Innovatieraad

Suur & Company wil blijvend vernieuwen en leren. De zorgsector is sterk in beweging. Dit vraagt van ons voorop te lopen en in te spelen op de veranderende leiderschapsvraag. Om goed te kunnen adviseren in deze zorgmarkt moeten wij ook verbinding hebben met andere sectoren. Er komen steeds nieuwe generaties leiders in beeld. Wij vinden het van groot belang goed aan te sluiten bij wat hen beweegt en motiveert. Onze Innovatieraad zal ons scherp houden en open-minded voor ontwikkeling en verandering. Deze Raad bestaat uit een breed samengestelde afvaardiging van toezichthouders, bestuurders, managers en potentials van binnen en buiten de zorg.