Reinier de GraafSolliciteer

2020 Manager Zorgeenheid Planbare Zorg

Het Reinier de Graaf ziekenhuis is het oudste topklinische opleidingsziekenhuis van Nederland en biedt de juiste zorg, op de juiste plaats, op het juiste moment. Naast de hoofdlocatie in Delft beschikt het Reinier de Graaf ziekenhuis over een electieve kliniek in Voorburg en heeft buitenpoli’s in Naaldwijk en Ypenburg.
                                        
In Reinier werken ruim 2600 medewerkers, waaronder 200 medisch specialisten en bijna 800 verpleegkundigen. Reinier de Graaf is een erkend opleidingsziekenhuis. Dat betekent dat er niet alleen basiszorg wordt geleverd, maar ook hooggespecialiseerde en complexe zorg. Tevens staat het opleiden van professionals en het verrichten van kwalitatief hoogstaand wetenschappelijk Ongeveer 450.000 mensen kunnen voor zorg in hun directe omgeving een beroep doen op Reinier de Graaf, dat beschikt over 481 erkende bedden.
onderzoek centraal. Bij Reinier staat de ‘medewerker op nummer 1’ met aandacht voor vitaliteit, loopbaanperspectief, opleiding, eigen inbreng en persoonlijke balans. Want alleen dan kan topzorg worden waargemaakt. Reinier de Graaf ziekenhuis behoort mede door deze manier van werken tot de voorhoede van de Nederlandse ziekenhuizen.

Binnen Reinier de Graaf hanteren we het “Reinier hart”. Het hart is ons kompas en geeft richting aan hoe wij werken. We hanteren de volgende resultaatgebieden: Kwaliteit & Veiligheid, Mensen (patiënt en medewerker) en Doelmatigheid. Daarnaast hebben we vanuit ‘Samen Zorgen’ de volgende kernwaarden opgesteld: Oprechte aandacht, Eigen inbreng en Grensverleggend.

Sinds 2013 maakt het Reinier de Graaf ziekenhuis deel uit van de Reinier Haga Groep, samen met het HagaZiekenhuis (Den Haag) en het LangeLand Ziekenhuis (Zoetermeer). In 2020 is besloten om de fusie ongedaan te maken. Nadat de ontvlechting zal zijn afgerond zal Reinier de Graaf zelfstandig verder gaan.

Organisatiestructuur
Het Reinier de Graaf ziekenhuis wordt geleid door een tweehoofdige directie/raad van bestuur. Er zijn vijf zorgeenheden, te weten: Moeder & Kind, Oncologie, Chronische zorg, Acute zorg en Planbare zorg. Elke zorgeenheid wordt in duaal management aangestuurd door een manager en een medisch manager.

Leidinggevenden geven heldere kaders en vertrouwen aan teams en medewerkers. Zij sturen op autonomie van medewerkers, versterken hun flexibiliteit en veerkracht en juichen innovatieve ideeën toe. Zij moedigen medewerkers aan om hun kennis bij elkaar te leggen en in overleg besluiten te nemen. Elke medewerker wordt voortdurend opgeleid om zelf de regie te nemen en verbeteringen tot stand te brengen. Dit gebeurt onder andere door de toepassing van de LEAN methodiek.

Meer informatie is te vinden op de website www.reinierdegraaf.nl.

Functieomschrijving

U bent met de medisch manager in duaal management eindverantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering van de Zorgeenheid Planbare Zorg. Hiertoe behoren onder andere:

 • OK-Complex, anesthesie
 • Urologie, plastische chirurgie
 • POS, dermatologie, gipskamer
 • Bureau opname, oogheelkunde, kaakchirurgie
 • KNO, trauma- en vaatchirurgie, dagverpleging
 • Chirurgische verpleegafdelingen en buitenlocaties.

De zorgeenheid Planbare Zorg staat voor excellente zorg op het snijvlak van kwaliteit en efficiëntie, met de scoop op patiënt- en medewerkerstevredenheid.

U legt gezamenlijk met de medisch manager verantwoording af aan de directie. U geeft samen met de medisch manager direct leiding aan de verschillende hoofden en indirect aan ca. 400 fte. Omdat Reinier zich continu wenst te verbeteren zal de huidige organisatiestructuur in het begin van 2021 worden geëvalueerd. De kern van het hier omschreven aandachtsgebied zal hierdoor niet wijzigen.
 
U onderhoudt een uitstekende samenwerkingsrelatie met de medische specialisten. U draagt mede bij aan het coördineren van en de advisering over meerdimensionaal, strategisch, organisatie breed en organisatie overstijgend zorgbeleid. U werkt constructief samen met de collega duaal manager, met collega managers van andere zorgeenheden en met de managers van de stafafdelingen. Samen met hen draagt u verantwoordelijkheid voor zowel de eigen zorgeenheid als voor de zorg en bedrijfsvoering van het Reinier de Graaf ziekenhuis in totaliteit.

U staat dichtbij de werkvloer, u investeert in goede en plezierige werkrelaties met de professionals en u staat open voor adviezen van de professionals. U toont vertrouwen in de leidinggevende kwaliteiten van de hoofden binnen de zorgeenheid en u stimuleert en inspireert hen bij het dragen van verantwoordelijkheid op het tactische en operationele vlak.

