Astrid van het Bolscher Foundation

Suur & Company heeft zich ook ten doel gesteld de wereld, in ons geval de zorgsector, een beetje beter te maken. Hiernaar streven wij iedere dag vanuit ons dagelijks werken.

Daarnaast willen wij graag een extra inspanning markeren om heel specifiek aan dit streven invulling te geven. Astrid van het Bolscher, zelf een begeesterd verbeteraar van onze sector via haar partnerschap van “Q3 consult” en tevens echtgenote en vriendin van de partners van Suur & Company, is de naamgever van deze extra inspanning. Astrid heeft de strijd tegen kanker moeten opgeven, waarbij zij tot op het laatste moment het leven is blijven omarmen en zij zich is blijven inspannen om onze sector en met name de professionals daarbinnen weerbaarder te maken.

Marja Suur is een aantal jaren geleden succesvol behandeld voor kanker. Hierdoor is zij de mensen in de zorg (nog) meer gaan waarderen en is zij bewuster en met meer bezieling in het leven komen te staan.

Suur & Company wil dan ook ieder jaar een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een jonge professional om hem of haar in staat te stellen zichzelf zo goed mogelijk te kunnen wijden aan het ondersteunen van de kwetsbaren onder ons.