DiakonessenhuisSolliciteer

2020 Manager Zorg & Bedrijfsvoering

Het Diakonessenhuis is een vooruitstrevend stads- en streekziekenhuis waar op drie locaties (Utrecht, Zeist en Doorn) excellente zorg wordt verleend. Persoonlijke aandacht voor patiënten staat bij het Diakonessenhuis hoog in het vaandel. Van mens tot mens. Dat is aan alles te merken. Het Diakonessenhuis is al 175 jaar vertrouwd en dichtbij. Het ziekenhuis gelooft in de manier waarop er zorg wordt verleend: toegewijd en mensgericht. De vier kernwaarden die de leidraad vormen voor het dagelijks handelen in het Diakonessenhuis zijn: betrokken, deskundig, open en vertrouwd.

Naast een breed scala aan behandelingen, richt het Diakonessenhuis zich op vijf strategische thema’s: acute zorg, zorg voor vrouw en kind, electieve zorg, oncologische zorg, chronische zorg en ouderenzorg. Daarnaast profileert het ziekenhuis zich met een aantal innovatieve excellente zorgcentra: het Liesbreuk centrum, het Allergiecentrum en het Pijncentrum.

Het Diakonessenhuis is NIAZ-geaccrediteerd. Binnen het ziekenhuis heeft kwaliteit van zorg de hoogste prioriteit, om te kunnen blijven voldoen aan de kwaliteitseisen die worden gesteld door het NIAZ.

Het Diakonessenhuis kenmerkt zich ook in 2019 als een financieel stabiel ziekenhuis. Het Diakonessenhuis is goed voorbereid voor de komende jaren en verwacht ook voor het huidige jaar en toekomstige jaren positieve financiële resultaten, zodat er voldoende middelen kunnen worden vrijgemaakt voor innovatie en investeringen.

Strategie
De strategie bestaat uit vier focuspunten:

 • Zorg/waarde voor de patiënt. Belangrijke pijlers hierbij zijn de beleving van patiënten, de kwaliteit en veiligheid van zorg. 
 • Slim & innovatief investeren in de toekomst: van samenwerking met ketenpartners tot vernieuwende digitaliseringsprojecten, van het verbeteren van de logistiek tot (ver-)bouwprojecten en ook door onderzoek en nieuwe manieren van (samen)werken. 
 • Persoonlijk leiderschap & professionaliteit. 
 • Samen met de (regionale) partners. In de nabije toekomst wordt de zorg steeds meer vanuit netwerken georganiseerd. Dit vraagt een intensieve samenwerking met andere instellingen en organisaties uit de 0e, 1e, 2e en 3e lijn met als doel het leveren van toegankelijke, mensgerichte zorg van topkwaliteit.

Organisatiestructuur
Het ziekenhuis wordt bestuurd door de tweehoofdige Raad van Bestuur. De zorg is ondergebracht in vijf clusters die zijn ingericht op basis van zorgprocessen. Elk cluster wordt aangestuurd door een manager zorg & bedrijfsvoering en een medisch manager. Zeven stafdiensten faciliteren het zorgproces. Het clustermanagement en de managers van de stafdiensten vervullen een belangrijke rol als sparring partner voor de Raad van Bestuur bij de besturing van het ziekenhuis.

Meer informatie
Meer informatie, waaronder het jaarverslag en de strategienota, is te vinden op www.diakonessenhuis.nl.

Functieomschrijving

Positie en typering
U bent samen met de medisch manager in duaal management verantwoordelijk voor de afdelingen Apotheek, MMI, HIP, KCHI, Radiologie & Nucleaire geneeskunde, Pathologie, samen cluster 5. U geeft leiding aan in totaal 8 teamhoofden. Indirect wordt leiding gegeven aan ca. 350 medewerkers (ca. 250 fte).

U handelt altijd vanuit het beste voor het Diakonessenhuis, u straalt deskundigheid, vertrouwen en authenticiteit uit. Als lid van het organisatiebrede MT draagt u mede de verantwoordelijkheid voor de gang van zaken binnen het Diakonessenhuis.

