep, overige zorgaanbieders, zorgverzekeraars en de leden van het MSB.
 
De visie van het MSB Alrijne is gebaseerd op twee overwegingen:

 • Het MSB opereert in een maatschappelijke context waarin het zijn doelen uitsluitend kan realiseren door samen te werken met meerdere belanghebbenden.
 • Realisatie van externe doelstellingen kan uitsluitend indien het zijn eigen bedrijfsvoering op een professionele wijze uitvoert, organiseert en continu verbetert.

De vastgestelde kernwaarden zijn:

 • Hoogwaardige medisch-specialistische zorg
 • Patiëntveiligheid
 • Transparantie
 • Innovatieve zorgtrajecten
 • Patiënttevredenheid
 • Kritisch-professionele houding
 • Samenwerking
 • Opleiding

Het bestuur van het MSB bestaat uit vijf medisch specialisten, die naast hun bestuurlijke taken hun medisch vak nog dagelijks in volle breedte uitoefenen. Het bestuur wordt ondersteund door het bestuursbureau, dat naast de directeur, bestaat uit drie medewerkers: een HR functionaris, een managementassistente en een Finance & Control functionaris.
 
Meer informatie is te vinden op de websites: www.alrijne.nl en www.msbalrijne.nl.

Functieomschrijving

U draagt zorg voor de continuïteit binnen het bestuur van het MSB, waarbij u de bedrijfsvoering coördineert en in goede banen leidt. Hierbij legt u verantwoording af aan het bestuur van het MSB.
Vanuit uw rol bent u een belangrijk vanzelfsprekend verbindend element tussen bestuur en achterban, achterban onderling, Alrijne zorggroep en buitenwereld. U onderhoudt met hen allen nauwe contacten.
 
Taken en verantwoordelijkheden

 • Blijvend sturen op adequate en nieuwe mogelijkheden voor de verdere ontwikkeling en positionering van het MSB.
 • Externe ontwikkelingen vertalen naar een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering binnen het MSB en koersvast sturen op nieuwe horizonten en het behalen van resultaten.
 • Monitoren van de totale productie en de productie per vakgroep en hierop anticiperen met capaciteitsplanning van medisch-specialistische inzet.
 • Contacten onderhouden met de financiële planning van de Zorggroep.
 • Bewaken van processen en procedures binnen de dienstverlening en steeds scherp zijn op relevantie dan wel nieuwe behoeftes/ ontwikkelingen.
 • Leiding geven aan het bestuursbureau en zorgdragen voor een constructieve en harmonieuze samenwerking.
 • Zorgdragen voor de bewaking van de kwaliteit en veiligheid op organisatorisch gebied.
 • In stand houden van een heldere overleg- en communicatiestructuur en stimuleren van een op samenwerking gebaseerde cultuur.

Profiel en functie-eisen

 • U heeft strategisch inzicht en u kunt nieuwe inzichten en visies in de praktijk brengen en vertalen naar harde doelen.
 • U bent ervaren op het gebied van financiën en fiscaliteit en vind het geen probleem zelf inhoudelijke teken en vraagstukken op te pakken.
 • U heeft een natuurlijk overwicht en staat stevig in uw schoenen, maar bent tegelijk een prettige, verbindende en betrouwbare gesprekspartner op elk niveau binnen de organisatie.
 • U heeft een goede antenne voor verschillende drijfveren en u kunt goed omgaan met sterk uiteenlopende belangen in een vlakke organisatie van medisch specialisten en bent ook daarin een verbinder.
 • U heeft ervaring met bedrijfsvoering in een complexe organisatie (bij voorkeur binnen de gezondheidszorg, maar dit is geen vereiste).
 • U bent op de hoogte van, overziet en kan anticiperen op de veelomvattende dynamiek binnen het veranderende zorglandschap.
 • Vanzelfsprekend heeft u een academisch werk- en denkniveau en bij voorkeur een bedrijfskundige opleiding en managementervaring.

Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte en verantwoordelijkheden van de functie.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.
 
Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Geschikte kandidaten worden vervolgens gepresenteerd aan het Bestuur van het MSB Alrijne.
 
In het eindstadium van de procedure kan gebruik gemaakt worden van een referentiecheck. Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.
 
Als laatste vindt op een nader te bepalen datum het arbeidsvoorwaardengesprek plaats.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Frank ten Oever, Partner
Stephanie van Houtert, Personal Assistant
T: 0850 – 734 705