Inclusiviteit

Suur & Company ziet het als haar opdracht om te streven naar een inclusieve bezetting van alle echelons in een organisatie. Wij geloven in de meerwaarde om management en bestuur een afspiegeling te laten zijn van de maatschappij. Graag spannen wij ons met onze opdrachtgevers in om de realisatie van dit doel dichterbij te brengen.