Resultaatgebieden

 • Ontwikkelen en onderhouden van samenwerkingsrelaties met (regionale) partners op het vlak van de medisch ondersteunende dienstverlening, waarbij de focus ligt op kwaliteitsverbetering in combinatie met het realiseren van meer kostenefficiency. Tevens onderzoeken van de mogelijkheden voor en uitvoering geven aan in- en externe samenwerking voor onderdelen van het dienstenpakket van cluster 5, indien hier kansen liggen wat betreft het optimaliseren van de prijs/kwaliteitsverhouding.
 • Initiëren van vernieuwende activiteiten en de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten in de afdelingen binnen cluster 5 en bijdragen aan het onderscheidende karakter van het ziekenhuis in de zorgmarkt.
 • Coördineren van (schaarse) capaciteiten op het gebied van mensen, materialen en middelen zodanig dat deze zo optimaal efficiënt worden ingezet voor het gehele ziekenhuis, afhankelijk van de zorgvraag van patiëntgroepen, in nauwe afstemming met andere clusters en stafdiensten.
 • Zorgdragen voor het borgen en waar mogelijk verhogen van het kwaliteitsniveau van de dienstverlening binnen de verschillende afdelingen van cluster 5.
 • Coachend leidinggeven aan de teamhoofden, hen inspireren en motiveren zodat zij hun vaardigheden en leidinggevende kwaliteiten nog verder kunnen aanscherpen en zij verantwoordelijkheid dragen voor hun werkzaamheden.
 • Zorgdragen voor een efficiënte personeelsbezetting en creëren van een aantrekkelijk werk-, begeleidings- en opleidingsklimaat voor de medewerkers met een positief effect op de arbeidstevredenheid en het verzuim.
 • Sturen van de planning en control cyclus, beheren van budgetten van de afdelingen binnen het cluster, monitoren van de realisatie van productieafspraken en tijdig ingrijpen indien doelstellingen niet behaald lijken te worden.
 • Coördineren van de omvangrijke (ver-)bouwprojecten binnen afdeling Radiologie & Nucleaire geneeskunde.
 • Externe ontwikkelingen in de markt en de zorgsector vertalen in product- en procesinnovatie.
 • Leiding geven aan diverse ziekenhuisbrede projecten.

Functie-eisen

 • Afgeronde academische opleiding, b.v. bedrijfskunde of gezondheidswetenschappen.
 • Uitstekende managementkwaliteiten, ruime leidinggevende ervaring, ook op tactisch niveau.
 • Kennis van/ervaring met het diagnostieke werkveld (laboratoria, radiologie), scherp oog voor kwaliteit en kwaliteitsverbetering.
 • Ervaring met het initiëren en onderhouden van externe samenwerkingsrelaties en realiseren van kansen met externe partijen.
 • Sterk op bedrijfsvoering, ondernemend, zakelijk en innovatief.
 • Ervaring met logistieke processen en capaciteitsplanningen, bij voorkeur ervaring met complexe (bouw)projecten.
 • Bewezen ervaring met het leiding geven aan verandertrajecten.
 • Ervaring met harmonieuze en constructieve samenwerking met medisch specialisten. Bij voorkeur ervaring met duo-management.
 • Kan snel schakelen in een dynamische en complexe omgeving.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden.

Kerncompetenties en persoonskenmerken

 • Verbindende persoonlijkheid, enthousiast, optimistisch, ambitieus.
 • Samenwerkingsgerichte teamplayer en netwerker, hecht veel belang aan directe contacten om zaken voor elkaar te krijgen.
 • Analytisch scherp, resultaatgericht, slagvaardig, neemt de regie en toont eigenaarschap.
 • Organisatiesensitief, integer en diplomatiek, gevoel voor verhoudingen, respectvol op de relatie.
 • Inspireert en stimuleert de medewerkers en biedt mensen perspectief.

Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een fulltime functie, 36 uur per week.
De functie is ingeschaald op het niveau FWG 75 conform de cao Ziekenhuizen.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.

Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten zullen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure ontvangen.
 
In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.
 
Een (ontwikkel)assessment maakt deel uit van de procedure.

Contact

Voor inhoudelijke vragen:

Marja Suur, Partner
Monica van der Ven, Personal Assistant
T: 0850 – 734 734