Afgeronde opdrachten

Een selectie van onze succesvol afgeronde opdrachten.

Philadelphia

Voorzitter Raad van Bestuur

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Director Strategische Allianties

Menzis

Directeur Zorg

GGz Rivierduinen

Voorzitter Raad van Bestuur

Fokus

Bestuurder

Zorgbalans

Lid Raad van Toezicht en Advies

Ziekenhuis Amstelland

Voorzitter Raad van Bestuur

Thebe

Lid Raad van Bestuur

Lunet Zorg

Lid Raad van Bestuur a.i.

GGz Breburg

Voorzitter Raad van Toezicht

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Medisch-Wetenschappelijk Divisiemanager Divisie Beeld & Oncologie

KNGF

Directeur

Huisartsenposten Rijnmond

Manager ICT

GGZ Friesland

HR manager

De Opbouw

Directeur Zorgorganisatie Gehandicaptenzorg (Zideris)

Driestroom

Voorzitter Raad van Toezicht

Accare

Regiodirecteur

Jeugdbescherming Brabant, Veilig Thuis Brabant Noordoost, Veilig Thuis Zuidoost - Brabant

Bestuurder

Roessingh Research and Development

Directeur- Bestuurder

Dimence Groep

Directeur ICT, Vastgoed & Huisvesting

Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)

Decaan

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

Lid Raad van Bestuur a.i.

Inforsa (Arkin)

Directeur Bedrijfsvoering

St. Jans Gasthuis Weert

Directeur Bedrijfsvoering (Financiën & HRM)

Dimence Groep

Directeur Bedrijfsvoering Dimence

Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis

Manager Zorg & Bedrijfsvoering

Basalt

Lid Raad van Toezicht