Astrid van het Bolscher Foundation

Suur & Company heeft zich ook ten doel gesteld de wereld, in ons geval de zorgsector, een beetje beter te maken. Hiernaar streven wij iedere dag vanuit ons dagelijks werken.

Daarnaast willen wij graag een extra inspanning markeren om heel specifiek aan dit streven invulling te geven. Astrid van het Bolscher, zelf een begeesterd verbeteraar van onze sector via haar partnerschap van “Q3 consult” en tevens echtgenote en vriendin van de partners van Suur & Company, is de naamgever van deze extra inspanning. Astrid heeft de strijd tegen kanker moeten opgeven, waarbij zij tot op het laatste moment het leven is blijven omarmen en zij zich is blijven inspannen om onze sector en met name de professionals daarbinnen weerbaarder te maken.

Marja Suur is een aantal jaren geleden succesvol behandeld voor kanker. Hierdoor is zij de mensen in de zorg (nog) meer gaan waarderen en is zij bewuster en met meer bezieling in het leven komen te staan.

Suur & Company wil dan ook ieder jaar een bijdrage leveren aan positieve initiatieven op het gebied van behandelingen voor het verbeteren van het leven van patiënten en hulp bij het doorleven.

2021

Stichting Kanker in Beeld ontwikkelt, faciliteert en financiert creatieve en beeldende initiatieven waarbij de verwerking van kanker centraal staat. De activiteiten zijn gericht op (ex-)kankerpatiënten en hun naasten en vinden in het hele land plaats. Creatieve expressie is een aanvullende ondersteuning en wij leveren daarmee een positieve bijdrage aan de kwaliteit van leven. Onze activiteiten bieden steun bij het verwerken van de ziekte, mobiliseren de eigen kracht van de patiënt, dragen bij aan het herstel van eigenwaarde en verrijken het leven van de patiënt en hun naasten. De diversiteit van onze initiatieven zijn ondergebracht in vier pijlers: Zingen voor je Leven (33 koren), Beelden voor je Leven, Spelen voor je Leven (improvisatietheater) en Schrijven voor je Leven. Zingen, toneelspelen, schilderen, boetseren of schrijven met (bond/lot)genoten geeft positieve energie, hoop, zelfvertrouwen en een sterk gevoel van saamhorigheid. Alle activiteiten worden gegeven door vakprofessionals die bekend zijn met de impact van kanker. De vakprofessionals werken vanuit een door Kanker in Beeld aangegeven raamwerk waarbij rekening wordt gehouden met de (on)mogelijkheden van de deelnemers. Bijvoorbeeld bij Zingen voor je Leven is stembevrijding een vast onderdeel. De kracht van Kanker in Beeld is ook om verbondenheid te creëren in het hele land bijvoorbeeld door regionale korendagen te organiseren.

Voor een impressie van wat zingen bij één van onze koren betekent, verwijzen wij u graag naar de volgende video.

“Als ik zing, voel ik dat ik leef. ”