De kernopdrachten voor de zorgeenheid voor de komende jaren zijn:

 • Invulling geven aan procesoptimalisatie op de OK en poliklinieken.
 • Realiseren van kwalitatief hoogwaardige zorg. Dit omvat zowel de basiszorg als ook de ambities om te excelleren op robotchirurgie, oncologische chirurgie en hybride OK.
 • Optimaal gebruik maken van patiëntervaringen om de zorg te verbeteren.
 • Verhogen van de medewerkerstevredenheid en inzetten op duurzame inzetbaarheid.
 • Mede coördineren van de bouwactiviteiten; dit betreft de bouw van een nieuw OK-complex op hoofdlocatie Delft alsmede nieuwbouw op locatie Voorburg en aanpassingen op locatie Naaldwijk.

Verder gelden de volgende Resultaatgebieden:

 • Creëren van een cultuur die gericht is op veiligheid, kwaliteit, patiënt- en medewerker gerichtheid en doelmatigheid en waarin de kernwaarden oprechte aandacht, eigen inbreng en het verleggen van grenzen bij medewerkers en medisch specialisten ondersteund en gestimuleerd wordt.
 • Coördineren van (schaarse) capaciteiten op het gebied van mensen, materialen en middelen zodanig dat deze zo optimaal efficiënt worden ingezet voor het gehele ziekenhuis, afhankelijk van de zorgvraag van patiëntgroepen, in nauwe afstemming met andere zorgeenheden en stafdiensten.
 • Op coachende en voor de medewerkers zichtbare wijze geven van sturing aan medewerkers en medici zodat zij een optimale bijdrage leveren aan het bereiken van organisatiebrede- en zorgeenheid doelstellingen waarbij er steeds afstemming is met andere zorgeenheden en stafdiensten.
 • Ontwikkelen van, adviseren over en initiëren van meerdimensionaal, strategisch, organisatie- en of zorgeenheid breed beleid en het inhoudelijk verantwoordelijk zijn voor multidisciplinair samengestelde projectgroepen en commissies.
 • Opstellen van het meerjarig beleidsplan (inhoudelijk en financieel) van de zorgeenheid en hiervan afgeleide jaarplannen.
 • Vormgeven van en uitvoering (laten) geven aan het operationeel beleid middels het inrichten van een kort cyclische en efficiënte overlegstructuur, het sturen van de planning en control cyclus, het beheren van budgetten en bewaken van realisatie productieafspraken, het managen van het personeel waaronder strategische personeelsplanning en het realiseren van de kwalitatieve en kwantitatieve doelen. Dit in nauwe samenwerking met de hoofden binnen de zorgeenheid.
 • In voorkomede (crisis) situaties wordt van u verwacht dat u namens collega managers of directie handelend kunt optreden en/of collega managers of directie kunt waarnemen buiten kantooruren.
 • Namens de directie voeren van diverse externe overleg- en onderhandelsituaties met partners in de zorg, ziektekostenverzekeraar, overheid en leveranciers.

Functie-eisen

 • Uitstekende managementkwaliteiten, ruime ervaring met leiding geven aan een grote complexe eenheid binnen of buiten de ziekenhuiszorg, waarbij (indirect) leiding is gegeven aan minimaal 100 fte. Ervaring in de ziekenhuiszorg en meer specifiek met de dynamiek van een OK-complex vormt een pre.
 • Afgeronde academische opleiding, b.v. bedrijfskunde en/of bedrijfseconomie.
 • Financieel onderlegd, analytisch sterk, stuurt strak op kostenefficiency en procesinnovatie.
 • Ruime ervaring met logistieke processen en capaciteitsplanningen.
 • Bewezen kwaliteiten als verandermanager, toont strategisch leiderschap middels lange termijn oplossingen.
 • Goed ontwikkeld gevoel voor intermenselijke verhoudingen en in staat om te verbinden met meerdere loyaliteiten.
 • In staat om proactief in te spelen op de dynamiek en ontwikkelingen in de markt.
 • Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden.

Kerncompetenties

 • Beschikt over een visie en strategische kwaliteiten, kan overstijgend denken en problematiek overkoepelend benaderen.
 • Besluitvaardig, resultaatgericht, innovatief, mede in staat ook anderen te stimuleren op het gebied van innovatie c.q. verbetervermogen.
 • Flexibel en stressbestendig, blijft ook onder tijdsdruk effectief handelen.
 • Mensgericht, laagdrempelig, benaderbaar voor patiënten en medewerkers.
 • Verbinder en teamplayer, is gewend om in dualiteit te werken en lijnen uit te zetten, kan snel schakelen in een dynamische en complexe omgeving, heeft oog en oor voor de belangen van anderen.
 • Durft ook kritisch naar zichzelf te kijken en onderneemt actie om eigen kennis en vaardigheden (verder) te ontwikkelen.

Arbeidsvoorwaarden
De functie is ingeschaald op het niveau FWG 75 conform de Cao Ziekenhuizen.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.

Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten zullen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure ontvangen.
 
Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.

In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:

Frank ten Oever, Partner
Stephanie van Houtert, Personal Assistant
T: 0850 – 734 705