Afgeronde opdrachten

Een selectie van onze succesvol afgeronde opdrachten.

GGz Breburg

Voorzitter Raad van Toezicht

Koninklijke Auris Groep

Lid Raad van Toezicht

Amstelland Ziekenhuis

Voorzitter Raad van Bestuur

Menzis

Directeur Zorg

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

Lid Raad van Bestuur a.i.

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Director Strategische Allianties

Huisartsenposten Rijnmond

Manager ICT

Zorgbalans

Lid Raad van Toezicht

Lunet Zorg

Lid Raad van Toezicht

GGz Rivierduinen

Voorzitter Raad van Bestuur

KNGF

Directeur 

Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis

Manager Zorg & Bedrijfsvoering

De Opbouw

Directeur Zorgorganisatie

Dimence Groep

Directeur a.i.

Woonzorg Unie Veluwe

Lid Raad van Toezicht

Basalt

Lid Raad van Toezicht

Thebe

Lid Raad van Bestuur

Lunet Zorg

Lid Raad van Bestuur a.i.

Medisch Spectrum Twente

Manager HR

Accare

Regiodirecteur

Zonnehuisgroep Vlaardingen

Directeur Zorg